Спосіб оцінки стану хворого на ревматоїдний артрит та ефективності його лікування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки стану хворого на ревматоїдний артрит (РА) та ефективності його лікування шляхом проведення лабораторного тестування з визначенням його показників, по яких судять про стан хворого, який відрізняється тим, що тестування здійснюють визначенням в плазмі крові рівня антитіл до цитрулінурованого циклічного пептиду (анти ЦЦП), і при концентрації анти ЦЦП в межах 20-250 Од/мл оцінюють як низьку концентрацію анти ЦЦП і відповідаючу їй невисоку активність захворювання на РА, при концентрації останнього в межах 250-1000 Од/мл - високий рівень концентрації анти ЦЦП і активності, при концентрації анти ЦЦП більше 1000 Од/мл - дуже високий рівень концентрації анти ЦЦП і відповідаючий йому тяжкий перебіг захворювання, а при значенні титру анти ЦЦП менше 20 Од/мл діагностують відсутність захворювання на РА.

Текст

Спосіб оцінки стану хворого на ревматоїдний артрит (РА) та ефективності його лікування шляхом проведення лабораторного тестування з визначенням його показників, по яких судять про стан хворого, який відрізняється тим, що тесту 3 45304 було проведено визначення титра анти ЦЦП у попередньо розділених на 4 групи 80 пацієнтів з різною ревматоїдною патологією, над якими при проведенні діагностики та в процесі лікування метотраксатом та інгібіторами ТНФ препаратів проводилося спостереження в Київській обласній клінічній лікарні в 2005-2006p.p. Одночасно було проведено визначення титру анти ЦЦП і у здорових людей. Визначені у хворих і здорових пацієнтів показники концентрації анти ЦЦП знаходились в межах від 5 до 1600 Од/мл. Найбільша частота виявлення анти ЦЦП (72%) зареєстрована в групі пацієнтів із 50 хворих з достовірним РА, в той час, як у трьох інших обстежуваних групах частота виявлення анти ЦЦП в діагностичному титрі складала не більше 10%. Це дозволяє стверджувати, що поява анти ЦЦП антитіл в плазмі крові високо специфічно для РА, або, іншими словами, рівень антитіл до цитрульованого циклічного пептиду (анти ЦЦП) в плазмі крові є надійним показником (критерієм), який може бути використаний для оцінки стану хворого в процесі діагностики захворювання та його лікування, так як рівень концентрації титру анти ЦЦП не менше ніж 72% випадків відповідає рівню що оцінюється, наприклад, за динамікою DAS 28 [3]. Спосіб оцінки стану захворювання за методикою з використанням шкали DAS 28 враховує кіль Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 4 кість болісних та припухлих суглобів із 28, ШОЕ та загальну оцінку активності артриту у пацієнта. Запропонований спосіб здійснюється згідно з формулою і додаткових пояснень не потребує. Технічним результатом, який досягається запропонованим рішенням є підвищення достовірності оцінки стану хворого на РА і як наслідок оцінки ефективності лікування визначанням в плазмі крові рівня антитіл до цитрулірованого циклічного пептиду. Література: 1. Гнилорыбов A.M., Лабораторные методы мониторинга и прогнозирования течения ревматоидного артрита. Архив клинической и экспериментальной медицины Том 9, №3. 2000. 2. Лысенко Г.И. и соавт. Современные возможности диагностики и выбора эффективного лечения ревматоидного артрита. Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика. Український ревматологічний журнал №1 (27). - 2007. с.3740. 3. Лысенко Г.И., Химион Л.В., Крикливый И.В. Возможности прогнозирования эффективности лечения ревматоидного артрита. НМАПО имени П.Л.Шупика, Сімейна медицина. - №3. - 2007р. с.80. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessment of the patient state with rheumatoid arthritis and efficiency of its treatment

Автори англійською

Lysenko Hryhorii Ivanovych, Khymion Liudmyla Viktorivna, Kryklyvyi Ihor Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ оценки состояния больного ревматоидным артритом и эффективности его лечения

Автори російською

Лысенко Григорий Иванович, Химион Людмила Викторовна, Крикливый Игорь Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: лікування, спосіб, стану, артрит, оцінки, ефективності, ревматоїдний, хворого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-45304-sposib-ocinki-stanu-khvorogo-na-revmatodnijj-artrit-ta-efektivnosti-jjogo-likuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки стану хворого на ревматоїдний артрит та ефективності його лікування</a>

Подібні патенти