Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається, за яким на шляху переміщення матеріалу фіксують базовий вимірювальний відрізок, а керуючий сигнал на початок циклу розділення подають з випередженням, при цьому довжину базового відрізка установлюють рівною добутку максимально можливої швидкості руху матеріалу та максимально можливого часу випередження, який відрізняється тим, що на шляху переміщення матеріалу в межах базового вимірювального відрізка виконують вимірювання швидкості руху матеріалу, одночасно обчислюють поточне значення пройденого матеріалом шляху, обчислюють різницю між величиною базового вимірювального відрізка й поточним значенням шляху, а керуючий сигнал на початок циклу подають в момент часу  коли ця різниця буде задовольняти умові:

де

- довжина базового вимірювального відрізка;

- поточна швидкість руху матеріалу на базовому відрізку;

- швидкість руху матеріалу в момент часу

- величина часу випередження.

2. Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається, за п. 1, який відрізняється тим, що швидкість руху матеріалу стабілізують з моменту подання керуючого сигналу на початок циклу розділення на час, який дорівнює часу випередження .

Текст

1 Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається, за яким на шляху переміщення матеріалу фіксують базовий вимірювальний відрізок, а керуючий сигнал на початок циклу розділення подають з випередженням, при цьому довжину базового відрізка установлюють рівною добутку максимально можливої швидкості руху матеріалу та максимально можливого часу випередження, який відрізняється тим, що на шляху переміщення матеріалу в межах базового вимірювального відрізка виконують вимірювання швидкості руху матеріалу, одночасно обчислюють поточне значення пройденого ма Винахід належить до галузі обробки металів тиском і може бути використаний при розділенні рухомого матеріалу, наприклад, заготовок, що одержані методами безперервного лиття, прокату, та ш Відома імпульсна машина для безвідходного розрізання рухомого прокату, яку призначено для розділення металевої заготовки на частини міряної довжини (ас СРСР № 287824, МКл B23D15/02, B23D15/08) Найбільш близьким до запропонованого способу за призначенням та технічною сутністю й вибраним як прототип є спосіб визначення початку циклу різання машин для розділення матеріалу, що безперервно рухається (ас СРСР № 409485, МКл B26D5/40, B23D25/16), за яким керуючий сигнал на початок циклу подають з випередженням відносно моменту різання При цьому на шляху переміщення зливка фіксують два рівних послідовно розташованих базових відрізка, другий з яких закінчується на теріалом шляху, обчислюють різницю між величиною базового вимірювального відрізка й поточним значенням шляху, а керуючий сигнал на початок циклу подають в момент часу t-|, коли ця різниця буде задовольняти умові t, S - J v m d t = vm1tBlin, о де S - довжина базового вимірювального відрізка, v m - поточна швидкість руху матеріалу на базовому відрізку, v m 1 - швидкість руху матеріалу в момент часу t-|, t B l i n - величина часу випередження 2 Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається за п 1, який відрізняється тим, що швидкість руху матеріалу стабілізують з моменту подання керуючого сигналу на початок циклу розділення на час, який дорівнює часу випередження t B l i n CO Ю контрольній ВІДМІТЦІ розрізу, вимірюють час переміщення зливка на першому базовому відрізку, обчислюють різницю між виміряним часом і заданим часом випередження, запам'ятовують цю різницю й подають керуючий сигнал на початок циклу в момент, коли час переміщення зливка на другому базовому відрізкові дорівнюватиме указаній різниці, а довжину базового відрізка встановлюють рівною добутку максимально можливої швидкості переміщення зливка й найбільш можливого часу випередження Недоліком указаного способу є невисока точність відліку міряної довжини зливка, що відрізається, у випадку, коли швидкість його переміщення є змінною й достатньо високою Указаний спосіб передбачає те, що швидкість руху зливка під час проходження базових відрізків є незмінною (при цьому він може забезпечити максимально високу точність мірної довжини), або змінюється незначно Фактич (О 46534 но для визначення моменту початку циклу розділення використовується припущення про те, що закон руху зливка на базовому відрізку з попередньо заданим Але, як відомо, існує достатньо велика КІЛЬКІСТЬ технологічних процесів, в яких швидкість руху матеріалу, що підлягає розділенню, залежить від ряду технологічних параметрів і не може бути попередньо визначена Це найбільш характерно для сучасних високошвидкісних машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) В основу винаходу покладено рішення технічної задачі удосконалення способу роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається, яке забезпечує підвищену точність міряної довжини відрізаної заготовки Це досягається тим, що до способу визначення початку циклу різання машин для розділення матеріалу, що безперервно рухається за яким на шляху переміщення матеріалу фіксують базовий вимірювальний відрізок, а керуючий сигнал на початок циклу розділення подають з випередженням, при цьому довжину базового відрізка установлюють рівною добутку максимально можливої швидкості руху матеріалу та максимально можливого часу випередження згідно з винаходом введено у ПОСЛІДОВНІСТЬ операцій процес вимірювання швидкості руху матеріалу на базовому відрізку, обчислювання поточного значення переміщення матеріалу на базовому відрізку, а також обчислювання різниці між величинами базового відрізка та поточним значенням переміщення Це дозволяє більш точно визначити момент подання керуючого сигналу на початок циклу, що, в свою чергу, підвищує точність одержаної при розділенні міряної довжини заготовки Крім того, введення в ПОСЛІДОВНІСТЬ операцій процесу стабілізації швидкості руху матеріалу з моменту подачі керуючого сигналу на час, що дорівнює часу випередження, також підвищує точність міряної довжини Спосіб реалізують таким чином На шляху переміщення матеріалу позначають один базовий вимірювальний відрізок так, що кінцева його точка є контрольною позначкою розділу, тобто в цій точці повинно відбутися розділення матеріалу Довжину базового відрізка S установлюють дорівнюючою добутку найбільш можливої швидкості переміщення матеріалу й найбільш можливого часу випередження В початковій точці базового відрізку встановлюють датчик для визначення моменту проходження матеріалу Після проходження матеріалом початкової точки базового відрізка вмикають датчик вимірювання швидкості руху матеріалу (наприклад, датчик визначення швидкості обертання валка тягнучої КЛІТІ МБЛЗ), який передає інформацію до автоматизованої системи управління комплексом для обчислювання поточного значення переміщення матеріалу за формулою де S m - поточне значення переміщення матеріалу на базовому відрізку, t m - поточне значення часу руху матеріалу на базовому відрізку, vm - поточна швидкість руху матеріалу на базовому відрізку Далі порівнюють величину базового вимірювального відрізка S з величиною поточного переміщення матеріалу Sm, а керуючий сигнал на початок циклу розділення подають в момент часу ti коли буде досягнуто рівність де vmi - швидкість руху матеріалу в момент часу ti, t B m - величина часу випередження Час випередження - це час, який проходить з моменту подачі керуючого сигналу на виконавчі пристрої до моменту розділення матеріалу За звичаєм tern задають, виходячи з робочих характеристик виконавчих пристроїв Таким чином, вимірювання швидкості руху матеріалу на базовому вимірювальному відрізку дозволяє з високою точністю визначити момент часу, коли слід подавати керуючий сигнал на початок робочого циклу розділення матеріалу, причому точність виміру цього моменту практично не залежить від коливань швидкості руху матеріалу при проходженні базового відрізка та її абсолютної величини Крім того запропонований спосіб може бути реалізовано таким чином 3 моменту подачі керуючого сигналу на початок робочого циклу розділення матеріалу застосовують стабілізацію величини швидкості руху матеріалу на час, дорівнюючий часу випередження t B m Значення t B m вимірюється практично декількома секундами, тому стабілізація швидкості руху матеріалу на такий короткий час, як правило не викликає якихось відхилень у технологічному процесі В той же час, це дозволяє забезпечити максимально можливу точність міряної довжини при розділенні матеріалу ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for operating a computer-based system for separation of continuously moving material

Автори англійською

Kryvtsov Volodymyr Stanislavovych, Maznichenko Stanislav Onysymovych, Plankovskyi Serhii Ihorovych

Назва патенту російською

Способ работы автоматизированного комплекса для разделения непрерывно движущегося материала

Автори російською

Кривцов Владимир Станиславович, Мазниченко Станислав Онисимович, Планковский Сергей Игоревич

МПК / Мітки

МПК: B23D 36/00, B26D 5/38

Мітки: комплексу, безперервної, спосіб, автоматизованого, роботи, розділення, матеріалу, рухається

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46534-sposib-roboti-avtomatizovanogo-kompleksu-dlya-rozdilennya-materialu-shho-bezperervno-rukhaehtsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб роботи автоматизованого комплексу для розділення матеріалу, що безперервно рухається</a>

Подібні патенти