Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для гідроабразивного очищення поверхонь, що містить сопло, що встановлене у корпусі з утворенням камери розрядження, і вставку для формування двофазного струменя, який відрізняється тим, що в корпусі встановлено гідравлічне сопло, а камеру розрядження виконано у вигляді конуса, в якому канал підводу абразиву розташовано по дотичній до його поверхні, при цьому вставку виконано зі зносостійкого матеріалу у вигляді конуса з циліндричною частиною.

Текст

Пристрій для гідроабразивного очищення поверхонь, що містить сопло, що встановлене у корпусі з утворенням камери розрядження, і вставку для формування двофазного струменя, який відрізняється тим, що в корпусі встановлено гідравлічне сопло, а камеру розрядження виконано у вигляді конуса, в якому канал підводу абразиву розташовано по дотичній до його поверхні, при цьому вставку виконано зі зносостійкого матеріалу у вигляді конуса з циліндричною частиною. (19) (21) u200905974 (22) 10.06.2009 (24) 10.11.2009 (46) 10.11.2009, Бюл.№ 21, 2009 р. (72) БОЧАРОВ ВІКТОР ПАНТЕЛІЙОВИЧ, БАДАХ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, БЄЛЯТИНСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЖЕЛЬ НІНА ВОЛОДИМИРІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 45475 4 при цьому потік абразиву при вході в камеру нерів якому абразивні частки переміщуються з висовномірно розподіляється по її об'єму, що привокою швидкістю в потоці рідини і при взаємодії з дить до нерівномірного зносу поверхні камери поверхнею поєднується ефект струменеворозрядження і вставки. Крім того неоднорідність абразивної обробки з ефектом силової дії водянодвофазного потоку при його виході із вставки приго струменя. Крім того застосування водоабразивводить до зниження ефективності обробки поверного струменя зменшує забруднення навколишхні, а ефективність струменя знижується внаслідок нього середовища за рахунок виключення зменшення прохідного перерізу вставки при налипилоутворення при взаємодії пневмоабразивного панні абразиву на її внутрішню поверхню, що може струменя з поверхнею, що має місце у відомому привести до повної втрати працездатності припристрої. строю. Суть запропонованої корисної моделі пояснюВикористання камери розрядження у вигляді ється кресленням, Фіг.1, Фіг.2 на якому зображена конуса з підводом абразиву по дотичній до його схема пристрою для гідроабразивного очищення поверхні, у пристрої що заявляється, забезпечує поверхонь. формування потоку абразиву у вигляді спіралі при Пристрій для гідроабразивного очищення поцьому частки абразиву поступово набирають виверхонь містить корпус 1, вставку 2, сопло 3, касоку швидкість і рівномірно розподіляються по меру розрядження 4, утримувач сопла 5, гайку 6,7, об'єму камери розрядження. Це забезпечує рівноштуцер підводу води 8, штуцер підводу абразиву мірний знос поверхні камери і вставки і рівномірне 9. перемішування часток абразиву з енергоносієм, Пристрій, що заявляється працює наступним що підвищує енергетичну ефективність струменя. чином: вода під високим тиском через штуцер 8 Виготовлення вставки у вигляді конуса з циліндриподається в сопло 3, яке за допомогою утримувачною частиною на виході виключає можливість ча 5 встановлено в копу сі 1 і фіксується гайкою 7. зменшення її перерізу за рахунок налипання абраВ соплі формується рідинний струмінь, який позиву на її внутрішню поверхню. ступає в камеру 4 де створюється розрядження. У відомому пристрої як енергоносій викорисЗа рахунок розрядження в камеру через штуцер 9 товують струмінь стислого повітря, який утворює всмоктується абразив у вигляді сипучої суміші. В двофазний пневмоабразивний струмінь. У прикамері 4 відбувається змішування абразиву з построї, що заявляється як енергоносій використовутоком рідини і утворення двофазного потоку, який ється рідинний струмінь високого тиску, що підвичерез вставку 2, що фіксується у корпусі за допощує його енергоефективність. Це пояснюється могою гайки 6 поступає на поверхню, що оброббільшою ефективністю водоабразивного струменя, люється. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for hydroabrasive surface cleaning

Автори англійською

Bocharov Viktor Panteliiovych, Badakh Valerii Mykolaiovych, Bieliatynskyi Andrii Oleksandrovych, Kuzhel Nina Volodymyrivna

Назва патенту російською

Устройство для гидроабразивной очистки поверхностей

Автори російською

Бочаров Виктор Пантелеевич, Бадах Валерий Николаевич, Белятинский Андрей Александрович, Кужель Нина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B24C 5/00

Мітки: пристрій, поверхонь, гідроабразивного, очищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-45475-pristrijj-dlya-gidroabrazivnogo-ochishhennya-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для гідроабразивного очищення поверхонь</a>

Подібні патенти