Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення присутності напруги постійного струму, який базується на утворенні схеми з високим вхідним опором, який відрізняється тим, що контроль присутності напруги здійснюється в наноамперному діапазоні, з виходу якого сигнал присутності напруги надходить на схему обробки та перетворення його в світлозвукові сигнали небезпеки.

Текст

Спосіб визначення присутності напруги постійного струму, який базується на утворенні схеми з високим вхідним опором, який відрізняється тим, що контроль присутності напруги здійснюється в наноамперному діапазоні, з виходу якого сигнал присутності напруги надходить на схему обробки та перетворення його в світлозвукові сигнали небезпеки. (19) (21) u200906147 (22) 15.06.2009 (24) 25.12.2009 (46) 25.12.2009, Бюл.№ 24, 2009 р. (72) БОБРОВНИК ЄВГЕН АНТОНОВИЧ, КРАСІНСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, ШЕВЧУК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (73) БОБРОВНИК ЄВГЕН АНТОНОВИЧ, КРАСІНСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, ШЕВЧУК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 3 46454 струм може виявитися недостатнім для забезпечення надійної роботи покажчика напруги. Компромісне рішення забезпечується правильним визначенням обмежувального опору, величина якого вибрана 39 Гом ± 5 %. При цьому струм, що протікає в колі струмоведуча частина покажчик - людина - земля при номінальній напрузі 3,3 кВ не перевищує 80 нА. Введення в коло додаткових опорів мегаомних величин, обумовлених різними умовами експлуатації покажчиків, не може суттєво вплинути на працездатність і достовірність роботи покажчика, що дуже важливо для надійного визначення небезпечного фактора - присутності високої напруги. На фіг. показана схема здійснення способу визначення присутності напруги постійного струму позитивної полярності. Спосіб визначення присутності напруги постійного струму реалізується наступним чином. При підключенні покажчика до місця, яке знаходиться під напругою, його вхідний струм на вимірювальному опорі створює падіння напруги, що подається на вхід операційного підсилювача. Вхідний струм покажчика у разі перевіряння присутності напруги на струмоведучій частині електроустановки створює на вимірювальному опорі R4 падіння напруги, що подається на вхід підсилювача, побудованого на операційному підсилювачі DA1, вхідний стум якого не перевищує 0,1 нА, Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 що виключає його суттєвий вплив на роботу покажчика. Опори R6 і R7 забезпечують необхідне підсилення каскаду для подальшого використання його вихідного сигналу схемою обробки і перетворення цього сигналу в світлозвукову індикацію. Спосіб визначення присутності напруги постійного струму за принципом протікання струму наноамперного діапазону дозволяє визначити присутність постійної напруги і створити умови для побудови схеми обробки і перетворення сигналу про присутність небезпечної напруги в світлозвукову індикацію, усунення зайвих спрацьовувань покажчиків в зоні присутності і впливу небезпечної напруги. Наноамперний діапазон струмів дає можливість створити спосіб не тільки для реалізації безпечної схеми визначення присутності напруги, але й забезпечити надійну роботу покажчика при різних умовах експлуатації, коли опір кола в якому протікає струм, що контролюється, змінюється в широких межах. Спосіб служить для попередження працівників про присутність небезпечної напруги на струмоведучих частинах електроустановок. Джерела інформації: 1. ТУ 34.25317778.005-2000 Покажчики напруги безконтактні універсальні світлозвукові ПНБУ 1; 2. Патент на корисну модель №3300, G 01 R 19/00, Бюл. №11, 2004. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of presence of direct current voltage

Автори англійською

Bobrovnyk Yevhen Antonovych, Krasinckyi Viktor Mykolaiovych, Shevchuk Vitalii Leonidovych

Назва патенту російською

Способ определения присутствия напряжения постоянного тока

Автори російською

Бобровник Евгений Антонович, Красинский Виктор Николаевич, Шевчук Виталий Леонидович

МПК / Мітки

МПК: G01R 19/00

Мітки: присутності, струму, визначення, напруги, постійного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-46454-sposib-viznachennya-prisutnosti-naprugi-postijjnogo-strumu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення присутності напруги постійного струму</a>

Подібні патенти