Номер патенту: 46481

Опубліковано: 25.12.2009

Автор: Віксіч Руслан Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб контролю завантаження вторсировини, який включає введення відомостей про завантажену вторсировину в інформаційний комп'ютерний блок з визначенням винагороди для людей, що її завантажують, який відрізняється тим, що, використовуючи клавіатуру, розміщену на кришці контейнера, люди вводять інформацію, за допомогою якої кошти можуть надійти на рахунок користувача, після цього завантажують вторсировину у завантажувальний отвір контейнера, масу завантаженої сировини вимірюють за допомогою ваги, що розміщена на дні контейнера, інформацію про всі введені дані разом з кількістю маси завантаженої вторсировини зберігають в інформаційному комп'ютерному блоці, з'єднаному з клавіатурою, визначаючи винагороду у вигляді грошового еквівалента за вторсировину, яку завантажили у контейнер.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як інформацію використовують номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків особистих або третіх осіб.

Текст

1. Спосіб контролю завантаження вторсировини, який включає введення відомостей про завантажену вторсировину в інформаційний комп'ютерний блок з визначенням винагороди для людей, що її завантажують, який відрізняється тим, що, використовуючи клавіатуру, розміщену на кришці контейнера, люди вводять інформацію, за допомогою якої кошти можуть надійти на рахунок 3 46481 4 Як інформацію можуть використовувати номепоказано). На кришці також розміщено клавіатуру ри мобільних телефонів, номери банківських раху5, з'єднану з інформаційним комп'ютерним блоком нків особистих або третіх осіб. (не показано), та табличку 6 з інформацією, що Використання клавіатури, розміщеної на кримістить правила користування контейнером. На дні шці контейнера, для введення інформації, за докорпусу 1 встановлено вагу (не показано). помогою якої кошти можуть поступити на рахунок Корпус може бути розділено на відсіки для закористувача, завантаження вторсировини у заванвантаження різної вторсировини. тажувальний отвір контейнера, вимірювання маси Спосіб контролю завантаження вторсировини завантаженої сировини за допомогою ваги, що здійснюють наступним чином. розміщена на дні контейнера, зберігання інформаЛюдина на клавіатурі 5 вводить інформацію, ції про всі введені дані разом з кількістю маси заза допомогою якої кошти можуть поступити на равантаженої вторсировини в інформаційному комхунок користувача (номер свого банківського рахуп'ютерному блоці, з'єднаному з клавіатурою, нку або банківського рахунку третіх осіб, або нодозволяють визначаючи винагороду у вигляді мер мобільного телефону). Потім, відкриваючи грошового еквіваленту за вторсировину, яку заваклапаном кришку 4, завантажує вторсировину у нтажили у контейнер. завантажувальний отвір 3. Масу завантаженої сиКорисна модель пояснюється рисунком, на ровини вимірюють за допомогою ваги. Введену якому зображено приклад виконання контейнера інформацію разом з кількістю маси завантаженої для вторсировини. вторсировини зберігають в інформаційному комКонтейнер містить корпус 1 та кришку 2. На п'ютерному блоці, дозволяючи визначити розмір кришці 2 виконано три завантажувальні отвори 3, винагороди в грошовому еквіваленті за вторсирокожен з яких закрито кришкою 4 з клапаном (не вину, яку завантажили у контейнер. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of control of loading recyclable material

Автори англійською

Viksich Ruslan Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ контроля загрузки вторсырья

Автори російською

Виксич Руслан Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B65F 1/00

Мітки: контролю, вторсировини, завантаження, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46481-sposib-kontrolyu-zavantazhennya-vtorsirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю завантаження вторсировини</a>

Подібні патенти