Спосіб оцінки збалансованості вегетативного забезпечення хворого на психогенний дерматоз

Номер патенту: 45912

Опубліковано: 25.11.2009

Автор: Черкашина Лідія Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки збалансованості вегетативного забезпечення хворого на психогенний дерматоз, який включає клінічне дослідження з використанням спеціальних діагностичних проб, який відрізняється тим, що виконують варіаційний та спектральний аналіз серцевого ритму за даними ритмографії, вимірюють варіаційний розмах максимальної амплітуди коливань серцевого ритму та питому вагу модальних кардіоінтервалів, після чого розраховують індекс вегетативної рівноваги, застосовуючи формулу IPD=AM/AХ, де ІPD - індекс вегетативної рівноваги, АМ - питома вага модальних кардіоінтервалів, АХ - максимальна амплітуда коливань серцевого ритму, і, коли 95ІРD105, вегетативне забезпечення оцінюють як збалансоване, і навпаки.

Текст

Спосіб оцінки збалансованості вегетативного забезпечення хворого на психогенний дерматоз, який включає клінічне дослідження з використанням спеціальних діагностичних проб, який відрізняється тим, що виконують варіаційний та спект 3 45912 досягається підвищення точності оцінки збалансованості вегетативного забезпечення. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі оцінки збалансованості вегетативного забезпечення, який включає клінічне дослідження з використанням спеціальних діагностичних проб, згідно з корисною моделлю, виконують варіаційний та спектральний аналіз серцевого ритму за даними ритмографії, вимірюють варіаційний розмах максимальної амплітуди коливань серцевого ритму та питому вагу модальних кардіоінтервалів, після чого розраховують індекс вегетативної рівноваги, застосовуючи формулу IPD=AM/AX, де IPD - індекс вегетативної рівноваги, АM - питома вага модальних кардіоінтервалів, АX - максимальна амплітуда коливань серцевого ритму; і коли 95 £ ІРD ³ 105, вегетативне забезпечення оцінюють як збалансоване, і навпаки. Підвищення точності оцінки збалансованості вегетативного забезпечення досягають тим, що враховують специфічні ефекти впливу симпатичної та парасимпатичної складових, які є інформативними стосовно стану вегетативного балансу хворого на психогенний дерматоз; при цьому критерії, що враховуються, а також узагальнений кількісний показник адаптовані для оцінки вегетативного забезпечення. З метою оцінки вегетативного забезпечення хворі на психогенний дерматоз обстежуються в динаміці, що в свою чергу, дозволяє отримувати більш точне вихідне значення узагальненого показника та використовувати його динамічні зміни в конкретних клінічних ситуаціях, як критерій ефективності лікувального впливу. Останнє відіграє вирішальну роль в удосконаленні лікувально-діагностичного процесу та при вирішенні питання щодо адекватності комплексного лікування хворого на психогенний дерматоз, а також у системі динамічного спостереження хворих на психогенні дерматози, оскільки корисна модель може бути застосована як в період загост Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 4 рення, так і в період ремісії психогенного дерматозу. Спосіб виконують наступним чином: безпосередньо у натуральних умовах, наприклад при проведенні медичних оглядів чи при госпіталізації хворого на психогенний дерматоз, з метою оцінки вегетативного забезпечення виконують варіаційний та спектральний аналіз серцевого ритму за даними ритмографії із застосуванням ритмографа медичного РГ-2. Із отриманих ритмографічних вимірів використовують показники, що характеризують активність парасимпатичної та симпатичної регуляції діяльності міокарду. Зокрема, вимірюють варіаційний розмах максимальної амплітуди коливань серцевого ритму (АМ), питому вагу модальних кардіоінтервалів (АX), після чого розраховують індекс вегетативної рівноваги (IPD), застосовуючи формулу IPD=AM/AX; і коли 95 £ ІРD ³ 105, вегетативне забезпечення оцінюють як збалансоване, і навпаки. Приклад, що ілюструє спосіб. Олександр К., 26 років; діагноз при госпіталізації: патомімія. Застосовуючи запропонований спосіб, зокрема, результати ритмографічного дослідження міокарду з'ясовано, що кількість кардіоінтервалів, які знаходяться у межах середнього значення міжсистолічного інтервалу та виражене у відсотках до загальної кількості кардіоінтервалів становить АX=38,5% (відображає ефект впливу симпатичного відділу нервової системи), а максимальна амплітуда становить АM=0,25 с (відображає ефект впливу парасимпатичного відділу нервової системи). Відповідно індекс вегетативної рівноваги становить IPD=38,5/0,25=154,0. Виходячи із отриманого співвідношення симпатичного та парасимпатичного впливу у вегетативному забезпеченні, можна зробити висновок про існуючий у хворого на патомімію дисбаланс вегетативного забезпечення за рахунок домінування симпатичного впливу. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing balance of vegetative provision of patient with psychogenic dermatosis

Автори англійською

Cherkashyna Lidiia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ оценки сбалансированности вегетативного обеспечения больного психогенным дерматозом

Автори російською

Черкашина Лидия Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: дерматоз, забезпечення, спосіб, збалансованості, вегетативного, оцінки, хворого, психогенний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-45912-sposib-ocinki-zbalansovanosti-vegetativnogo-zabezpechennya-khvorogo-na-psikhogennijj-dermatoz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки збалансованості вегетативного забезпечення хворого на психогенний дерматоз</a>

Подібні патенти