Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування рецидивного холангіту у хворих з токсико-септичним біліарним синдромом, що здійснюють шляхом дренування жовчних проток, який відрізняється тим, що візуалізують великий сосочок дванадцятипалої кишки, виконують ретроградну панкреатохолангіографію, визначають показання до дренування, виконують папіломотомію через устя холедоху і поступальними рухами вводять дренаж в жовчні протоки з дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа.

Текст

Спосіб лікування рецидивного холангіту у хворих з токсико-септичним біліарним синдромом, що здійснюють шляхом дренування жовчних проток, який відрізняється тим, що візуалізують великий сосочок дванадцятипалої кишки, виконують ретроградну панкреатохолангіографію, визначають показання до дренування, виконують папіломотомію через устя холедоху і поступальними рухами вводять дренаж в жовчні протоки з дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа. (19) (21) u200910422 (22) 15.10.2009 (24) 25.12.2009 (46) 25.12.2009, Бюл.№ 24, 2009 р. (72) СТЕЦЬ МИКОЛА МИРОСЛАВОВИЧ, НАСТАШЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ, МОЛНАР ІГОР МИРОСЛАВОВИЧ, СОБКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СКОК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 3 46685 дренажу досягається наявністю на ньому бокових фіксаторів в обох напрямках. Ефективність функціонування дренажу контролюють рентгенологічно шляхом введення контрастної речовини через його просвіт та оцінюють відток жовчі. Спосіб застосовують у вкрай важких хворих з ускладненими формами перебігу токсикосептичного міліарного синдрому, обумовленого обструкцією жовчних шляхів, як етап підготовки до радикального хірургічного лікування. Заявлений спосіб ілюструється прикладами: Приклад №1. Хворий Б., 72 років поступив у лікарню з обураційною жовтяницею доброякісного генезу. На 1-у добу Нb 109г/л, еритроцити 3,6 Т/л, лейкоцити 11,0 Г/л, тромбоцити 220 Т/л, білірубін 132мкмоль/л, АЛТ - 0,39мкмоль/л, ACT 0,35мкмоль/л, коефіцієнт де Рітіса 0,08, загальний білок 68г/л, креатинін 67,5мкмоль/л, сечовина 7,1мкмоль/л. При наявності вищезазначених показників на висоті рецидивного гнійного холангіту та розвитку біліарного компартмент синдрому з проявами ТСБС з важкою супутньою патологією хворий належав до групи ризику розвитку інфекційних ускладнень, які були підтверджені клінічно та інструментально. Після проведеного лікування за запропонованим способом через 6 діб білірубін становив 28мкмоль/л. Хворий підготовлений до радикального хірургічного лікування. Приклад №2 Хвора П., 67 років поступила у лікарню з обтураційною жовтяницею злоякісного генезу. На 1-у добу гемоглобін 104г/л, еритроцити 3,1 Т/л, лейкоцити 14,8 Г/л, тромбоцити 210 Г/л, білірубін 1380мкомоль/л, АЛТ - 1,27мкмоль/л, ACT - 1,68мкмоль/л, коефіцієнт де Рітіса 0,15, загаль Комп’ютерна верстка Л. Купенко 4 ний білок 54г/л, креатинін 115,5ммоль/л, сечовина 5,1ммоль/л. При наявності вищезазначених показників на висоті рецидивного гнійного холангіту, обумовленого бластоматозним ураження голівки підшлункової залози хвора належала до групи ризику розвитку поліорганних дисфункцій в супроводі субкомпенсованої серцево-судинної та легеневої патології, які були підтверджені клінічно та лабораторно. Хворій виконано рестентування з відновленням пассажу жовчі та ліквідацією біліарнох гіпертензії. Після стабілізації гомеостазу виконана панкреато-дуоденальн резекція через 3 тижні після ліквідації біліарної гіпертензії. Спосіб апробований на базі лікарні №3 та №10 м. Києва у 3 пацієнтів з бластоматозною обструкцією дистального відділу холедоху та у 7 пацієнтів з доброякісною обструкцією холедоху. Отримані позитивні результати дозволяють рекомендувати його для широкого впровадження в практичній медицині. Використана література: 1. Андрейчин М. А., Бех М. Д., Дем'яненко В. В.,Нитик А. З., Нитик Н.А. Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму. //Методичні рекомендації: МОЗ України, Київ, 1998,с.1-31 2. Матвеев СБ., Спиридонова Т. Г. Дличникова Е. В. м др.. Критерии оценки эндогенной интоксикации при ожоговой травме. //Клиническая лабораторная диагностика.-2003. -№10. -с.3-5 3. Руководство по хирургии желчных путей".Под. ред. Э. И. Гальперина, П. С. Ветшева. - Видар, 2009, 568с. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating recurrent cholangitis in patients with toxicoseptic biliary syndrome

Автори англійською

Stets Mykola Myroslavovych, Nastashenko Igor Leonidovich, Molnar Ihor Myroslavovych, Sobko Andrii Oleksandrovych, Skok Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ лечения рецидивного холангита у больных с токсико-септическим билиарным синдромом

Автори російською

Стець Николай Мирославович, Насташенко Игорь Леонидович, Молнар Игорь Мирославович, Собко Андрей Александрович, Скок Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: токсико-септичним, рецидивного, холангіту, синдромом, лікування, біліарним, спосіб, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46685-sposib-likuvannya-recidivnogo-kholangitu-u-khvorikh-z-toksiko-septichnim-biliarnim-sindromom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування рецидивного холангіту у хворих з токсико-септичним біліарним синдромом</a>

Подібні патенти