Спосіб адаптації хворого до пластики передньої черевної стінки при її гігантських дефектах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб адаптації хворого до пластики передньої черевної стінки при її гігантських дефектах, який включає встановлення катетера у вільну черевну порожнину, по якому поетапно накачують повітря до субкритичних значень внутрішньочеревного тиску, який відрізняється тим, що у вільну черевну порожнину вводять трипросвітний катетер, через перший просвіт якого накачують повітря, через другий просвіт вимірюють внутрішньочеревний тиск, а через третій - проводять евакуацію надлишкового повітря.

Текст

Спосіб адаптації хворого до пластики передньої черевної стінки при її гігантських дефектах, який включає встановлення катетера у вільну черевну порожнину, по якому поетапно накачують повітря до субкритичних значень внутрішньочеревного тиску, який відрізняється тим, що у вільну черевну порожнину вводять трипросвітний катетер, через перший просвіт якого накачують повітря, через другий просвіт вимірюють внутрішньочеревний тиск, а через третій - проводять евакуацію надлишкового повітря. (19) (21) u200906606 (22) 24.06.2009 (24) 11.01.2010 (46) 11.01.2010, Бюл.№ 1, 2010 р. (72) ТОДУРОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, БІЛЯНСЬКИЙ ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ, КОСЮХНО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ПЕРЕХРЕСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (73) ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ 3 46823 ним. Таку маніпуляцію проводять щоденно, або через день чи два дні, в залежності від компенсаторних можливостей та з врахуванням супутньої патології хворого. Під час виконання процедури до одного з просвітів катетера приєднують манометр та контролюють рівень ВЧТ. Його рівень доводять до субкритичних значень (17-18мм. рт. ст.), та визначають поріг адаптації хворого до підвищення ВЧТ в кожному конкретному випадку. Стабільні показники стану компенсації супутньої патології у хворого на фоні субкритичного рівня ВЧТ протягом 3 діб, вважають критерієм готовності до виконання пластики черевної стінки. Катетер із черевної порожнини видаляють під час виконання оперативного втручання. Приклад. Хворий М. історія хвороби №3865. Клінічний діагноз основний: післяопераційна гігантська вентральна грижа M2W4R2; супутній діагноз: ішемічна хвороба серця, післяінфарктний кардіосклероз; гіпертонічна хвороба III ст., серцева недостатність II Б ст. Техніка операції. Обробили операційне поле, провели місцеву анестезію, виконали мікролапароцентез, ввели у вільну, від шварт, черевну порожнину трьохпросвітний катетер фірми BRAUN 12F (зовнішнім діаметром 4,0мм), довжиною 20см з трьома каналами 16/18/18G, відповідно, виготовленого з рентген - контрастного поліуретану, зафіксували його до очеревини та апоневрозу зовнішнього косого м'яза живота, після чого рану зашили пошарово наглухо. Наступного дня за допомогою апарату Боброва через один із просвітів катетера під тиском ввели повітря в об'ємі від 1000мл у черевну порожнину, підвищили внутрішньочеревний тиск на 2мм. рт. ст., враховуючи його вихідний рівень, через другий просвіт виміряли внутрішньо Комп’ютерна верстка Л. Купенко 4 черевний тиск за допомогою манометра марки LD S013 з діапазоном вимірювання від 0 до 300мм рт. ст., третій просвіт залишили резервним. Таку маніпуляцію провели наступного дня, потім через день, протягом двох тижнів. Приєднали до одного з просвітів катетера манометр та проконтролювали рівень внутрішньочеревного тиску щоденно. Довели рівень внутрішньочеревного тиску до 1718мм. рт. ст. В ході підготовки визначили показники зовнішнього дихання, фракції вигнання лівого шлуночка серця, які свідчили про рівень порогу адаптації хворого до підвищення ВЧТ у кожному конкретному випадку. Стабілізація показників компенсації супутньої патології хворого при рівні внутрішньочеревного тиску 17-18мм. рт. ст. наступила на 21 день та утримувалась на стабільних показниках протягом 3 діб, що слугувало критерієм готовності до виконання оперативного втручання пластики черевної стінки. Катетер із черевної порожнини видалили під час проведення оперативного втручання. Під час проведення маніпуляції прогресуючого підвищення тиску в черевній порожнині ускладнень ми не відмічали. Запропонованим способом проліковано 14 хворих, ускладнень не спостерігали. В той час при лікуванні 14 хворих за способом аналогом у 3-х випадках довелось переставляти катетер Фолєя на інше місце черевної стінки в зв'язку з розвитком небезпечних ускладнень. Таким чином, використання запропонованого способу адаптації хворих до пластики передньої черевної стінки при її гігантських дефектах підвищує зручність роботи хірурга та сприяє зменшенню числа ускладнень. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for adapting patient to reconstructive surgery of anterior abdominal wall for treating its giant defects

Автори англійською

Todurov Ivan Mykhailovych, Bilianskyi Leonid Semenovych, Kosiukhno Serhii Viktorovych, Perekhrestenko Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ адаптации больного к пластике передней брюшной стенки с гигантскими ее дефектами

Автори російською

Тодуров Иван Михайлович, Билянский Леонид Семенович, Косюхно Сергей Викторович, Перехрестенко Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00, A61B 17/00

Мітки: гігантських, стінки, передньої, пластики, черевної, дефектах, адаптації, хворого, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46823-sposib-adaptaci-khvorogo-do-plastiki-peredno-cherevno-stinki-pri-gigantskikh-defektakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб адаптації хворого до пластики передньої черевної стінки при її гігантських дефектах</a>

Подібні патенти