Номер патенту: 46709

Опубліковано: 25.12.2009

Автори: Савчук Едуард Юрійович, Трунченков Володимир Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту продукції від фальсифікації, що включає створення для кожної одиниці продукції з даної партії товару індивідуального коду, який створюється за допомогою генератора випадкових чисел, нанесення індивідуального коду на кожну одиницю продукції, внесення коду в сервер прийому і обробки запитів, перевірку достовірності продукції шляхом верифікації індивідуального коду, отриманого за запитом користувача, із присвоєним індивідуальним кодом одиниці продукції за визначеним алгоритмом, у випадку їх співпадання користувачу відсилається за допомогою каналу зв'язку відповідь з підтвердженням достовірності одиниці продукції, у випадку неспівпадання користувачу надсилається повідомлення про фальсифікацію продукції, який відрізняється тим, що за допомогою сервера прийому і обробки запитів визначають кількість запитів за кожним кодом та визначають місце здійснення кожного запиту.

Текст

Спосіб захисту продукції від фальсифікації, що включає створення для кожної одиниці продукції з даної партії товару індивідуального коду, який створюється за допомогою генератора випадкових чисел, нанесення індивідуального коду на кожну одиницю продукції, внесення коду в сервер при 3 46709 ку неспівпадання користувачу надсилається повідомлення про фальсифікацію продукції. [Заявка на винахід України № 2006118380/09] Вищевказаний спосіб призначений для захисту продукції від фальсифікації, а саме надає змогу користувачу отримати інформацію про достовірність або фальсифікацію одиниці продукції. Проте такий спосіб захисту продукції від фальсифікації має низький рівень інформативності, адже власник продукції не інформується про кількість випадків фальсифікованої продукції, місце здійснення запиту, за яким виявлено фальсифіковану продукції. В такому випадку власник продукції не може вживати ефективних заходів до запобігання фальсифікації його продукції. В основу корисної моделі поставлено завдання створити такий спосіб захисту продукції від фальсифікації, в якому за рахунок визначення кількості запитів за кожним кодом та визначення місця здійснення кожного запиту підвищується рівень інформативності власника продукції про випадки фальсифікації. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано спосіб захисту продукції від фальсифікації, що включає створення для кожної одиниці продукції з даної партії товару індивідуального коду, який створюється за допомогою генератора випадкових чисел, нанесення індивідуального коду на кожну одиницю продукції, внесення коду в сервер прийому і обробки запитів, перевірка достовірності продукції шляхом верифікації індивідуального коду отриманого за запитом користувача із присвоєним індивідуальним кодом одиниці продукції за визначеним алгоритмом, у випадку їх співпадання користувачу відсилається за допомогою каналу зв'язку відповідь з підтвердженням достовірності одиниці продукції, у випадку неспівпадання користувачу надсилається повідомлення про фальсифікацію продукції, в якому згідно з корисною моделлю за допомогою серверу прийому і обробки запитів визначають кількість запитів за кожним кодом та визначають місце здійснення кожного запиту. Спосіб захисту продукції від фальсифікації передбачає створення для кожної одиниці продукції з даної партії товару індивідуального коду за допомогою генератора випадкових чисел. Такі ідентифікаційні коди присвоюються і самим виробникам продукції. Після цього вони наносяться або Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 прикріпляються на кожну одиницю продукції і вноситься в сервер прийому і обробки запитів. Сервер містить єдину базу даних, в яку вносяться ідентифікаційні коди продукції і виробників, також може вноситись інформація про одиницю або сукупність продукції, що перевіряється, і можливе місце і дату її виготовлення та реалізації, таким чином кожен номер одиниці продукції зв'язаний з відповідним виробником цієї продукції. Завдяки цьому споживач може перевірити достовірність продукції. Для цього користувачем відсилається ідентифікаційний код вказаний на одиниці товару. Після цього сервером прийому і обробки інформації шляхом верифікації індивідуального коду отриманого за запитом користувача із присвоєним індивідуальним кодом одиниці продукції за визначеним алгоритмом здійснюється перевірка достовірності належності продукції відповідному виробнику. У вивипадку їх співпадання користувачу відсилається за допомогою каналу зв'язку відповідь з підтвердженням достовірності одиниці продукції, кількість і місце запитів, також інформацію про одиницю або сукупність продукції і можливе місце і дату її виготовлення та реалізації, у випадку неспівпадання користувачу надсилається повідомлення про фальсифікацію продукції. Додатково за допомогою серверу прийому і обробки інформації визначають кількість запитів за кожним кодом та визначають місце здійснення кожного запиту. Це дає змогу виробникам продукції прослідкувати та проаналізувати скупчення фактів фальсифікації та визначити місця їх скупчення і прийняти відповідні міри для ліквідації порушень. Також завдяки вищевказаному способу можна не тільки давати інформацію про факти фальсифікації споживачу, а і перекласти відповідальність за прийняття рішення про покупку фальсифікованої чи справжньої продукції на споживача. Спосіб захисту продукції від фальсифікації використовується в системі роздрібних та оптових торгівельних мереж та дозволяє виробникам та підприємствам торгівлі маркувати свої товари ідентифікаційними кодами, надавати споживачам інформацію щодо достовірності продукції, отримувати інформацію про випадки фальсифікації продукції та вживати запобіжних заходів до такої фальсифікації. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Counterfeiting-protection method for production

Автори англійською

Trunchenkov Volodymyr Mykolaiovych, Savchuk Eduard Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ защиты продукции от фальсификации

Автори російською

Трунченков Владимир Николаевич, Савчук Эдуард Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: G06K 9/00, G07D 7/00

Мітки: фальсифікації, захисту, спосіб, продукції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46709-sposib-zakhistu-produkci-vid-falsifikaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту продукції від фальсифікації</a>

Подібні патенти