Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Повітряний сепаратор, який включає напрямник вводу оброблюваного матеріалу, аспіраційний канал, приймач очищеного матеріалу, осадову камеру пилу та легких домішок, вентилятор, який відрізняється тим, що рух оброблюваного матеріалу та повітряного потоку здійснюється в одному напрямку.

2. Повітряний сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що в нижній частині аспіраційного каналу встановлено клапан виводу очищеного матеріалу.

Текст

1. Повітряний сепаратор, який включає напрямник вводу оброблюваного матеріалу, аспіраційний канал, приймач очищеного матеріалу, осадову камеру пилу та легких домішок, вентилятор, який відрізняється тим, що рух оброблюваного матеріалу та повітряного потоку здійснюється в одному напрямку. 2. Повітряний сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що в нижній частині аспіраційного каналу встановлено клапан виводу очищеного матеріалу. (19) (21) u200901797 (22) 02.03.2009 (24) 12.10.2009 (46) 12.10.2009, Бюл.№ 19, 2009 р. (72) ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІГОРЕВИЧ, ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, КОЖАНОВА АННА СТЕПАНІВНА, МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ШУЛЯРЕНКО АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ (73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 44436 Використання запропонованої конструкції повітряного сепаратора дозволяє покращити очищення зерна від легких домішок. Джерело інформації: Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 1. Кожуховский И.Е., Павловский Г.Т. Механизация очистки и сушки зерна. - М.: Колос. - 1978. 438с. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Air separator

Автори англійською

Vasylkovskyi Mykhailo Ihorevych, Vasylkovskyi Oleksii Mykhailovych, Vasylkovskyi Yaroslav Serhiiovych, Kozhanova Anna Stepanivna, Moroz Serhii Mykolaiovych, Shuliarenko Anton Mykolaiovych

Назва патенту російською

Воздушный сепаратор

Автори російською

Васильковский Алексей Михайлович, Васильковский Михаил Игоревич, Васильковский Ярослав Сергеевич, Кожанова Анна Степановна, Мороз Сергей Николаевич, Шуляренко Антон Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01F 12/44, B08B 5/00

Мітки: повітряній, сепаратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-44436-povitryanijj-separator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Повітряний сепаратор</a>

Подібні патенти