Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Цукрова помада, що містить цукор-пісок, антикристалізатор, яка відрізняється тим, що як антикристалізатор використовують глюкозно-фруктозний сироп у такому співвідношенні компонентів, %:

цукор-пісок

80-95

глюкозно-фруктозний сироп

20-5.

Текст

Цукрова помада, що містить цукор-пісок, антикристалізатор, яка відрізняється тим, що як антикристалізатор використовують глюкознофруктозний сироп у такому співвідношенні компонентів, %: цукор-пісок 80-95 глюкозно-фруктозний сироп 20-5. (19) (21) u200904002 (22) 23.04.2009 (24) 12.10.2009 (46) 12.10.2009, Бюл.№ 19, 2009 р. (72) ГАВВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ШЕВЧЕНКО АННА МИКОЛАЇВНА, ЛАВРОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, СІМАКІНА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА, КОРНЕЛЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 3 44607 4 льною патокою, без погіршення консистенції і Здійснюють підготовку сировини, що відповіструктури. дає вимогам нормативної документації на сировиПри дозуванні глюкозно-фруктозного сиропу в ну, загальновідомим шляхом згідно технологічної кількості більше 20 % (табл., приклад 5) до маси інструкції. Потім проводять приготування помаднорецептурних компонентів помади спостерігається го сиропу. Цукор-пісок, глюкозно-фруктозний сивідсутність процесу кристалізації сахарози під час роп та воду завантажують в змішувач, де відбуваприготування помади, маса залишається аморфється перемішування рецептурних компонентів і ної структури, що свідчить про неможливість утвонаправляють на уварювання до масової частки рення якісної помади кристалічної структури. сухих речовин 88-90 % в готовому сиропі. Потім Результати дослідів по встановленню раціопомадний сироп потравляє до помадозбивальної нального дозування глюкозно-фруктозного сиропу машини, де відбувається інтенсивне перемішуванпри виробництві цукрової помади представлені в ня з одночасним охолодженням сиропу, що сприяє таблиці. кристалізації сиропу в помадну масу. Приклад отримання продукту. Таблиця 1 Дозування сиропу до маси рецептурних компонентів помади,% 2 1 3 2 5 3 15 4 20 5 22 Приклад Висновки 3 Структура свіжовиготовленої цукрової помади є грубодисперсною зі значною часткою твердої фа'зи, що надає виробам значної міцності і погіршує їх якість Спостерігається інтенсивне висихання попакованих помадних корпусів протягом 5 діб зберігання Структура свіжовиготовленої цукрової помади дрібнокристалічна, помада пластична, легко формується. Висихання непакованих помадних корпусів відбувається протягом 7 діб зберігання Структура свіжовиготовленої цукрової помади дрібнокристалічна, помада пластична, легко формується. Висихання непакованих помадних корпусів відбувається протягом 10 діб зберігання, що в 1,5 рази перевищує термін зберігання зразка на основі крохмальної патоки Структура помади дрібнокристалічна, помада пластична. легко формується. Висихання непакованих помадних корпусів відбувається протягом 20 діб зберігання, що в 2 рази перевищує термін зберігання зразка на основі крохмальної патоки Під час збивання помадного сиропу не відбувається кристалізація сахарози і отримана маса має аморфну структуру, що свідчить про неможливість отримання високоякісної помади кристалічної структури Технічний результат полягає у створенні цукрової помади з подовженим терміном зберігання та покращеною якістю, за рахунок використання Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков глюкозно-фруктозного сиропу, який містить гігроскопічний моносахарид - фруктозу, що гальмує процес "черствіння" помадних мас. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sugar fondant

Автори англійською

Havva Olena Oleksandrivna, Shevchenko Anna Mykolaivna, Lavrov Oleksandr Mykhailovych, Simakina Valentyna Serhiivna, Korneliuk Olha Oleksandrivna

Назва патенту російською

Сахарная помада

Автори російською

Гавва Елена Александровна, Шевченко Анна Николаевна, Лавров Александр Михайлович, Симакина Валентина Сергеевна, Корнелюк Ольга Александровна

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/00

Мітки: цукрова, помада

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-44607-cukrova-pomada.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цукрова помада</a>

Подібні патенти