Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного доступу до хребцевих артерій на рівні C5-C7, що включає розсічення шкіри по краю кивального м'яза, підшкірно-жирової клітковини, платизми, поверхневого листка власної фасції шиї, пересічення ключичної голівки під'язично-лопаткового м'яза та глибокої фасції шиї, розкриття передхребцевої фасції та виділення хребцевої артерії, який відрізняється тим, що доступ виконують позаду кивального м'яза, мобілізують його задній край, медіально відводять гілки нервів плечового сплетіння та переднього драбинчастого м'яза, внутрішню яремну вену, виділяють хребцеву артерію в проксимальному напрямку.

Текст

Спосіб хірургічного доступу до хребцевих артерій на рівні C5-C7, що включає розсічення шкіри 3 43825 метою мобілізції кивального м'яза зменшення глибини операційного поля та збільшення кута маніпуляцій під час операції, необхідність виділення внутрішньої яремної вени для її відведення, більш висока вірогідність травмування магістральних судин - сонної артерії, внутрішньої яремної вени та вагусу. Задача, яка вирішується способом, що заявляється, полягає у зменшенні часу оперативного втручання, травматичності оперативного доступу та зменшенні ризиків травмування магістральних судин. Технічний результат - зменшення часу операції, частоти ятрогенних пошкоджень, покращення результатів оперативного лікування хворих з веретебро-базилярною недостатністю та компресійним синдромом. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є мала травматичність доступу, оптимальний кут операційної дії, мінімальні ризики травмування магістральних судин, зменшення часу виконання доступу. Поставлена задача досягається тим, що у відомому способі який включає розсічення шкіри по краю кивального м’яза, підшкірно-жирової клітковини, платизми, поверхневого листка власної фасції шиї, пересічення ключичної голівки під’язичнолопаткового м’яза та глибокої фасції шиї, розкриття передхребцевої фасції та виділення хребцевої артерії, згідно корисної моделі, доступ виконують позаду кивального м’яза, мобілізують його задній край, медіально відводять гілки нервів плечового сплетіння та переднього драбинчастого м’яза внутрішньої яремної вени, виділяють хребцеву артерію в проксимальному напрямку. Спосіб здійснюється наступним чином: при повернутій в здоровий бік голові розрізом позаду кивального м’яза розсікають шкіру, підшкірножирову клітковину, платизму, поверхневий листок власної фасції шиї, мобілізують задній край кивального м’яза, пересікають ключичну голівку під'язично-лопаткового м’яза та глибоку фасцію шиї, медіально відводять гілки нервів плечового сплетіння та переднього драбинчастого м’яза внутрішньої яремної вени, розкривають передхребцеву фасцію та виділяють хребцеву артерію в проксимальному напрямку. Приклад застосування: хворий Н., 1947 р.н., історія хвороби № 9479, поступив у неврологічне відділення 01.05.2006 р. із скаргами на болі в голові, періодично виникаючі головокружіння, найча Комп’ютерна верстка І.Скворцова 4 стіше при повороті голови вправо, втрату свідомості при фізичних навантаженнях. В положенні хворого сидячи та стоячи з опущеними та піднятими руками, а також при положенні голови «прямо» та «в сторону» була виконана доплерографія екстракраніальних артерій. Враховуючи отриманні дані у хворого діагностовано наявність вертебро-базилярної недостатності середнього ступеня тяжкості. Запропонованим способом було діагностовано вертебро-базилярну недостатність, причиною якої була компресія правої хребцевої артерії на рівні С5-С6. Виконано оперативне втручання під ендотрахеальним знеболенням. Позаду кивального м’яза було розсічено шкіру, підшкірно-жирову клітковину, фасцію з платизмою, поверхневий листок власної фасції шиї (другу фасцію), мобілізовано задній край кивального м’яза та під'язично-лопаткового м’яза, у останнього була пересічена його ключична голівка, відведений медіально передній драбинчастий м'яз, розкрито передхребцеву фасцію шиї та виділено в проксимальному напрямку хребцеву артерію від місця її входження в канал поперечних відростків. Тут же було виявлено остеофіт, який при повороті голови вправо повністю перетискав праву хребцеву артерію. Остеофіт видалений за допомогою кусачок Люера. Контроль на гемостаз. Рана дренована латексним випускником та ушита. Післяопераційний період перебігав без ускладнень. Спостерігався суттєвий регрес клінічних проявів вертебро-базилярної недостатності. Література: 1. Дифференциальная диагностика нервных болезней./ Под ред. Г.А. Акимова и М.М. Одинака. Руководство для врачей. - С.Петербург: Гиппократ, 2001. 2. Секреты ультразвуковой диагностики/ Вигрэм Догра, Дэбра Дж. Рубенс; Пер. с англ.; Под общ. ред. проф. А.В. Зубарева. - М.: МЕДпрессинформ, 2005. - 456 с. 3. Френк Неттер. Атлас анатомії людини. Наутіліус, 2004. 4. Яковлев Н.А. Вертебрально-базилярная недостаточность. Синдром вертебробазилярной артериальной системы - Москва, 2001. 5. Love B.B., Grover-McKay M. et al. Coronary artery diasease and cardiac events with asymptomatic and symptomatic cerbrovascular disease. Stroke 1992; 6. Ricotta J.J., Faggioli G.I., Castilone A., Hassett J.M. J Vase Surg 1995; 2: 359-364. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mishalov Volodymyr Hryhorovych, Cherniak Viktor Anatoliiovych, Dybkaliuk Serhii Vitaliovych, Borkivets Oleksandr Mykolaiovych, Koval Borys Mykhailovych

Автори російською

Мишалов Владимир Григорьевич, Черняк Виктор Анатольевич, Дыбкалюк Сергей Витальевич, Боркивец Александр Николаевич, Коваль Борис Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: доступу, артерій, c5-c7, рівні, спосіб, хребцевих, хірургічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-43825-sposib-khirurgichnogo-dostupu-do-khrebcevikh-arterijj-na-rivni-c5-c7.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного доступу до хребцевих артерій на рівні c5-c7</a>

Подібні патенти