Спосіб усунення “сухої” лунки після видалення зуба

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб усунення "сухої" лунки після видалення зуба, що включає введення крові пацієнта в лунку зуба, який відрізняється тим, що лунку зуба заповнюють місцевою кров'ю, яку отримують після видалення зуба, застосовуючи дозований вакуум протягом 30-60 секунд під тиском приблизно 1 атм.

Текст

Спосіб усунення "сухої" лунки після видалення зуба, що включає введення крові пацієнта в лунку зуба, який відрізняється тим, що лунку зуба заповнюють місцевою кров'ю, яку отримують після видалення зуба, застосовуючи дозований вакуум протягом 30-60 секунд під тиском приблизно 1 атм. (19) (21) u200910162 (22) 07.10.2009 (24) 25.12.2009 (46) 25.12.2009, Бюл.№ 24, 2009 р. (72) МАЛАНЧУК ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЛАТОНОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 3 46676 4 анестетику з вазоконстриктором проводять видаПриклад 2: хворий Г. 40 років звернувся зі скалення зуба з приводу хронічного або загострення ргами на біль в 38 зубі при прийомі їжі, при накухронічного періодонтиту типовим способом. шуванні. Пацієнтам, у яких внаслідок дії анестетика з Об'єктивно: обличчя симетричне , слизова вазоконстриктором лунка на протягом 10 хвилин оболонка в ділянці 38 зуба трохи гіперемійована, не заповнюється кров'ю після обробки її розчином болісна при пальпації, зуб покритий металевою 1% діоксидину, всередину вводять еластичну закоронкою, перкусія різко болюча. На прицільній глушку з пластику з 5-7 дрібними отворами, а порентгенограмі в ділянці верхівок коренів 38 зуба верх слизової оболонки навколо лунки щільно фіквизначається розрідження кісткової тканини несують прозору пластикову накладку. Заглушку правильної форми, без чітких меж. з'єднують з прозорою гнучкою трубкою з регулятоДіагноз: загострення хронічного періодонтиту ром контролю заповнення її кров'ю, вмикають апа38 зуба. рат для створення вакууму в лунці та чекають на Лікування проведено по запропонованому появу в ній крові. способу. Після провідникової та інфільтраційної Після цього краї ясен над лункою зближують анестезії розчином Убистезін форте-1,7 видалено кетгутовими швами для утримання згустку і попе38 зуб. редження кровотечі. Видалення було складним, пошкоджені м'які Приклади практичного використання способу. тканини та кістка альвеоли, під час видалення луПриклад 1. Хворий Б., 20 років прийшов на нка була безкровною. Проведено антисептичну прийом з приводу видалення зруйнованого 46 зуобробку рани 1% розчином діоксидину, викорисба. Об'єктивно: коронкова частина 46 зуба зруйнотання вакууму на протязі 50-60 сек. під тиском 1 вана на 2/3, змінена в кольорі, перкусія безболісатм. Краї ясен над лункою зближені кетгутом. Прина, перехідна складка в ділянці 46 зуба пастозна. значена протизапальна терапія та обробка порожНа прицільній рентгенограмі кореневі канали занини рота антисептичними засобами. В 1-й день пломбовані на 2/3, на верхівках обох коренів грапісля операції - скарги відсутні. Слизова оболонка нульоми розміром 3 мм. в ділянці 38 зуба гіперемійована, набряклість ткаДіагноз: хронічний гранульоматозний періодонин незначна. нтит 46 зуба. Кров'яний згусток збережений, кровоточивість Лікування: під правосторонньою торусальною не спостерігається. На 5-й день скарги відсутні, анестезією розчином Убистезин-форте 1,7 мл вилунка значно зменшилась в розмірах, кров'яний далено 46 зуб. Під час видалення виникли ускладзгусток покритий фібринним нальотом, шви відсунення-травмовано м'які тканини і кістка навколо 46 тні. зуба. На протязі 10 хвилин після видалення, лунка На 14 день скарги відсутні, лунка закрита гране заповнювалась кров'яним згустком. Було пронуляційною тканиною. На 45 день відсутність ведено антисептичну обробку лунки 1% розчином скарг, на прицільній рентгенограмі в ділянці 38 діоксидину і використано вакуум-апарат на протязі зуба визначається дрібнопетлиста кісткова ткани40 секунд під тиском приблизно 1 атм. З метою на. утримання кров'яного згустку краї ясен над лункою Спосіб для лікування „сухої" лунки застосовазближені кетгутовими швами. но на 19 пацієнтах-добровольцях за їхньої згоди, На 1-й день після операції: скарги відсутні, які з'явилися за наданням хірургічної стоматологіслизова оболонка в ділянці 46 зуба помірно гіпечної допомоги. ремійована, набрякла, кров'яний згусток в лунці 46 Використання запропонованого способу лікузуба збережений, кровоточивість не спостерігавання „сухої” лунки дозволяє скоротити термін ється. Шви збережені. На 5-й день після операції: загоєння рани після операції видалення зуба з лунка зменшена в розмірах, щілевидної форми, використанням анестетика з вазоконстриктором, виповнена кров'яним згустком, вкритим фібринним покращує перебіг репаративних процесів в альвенальотом. Шви відсутні. На 14 день після операції: олі, зменшує ризик виникнення такого ускладненскарги відсутні, лунка видаленого зуба заповнена ня, як альвеоліт, є легкоздійсненним і не потребує грануляційною тканиною, що епітелізується. На 45 значних матеріальних затрат. день після операції-скарги відсутні, на прицільній Література: рентгенограмі в ділянці 46 зуба альвеола запов1. А.М. Стицюк і співав. Патент нена дрібнопетлистою кістковою тканиною. №20040402825, А 61К35/14,бюл №1 від 17.01. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for eliminating dryness of socket after tooth extraction

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Platonova Nataliia Yuriivna

Назва патенту російською

Способ устранения "сухой" лунки после удаления зуба

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Платонова Наталия Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: A61M 5/168

Мітки: лунки, видалення, усунення, зуба, спосіб, сухої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46676-sposib-usunennya-sukho-lunki-pislya-vidalennya-zuba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб усунення “сухої” лунки після видалення зуба</a>

Подібні патенти