Система відбору і очищення газу із шахтної печі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система відбору і очищення газу із шахтної печі, яка включає всмоктуючий і напірний трубопроводи і послідовно розташовані циклон, пристрій для промивки і охолодження газу, вологоуловлювач, низьконапірний вентилятор і турбогазодувку, яка відрізняється тим, що перед турбогазодувкою розміщено високонапірний вентилятор, а на всмоктуючому і напірному трубопроводах установлені пристрої для скидання газу в атмосферу.

Текст

Система відбору і очищення газу із шахтної печі, яка включає всмоктуючий і напірний трубопроводи і послідовно розташовані циклон, пристрій для промивки і охолодження газу, вологоуловлювач, низьконапірний вентилятор і турбогазодувку, яка відрізняється тим, що перед турбогазодувкою розміщено високонапірний вентилятор, а на всмоктуючому і напірному трубопроводах установлені пристрої для скидання газу в атмосферу Винахід відноситься до системи відбору і очищення газу із шахтної печі і може бути використаний в цукровій, будівельній і ХІМІЧНІЙ промисловості В відомих системах відбору і очищення газу виконуються слідуючи операції відібраний газ спочатку очищається в сухому циклонному уловлювачі від найбільших частин, а потім в одному із пристроїв водяному промивачу газу з насадкою, промивачу газу з водяною завісою, або швидкісному турбулентному пилеулавлевачу /див Н П Табунщиков, Е Г Аксенов та ІНШІ "Производство извести и сатурационного газа на сахарных заводах", "Москва, Легка і харчова промисловість", 1981, стор137-138/ За прототип вибрана система відбору і очищення газу із шахтної печі, яка включає всмоктуючий і напірний трубопроводи послідовно розташовані циклон, пристрій для промивки і охолоджування газу, вологоулавлювач, низьконапірний вентилятор і турбогазодувку для подачі газу на технологічні потреби /див, Д С Щевцов, Л А Залевська та ІНШІ "Инструкция по обжигу мелкого известкового камня в существующих известковообжигательных печах сахарных заводов", Київ, ЦИНС, 1967г, стр 33, мал 20/ При даному способі відбору і очищення газу прийняте обладнання і його розрахункові характеристики складають абсолютний тиск в схемі 350мм вод ст , а тягодутьєві установки забезпечують абсолютний тиск 450мм вод ст Це приводить до того, що абсолютний тиск на печі складає 100мм вод ст замість необхідного 1060мм вод ст По цій причині знижується ВДВІЧІ продуктивність печі, не забезпечується очищення газу до 5 10мг/м3, відсутня можливість регулювання роботи печі, скиданням газу в атмосферу на всмоктуючому та напірному трубопроводі без порушень в роботі технологічного потоку По цій причині турбогазодувки забруднюються і потребують зупинки для промивки і очистки, що негативно позначається на проведенні технологічного потоку В основу винаходу поставлена задача удосконалити систему для відбору і очищення газу із шахтної печі, шляхом введення в систему нових пристроїв, які приводять до збільшення абсолютного тиску в системі, що дає можливість збільшити продуктивність печі вдвоє, очистити газ до установлених нормативів 5 - 10мг/м31 здійснити скидання газу в атмосферу на всмоктуючому і напірному трубопроводах для регулювання роботи печі без порушень в роботі технологічного потоку, використовувати вапняковий камінь фракції 5 - 20мм в (46) 15 03 2002, Бюл № 3, 2002 р (72) Савчук Костянтин Миколайович, Семенишин Анатолій Федорович (73) Савчук Костянтин Миколайович (56) RU С1 2066233 10 09 66 US 2677439 04 05 54 US 3203156 31 08 75 US 487 4402 17 10 89 Табунщиков Н П , Аксенов Е Г Производство извести и сатурационного газа на сахарных заводах Москва Легкая и пищевая промышленность, 1981 Шевцов Д С , Залевская Л А Инструкция по обжигу поперечнику в КІЛЬКОСТІ 15 - 20% і працювати без пересіву шахти Поставлена задача вирішується тим, що в системі для відбору і очищення газу із шахтної печі, яка включає всмоктуючий і напірний трубопроводи О 44794 дження газу включення його до до уловлювачів 2, і послідовно розміщені циклон, пристрій для про4, 7 виконуються радіально мивки І охолоджування газу, вологоулаалювач і Для циркуляції води в системі і видалення затурбогааедувку, перед турбогазодувкою розміще3 бруднень установлений ВІДСТІЙНИК 13 МІСТКІСТЮ 2 М но високонапорний вентилятор, а на всмоктуючо3 з шнеком 14 і насосом 15 продуктивністю 15м /час му і напірному трубопроводах установлені приі тиском 1кд/см2, який забезпечує циркуляцію води строї для скидання газу в атмосферу для в системі з повторним и використанням Для контрегулювання роботи шахтної печі ролю за роботою схеми циркуляції води установШвидкість газу в трубопроводах повинна лена автоматична сигналізація ВІДСТІЙНИК обладскладати 8м/сек, з уловлювачах - 4м/сек,, в пронаний регулятором рівня води 16, фільтруючою мивачі і охолоджувачі - 5м/сек сіткою 17 і трубопроводом вапнякового молока При ПОСЛІДОВНІЙ роботі високонапірного вендля підщолачування 18 тилятора з абсолютним тиском 750мм вод ст і турбогазодувки з абсолютним тиском Для економії тепла температура води в від450мм вод ст, яке вона може убезпечили, сумарстійнику повинна бути 50 - 60°С, а газу на виході з ний абсолютний тиск буде складати турбогазодувки - 95 - 100°С На випадок виходу з 1200мм вод ст Якщо з вказаного абсолютного роботи насоса 15, передбачена подача води по тиску відняти абсолютний тиск виникаючий в систрубопроводу 19 з тиском 1кг/см2 Глина гідравлічтемі очищення 140мм вод ст то абсолютний тиск ного затвору в охолоджувачі газу і уловлювачі вона печі буде складати 1060мм вод ст Це забезпеди складає 1500мм Перед пуском способу очистки чить продуктивність печі 18 - 20г/м2 вапна за добу газу в роботу необхідно провести внутрішню очисзамість існуючих 8 - 9 при розмірах каменя 40 тку всього обладнання і його гідравлічне випробу80мм в поперечнику в КІЛЬКОСТІ 80 - 85% з добаввання кою ВІДХОДІВ каміння розміром 5 - 20мм в попереВпровадження способу відбору і очищення гачнику 15 - 20% і обжигу шихти без пересіву зу в печі дає можливість підвищити її потужність в два рази, використати вапняковий камінь розміром Система відбору і очищення газу з шахтної 5 - 20мм в поперечнику в КІЛЬКОСТІ 15 -20%, як і печі представлена на фіг Вона містить в собі трураніше видалялись у відходи, знизити КІЛЬКІСТЬ бопровід газу із печі 1, циклон 2, збірник для видапалива на обжиг на 10%, очистити газ до 5 лення забруднень 3, охолоджувач і промивач газу 10мг/м31 підвищити КІЛЬКІСТЬ СОг в газі на 10% 4, форсунок дім промивки і охолодження газу 5, сепаратор для відокремлення води 6, уловлювач Система відбору і очищення газу із печі праводи 7, пристрій для визначення забруднення газу цює в слідуючому порядку після повного заванта8, високонапірний вентилятор 9, видалення газу в ження печі її розпалюють і по мірі прогорання паатмосферу на всмоктувальній стороні 10, турбогалива і технічній необхідності включають її в роботу зодувка 11, видалення газу в атмосферу на напірна протязі двох діб на повну потужність доводячи ній стороні 12 Гідравлічний опір цього затвору до необхідної продуктивності на третю добу повинен бути рівним опору соку в сатураційних Система відбору і очищення газу працює без котлах зупинки на протязі всього періоду роботи печі З метою збільшення шляху очищення і охоло ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Savchuk Kostiantyn Mykolaiovych, Semenishyn Anatolii Fedorovych

Автори російською

Савчук Константин Николаевич, Семенишин Анатолий Федорович

МПК / Мітки

МПК: B01D 47/06

Мітки: система, газу, відбору, очищення, шахтної, печі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-44794-sistema-vidboru-i-ochishhennya-gazu-iz-shakhtno-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система відбору і очищення газу із шахтної печі</a>

Подібні патенти