Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прес для вставки фурнітури і пробивання отворів, що містить плиту з закріпленим на ній електрообладнанням та пуансоном і основу, на якій розташовані матриця з матеріалом, який відрізняється тим, що як привод використовують лінійний електромагнітний двигун з комбінованим якорем та стопом.

Текст

Прес для вставки фурнітури і пробивання отворів, що містить плиту з закріпленим на ній електрообладнанням та пуансоном і основу, на якій розташовані матриця з матеріалом, який відрізняється тим, що як привод використовують лінійний електромагнітний двигун з комбінованим якорем та стопом. (19) (21) u200904065 (22) 27.04.2009 (24) 12.10.2009 (46) 12.10.2009, Бюл.№ 19, 2009 р. (72) ПОЛІЩУК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, ПРИБЕГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГУРСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 44618 ється амортизатор - гумова прокладка 10, розміщена на стопі. В оснащення для виконання технологічної операції входять пуансон 12 та матриця 13. На Фіг.2 зображено оснащення для технологічної операції пробивання отворів: 12 - пуансон для пробивання отворів, 13 - матриця, 15 - матеріал. Для виконання технологічної операції пробивання отворів матеріал 15 розміщується на матриці 13, яка кріпиться до основи 16. Прес з ЛЕМД для вставки фурнітури працює наступним чином. В початковому стані якір 4 під дією пружини 9 знаходиться в початковому положенні, яке визначається в залежності від умов виконання технологічної операції. При подачі імпульсу напруги в обмотці ЛЕМД виникає електромагнітна сила, під дією якої якір втягується в котушку. При цьому пуансон з певним зусиллям і швидкістю здійснює рух в напрямку до матриці, де розташована фурнітура 14 і матеріал 15, в який її потрібно закріпити. Після досягнення пуансоном фурнітури, наприклад, люверса, відбувається її розклепування. Коли подача імпульсу напруги Комп’ютерна верстка О. Рябко 4 припиняється, пружина за рахунок накопиченої енергії повертає якір в початковий стан. Після цього цикл повторюється. Технологічна операція пробивання отворів на пресі з ЛЕМД для пробивання отворів відбувається аналогічно попередній операції: проходить опускання якоря з пробійником вниз і відбувається пробивання отвору в матеріалі. Далі цикл повторюється. Джерела інформації: 1 Пат. 30304А Україна, МКІ А43D8/26. Пристрій для клеймування деталей верху і підкладки взуття / А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук №98020944; Заявл. 24.02.1998; Опубл. 29.12.1999, Бюл. №8. -2с 2 Пат.10262 Україна, МКИ B21J7/00, A43D8/04, A43D8/36. Енергозберігаючий прес для вирубування деталей взуття/ Д.В. Прибега, А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук, С.С. Шевчук - №u200503000; Заявл.01.04.2005; Опубл. 15.11.2005, Бюл.№11. 3 Ряшенцев Н. П. "Электромагнитные пресы" Новосибирск: Наука, СО, 1989.-216с. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Press for inserting furniture and punching holes

Автори англійською

Polischuk Oleh Stepanovych, Prybeha Dmytro Volodymyrovych, Hurska Svitlana Vasylivna

Назва патенту російською

Пресс для вставки фурнитуры и пробивания отверстий

Автори російською

Полищук Олег Степанович, Прибега Дмитрий Владимирович, Гурская Светлана Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A41H 37/00

Мітки: фурнітури, отворів, пробивання, прес, вставки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-44618-pres-dlya-vstavki-furnituri-i-probivannya-otvoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прес для вставки фурнітури і пробивання отворів</a>

Подібні патенти