Спосіб рестентування холедоху при інкрустації попередньо встановлених стентів солями жовчних кислот

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб рестентування холедоху при інкрустації попередньо встановлених стентів солями жовчних кислот, що включає введення трубчастого стента крізь стенозовану ділянку холедоху, який відрізняється тим, що збирають систему для рестентування, залишивши вільним 1,5 см дистального кінця провідника, після чого систему через інструментальний канал дуоденоскопа підводять до встановленого раніше стента, в нього вводять провідник на максимально можливу глибину, поступальними рухами системи зміщують інкрустований стент за зону стенозу, при отриманні необхідного положення нового стента його фіксують, провідник виймають.

Текст

Спосіб рестентування холедоху при інкрустації попередньо встановлених стентів солями жов 3 46689 сно проксимальніше зони стенозу поступальними рухами вперед. При отриманні необхідного положення нового стента, останній фіксують підйомником дуоденоскопа, провідник виймають із нового стента та з ендоскопа. Ефективність установки нового стента контролюють візуально, оцінюючи відток жовчі через його просвіт та рентгенологічно після канюлізації просвіту нового стента і виконання холангіографії. Спосіб застосовують у вкрай важких хворих з ускладненими формами біліарної обструкції як етап підготовки до радикального хірургічного лікування. Заявлений спосіб ілюструється прикладами: Приклад №1 Хвора К., 67 років поступила у лікарню з обураційною жовтяницею доброякісного генезу. На 1у добу Нb 110г/л, еритроцити 3,8Т/л, лейкоцити 12,0Г/л, тромбоцити 210Т/л, білірубін 125мкмоль/л, АЛТ - 0,40мкмоль/л, ACT 0,36мкмоль/л, коефіцієнт де Рітіса 0,08, загальний білок 70г/л, креатинін 70,5мкмоль/л, сечовина 7,4мкмоль/л. При наявності вищезазначених показників на висоті гнійного холангіту хвора належала до групи ризику розвитку інфекційних ускладнень, які були підтверджені клінічно та інструментально. Комп’ютерна верстка О. Рябко 4 Після проведеного рестентування за запропонованим способом через 2 доби білірубін становив 32мкмоль/л. Хвора підготовлена до радикального хірургічного лікування. Приклад №2 Хвора Д., 72 років поступила у лікарню з обтураційною жовтяницею злоякісного генезу. На 1-у добу гемоглобін 115г/л, еритроцити 3,3Т/л, лейкоцити 15,6Г/л, тромбоцити 220Г/л, білірубін 1455мкомоль/л, АЛТ - 1,25мкмоль/л, ACT 1,74мкмоль/л, коефіцієнт де Рітіса 0,15, загальний білок 52г/л, креатинін 110,5ммоль/л, сечовина 5,0ммоль/л. При наявності вищезазначених показників на висоті гнійного холангіту хвора належала до групи ризику розвитку поліорганних дисфункцій, які були підтверджені клінічно та лабораторно. Хворій виконано рестентування. Підготовлена до хірургічного лікування. Спосіб апробований на базі лікарні №3 в м. Києві у 5 пацієнтів з бластоматозною обструкцією дистального відділу холедоху та у 3 пацієнтів з доброякісною обструкцією холедоху. Використана література: 1. "Руководство по хирургии желчных путей". Под.ред. Э.И. Гальперина, П.С. Ветшева. - Видар, 2009, 568ст. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for re-stenting of choledoch in case of incrustation of previous stent with salts of bile acids

Автори англійською

Nastashenko Igor Leonidovich, Stets Mykola Myroslavovych, Molnar Ihor Myroslavovych, Sobko Andrii Oleksandrovych, Skok Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ рестентирования холедоха при инкрустации ранее установленных стентов солями желчных кислот

Автори російською

Насташенко Игорь Леонидович, Стець Николай Мирославович, Молнар Игорь Мирославович, Собко Андрей Александрович, Скок Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: солями, кислот, встановлених, попередньо, інкрустації, холедоху, спосіб, рестентування, жовчних, стентів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46689-sposib-restentuvannya-kholedokhu-pri-inkrustaci-poperedno-vstanovlenikh-stentiv-solyami-zhovchnikh-kislot.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб рестентування холедоху при інкрустації попередньо встановлених стентів солями жовчних кислот</a>

Подібні патенти