Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Брикети для виплавлення крем’янистих феросплавів, що складаються з кварцового піску, кам'яного вугілля та в'яжучих речовин, які відрізняються тим, що до їх складу як матеріали, які містять кремнезем та вуглець, вводять шлами вуглезбагачення при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

шлами вуглезбагачення

65-85

кам'яне вугілля

5-20

в'яжучі речовини

6-10

кварцовий пісок

решта,

при цьому співвідношення твердого вуглецю та кремнезему складає 0,61,4.

Текст

Брикети для виплавлення крем'янистих феросплавів, що складаються з кварцового піску, камяного вугілля та вяжучих речовин, які відрізняються тим, що до їх складу як матеріали, які містять кремнезем та вуглець, вводять шлами вуглезбагачення при такому співвідношенні компонентів, мас % шлами вуглезбагачення 65-85 кам'яне вугілля 5-20 в'яжучі речовини 6-10 кварцовий пісок решта, при цьому співвідношення твердого вуглецю та кремнезему складає 0,6-^ 1,4 Винахід стосується чорної металургії та може бути використаним в виробництві феросплавів, які містять кремній При отриманні сплавів з високою масовою часткою кремнію для покращення умов його відновлення використовують сумісно згрудковані матеріали, що містять твердий вуглець та оксиди провідних елементів ВІДОМІ брикети для виплавлення феросиліцію, що містять відходи збагачення залізистих кварцитів, газове вугілля, в'яжучу речовину - сульфіт-спиртову барду та домішки кварцового піску або залізного концентрату [1] Недоліком вказаних брикетів є високий вміст заліза Це обмежує можливість їх використання при виплавлені феросплавів з пониженою масовою часткою заліза, наприклад силікомарганцю Найближчими за технічною суттю до запропонованого винаходу є вуглекварцитові брикети [2], що містять, мас % кам'яне вугілля 50 кварцовий пісок 50 сульфіт-спиртова барда (над 100%) 7 Недолік вказаних брикетів у тому, що основу брикетів складають КОНДИЦІЙНІ первинні матеріали, суміш яких по вмісту вуглецю та кремнезему наближається до шламів, утворених, між іншим, при збагаченні вугілля Недоліком є також низьке відношення вуглецю до кремнезему, що обмежує можливість заміни коксу в шихті феросплавів на ці брикети В основу винаходу поставлена задача утилізації накопичених в відстійниках вуглекремнеземнистих шламів, звільнення земельних площ для рекультивації, зменшення витрат первинних кондиційних матеріалів та заміни коксу в шихті феросплавів на брикети Поставлена задача вирішується тим, що до складу брикетів для виплавляння крем'янистих феросплавів, які містять твердий вуглець, кремнезем та в'яжучі речовини, вводять як матеріали, що містять вуглець і кремнезем, шлами вуглезбагачення при такому співвідношенні компонентів, мас % шлами вуглезбагачення 65 - 85 кам'яне вугілля 5 - 20 в'яжучі речовини (ліносульфонат, відходи КОКСОХІМІЧНОГО виробництва, штучні смоли) 6-10 кварцовий пісок решта при цьому співвідношення твердого вуглецю до кремнезему складає 0,6 -1,4 Запропонований склад брикетів відрізняється від відомого введенням нового компоненту - шламів вуглезбагачення, а також межами відношення вуглецю до кремнезему 0,6 -ь 1,4 Шлами вуглезбагачення є метаріалами, що містять вуглець та кремнезем Суміші для отримання брикетів готують зі шла 1 ю 45197 мів вуглезбагачення, кам'яного вугілля, кварцового піску та в'яжучих речовин, в якості яких використовують лігносульфонат з домішками рідкої смолки КОКСОХІМІЧНОГО виробництва в співвідношенні 5 -ь 2 Вибір співвідношення твердого вуглецю до кремнезему здійснюють в залежності від виду сплаву та використаної для його отримання сировини Для передільного силікомарганцю, процес отримання якого з малофосфористого шлаку відповідає реакції MnO + SiO2 + ЗС = MnSi + ЗСО, співвідношення вуглецю до кремнезему в бри12 кетах витримують 0,6 (3 = 0,6) 60 При виплавлені силікомарганцю з агломерату, в якому основна маса марганцю відновлюється з гаусманггу Mn3O4 + SiO2 + 6С = Mn3Si + 6С0, відношення вуглецю до кремнезему в брикетах збільшують до 1,4 (6 1 2 = 1,2 + навуглецю60 вання рідкого сплаву) Процеси одночасного відновлення кремнію та провідного елементу інших феросплавів за співвідношенням вуглецю до кремнезему розміщуються в інтервалі 0,6 -ь 1,4 ХІМІЧНИЙ склад компонентів брикетів та шихтових матеріалів силікомарганцю наведений в табл 1 Витрати матеріалів для отримання брикетів з заданим відношенням твердого вуглецю до кремнезему наведені в табл 2 В табл 2 наведена також заміна коксу Таблиця 1 Мп SiO2 Компоненти, мас % СаО + МдО АІ2Оз гЄ аг Шлами вуглезбагачення 28,5 12,6 5,4 4,4 27,8 18,4 Вугілля Кварцовий пісок Лігносульфонат (суха маса) 4,8 97,5 3,5 2,1 1,8 1,2 0,9 2,3 0,8 0,3 0,4 54,8 34,7 36,3 39,0 26,9 5,2 2,8 2,9 12,6 0,5 2,3 3,0 85,0 Матеріали Марганцевий агломерат Кокс ЛВ 3 2,0 Таблиця 2 Характеристики брикетів Відношення твердого вуглецю до кремнезему в брикетах 0,39 0,60 1,00 1,40 1,61 шлами вуглезбагачення 57,5 65,0 85,0 73,5 68,0 Вугілля 3,0 7,0 5,0 20,0 26,0 Склад, мас % Пісок 29,0 18,0 2,0 0,5 Зв'язка 10,5 10,0 8,0 6,0 6,0 Заміна коксу в шихті силікомарганцю 22,0 26,7 49,3 73,0 84,8 Джерела інформації 1 Чайченко А А , Кравченко В А и др Брикеты и окатыши для выплавки ферросилиция из хвостов обогащения железистых кварцитов Бюллетень ЦНИИИЧМ, 1971, (661), с 34-36 2 Чубинидзе Т А, Арсенишвили А Ю и др Получение силикомарганца с применением в шихте угле-кварцитовых брикетов Сталь, 1975, №5, с 429 - 430 ДП "Український інститут промислової власності "(Укрпатент) Україна, 04119, Киів-119, вул сім'ї Хохлових, 15 (044) 456-20-90

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Husev Valentyn Ivanovych

Автори російською

Гусев Валентин Иванович

МПК / Мітки

МПК: C22C 33/04

Мітки: виплавлення, феросплавів, брикети, крем'янистих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-45197-briketi-dlya-viplavlennya-kremyanistikh-ferosplaviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Брикети для виплавлення крем’янистих феросплавів</a>

Подібні патенти