Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для визначення вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, який відрізняється тим, що в нього введено біполярний транзистор, два резистори, обмежувальний конденсатор, вологочутливий конденсатор та індуктивність, причому витік польового транзистора з'єднаний з базою біполярного транзистора, перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом обмежувального конденсатора та другим виводом індуктивності, перший вивід якої з'єднаний з другим виводом вологочутливого конденсатора, емітером біполярного транзистора, першою вихідною клемою пристрою для визначення вологості, перший вивід вологочутливого конденсатора з'єднаний зі стоком польового транзистора і першим виводом першого резистора, другий вивід якого з'єднаний з затвором польового транзистора, через другий резистор, колектором біполярного транзистора, другим виводом обмежувального конденсатора, другою вихідною клемою пристрою для визначення вологості та другим полюсом джерела постійної напруги.

Текст

Пристрій для визначення вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, який відрізняється тим, що в нього введено біполярний транзистор, два резистори, обмежувальний конденсатор, вологочутливий конденсатор та індуктивність, причому витік польового транзис 3 44927 4 вивід вологочутливого конденсатора з'єднаний з ктором біполярного транзистора 2, другим вивостоком польового транзистора і першим виводом дом обмежувального конденсатора 4, другою першого резистора, другий вивід якого з'єднаний з вихідною клемою пристрою для визначення волозатвором польового транзистора, через другий гості та другим полюсом джерела постійної напрурезистор, колектором біполярного транзистора, ги 3. другим виводом обмежувального конденсатора, Пристрій для визначення вологості працює тадругою вихідною клемою пристрою для визначенким чином. ня вологості та другим полюсом джерела постійної В початковий момент часу волога не діє на напруги. вологочутливий конденсатор 6. Підвищенням наНа кресленні наведено схему пристрою для пруги джерела постійної напруги 3 до величини, визначення вологості. коли на електродах емітер-затвор транзисторів 1 і Пристрій складається з двох транзисторів 1 і 2, 2 виникає від’ємний опір, який приводить до винипричому витік польового транзистора 1 з'єднаний з кнення електричних коливань в контурі, який утвобазою біполярного транзистора 2, перший полюс рений паралельним включенням повного опору з джерела постійної напруги 3 з'єднаний з першим ємнісною складовою на електродах емітер-затвор виводом обмежувального конденсатора 4 та друтранзисторів 1 і 2 та індуктивності 5. Через резисгим виводом індуктивності 5, перший вивід якої тори 7 і 8 здійснюється електричне живлення траз'єднаний з другим виводом вологочутливого коннзисторів 1 і 2, а конденсатор 4 запобігає проходенсатора 6, емітером біполярного транзистора 2, дженню змінного струму через джерело постійної першою вихідною клемою пристрою для визнанапруги 3. При наступній дії вологи на вологочутчення вологості, перший вивід вологочутливого ливий конденсатор 6 змінюється ємнісна складова конденсатора 6 з'єднаний з стоком польового траповного опору на електродах емітер-затвор траннзистора 1 і першим виводом першого резистора зисторів 1 і 2, що викликає ефективну зміну часто7, другий вивід якого з'єднаний з затвором польоти коливального контуру. вого транзистора 1, через другий резистор 8, коле Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for determination of humidity

Автори англійською

Osadchuk Volodymyr Stepanovych, Osadchuk Oleksandr Volodymyrovych, Krylyk Liudmyla Viktorivna, Zviahin Oleksandr Serhiiovych, Ionina Kateryna Yuriivna

Назва патенту російською

Устройство для определения влажности

Автори російською

Осадчук Владимир Степанович, Осадчук Александр Владимирович, Крилик Людмила Викторовна, Звягин Александр Сергеевич, Ионина Катерина Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/12

Мітки: вологості, пристрій, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-44927-pristrijj-dlya-viznachennya-vologosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення вологості</a>

Подібні патенти