Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Резервована система обробки інформації, що містить логічний контролер, який має схему послідовного зв'язку, сполучену з об'єктом управління, яка відрізняється тим, що логічний контролер додатково містить з'єднані паралельно зі схемою послідовного зв'язку та процесором управління багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу, а також система додатково містить допоміжний логічний контролер вводу-виводу сигналів, що має з'єднані паралельно другу схему послідовного зв'язку, процесор збору інформації, багатоканальну схему дискретного вводу, другу багатоканальну схему дискретного виводу, другу багатоканальну схему аналогового вводу, до якої під'єднані виходи перетворювача частота-струм, причому основний та допоміжний логічні контролери з'єднані паралельно з об'єктом управління.

Текст

Резервована система обробки інформації, що містить логічний контролер, який має схему послідовного зв'язку, сполучену з об'єктом управління, яка відрізняється тим, що логічний контролер додатково містить з'єднані паралельно зі схемою послідовного зв'язку та процесором управління багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу, а також система додатково містить допоміжний логічний контролер вводу-виводу сигналів, що має з'єднані паралельно другу схему послідовного зв'язку, процесор збору інформації, багатоканальну схему дискретного вводу, другу багатоканальну схему дискретного виводу, другу багатоканальну схему аналогового вводу, до якої під'єднані виходи перетворювача частотаструм, причому основний та допоміжний ЛОГІЧНІ контролери з'єднані паралельно з об'єктом управління Винахід відноситься до галузі автоматики та обчислювальної техніки і може знайти застосування при побудові систем обробки інформації високої надійності Відомий пристрій для контролю достовірності інформації, що містить регістри, виходи яких підключені до входів першого блока віднімання, вихід якого з'єднаний з входом першого блока порівняння, в якому введені два цифрових фільтри, другий блок віднімання, другий блок порівняння та елемент АБО, входи якого з'єднані з виходами першого та другого блоків порівняння, вхід другого блока порівняння підключений до виходу другого блока віднімання, входи якого через цифрові фільтри з'єднані з виходами регістрів (Ас СРСР № 802966, кл G06F 11/00, 1981) Зазначений пристрій для контролю достовірності інформації дозволяє виявити факт недостовірності інформації, хоча б в одному тракті передачі інформації інформації з використанням декількох паралельно працюючих пристроїв (каналів), відновлюючих органів, що реалізують мажоритарну функцію, і схем виявлення несправностей Система містить логічний контролер, що має в своєму складі ВІДНОВЛЮЮЧІ органи (схеми послідовного зв'язку), сполучені з об'єктом управління, схемами визначення невідповідності кодів і через вентилі - із допоміжними резервними блоками, схеми І та АБО, де виходи схем визначення невідповідності кодів приєднані до входів схем АБО, відповідна група виходів яких об'єднана і приєднана до перших входів схем І, другі входи яких сполучені з виходами відновлюючих органів Для нормальної роботи системи необхідний резервний контролер аварійного захисту (Ас СРСР № 457990, кп G06F 11/00, Н05К10/00, 1975) Причинами, що перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату, є ускладнена конструкція відомого пристрою і недостатня його надійність Засоби керування технологічними процесами створюються на основі систем програмної обробки дискретної інформації Підвищені вимоги до надійності і часу безупинної роботи цих систем можуть бути виконані за рахунок застосування методів резервування устаткування з відновленням без припинення їх функціонування Відома резервована система виявлення несправностей у системі програмної обробки дискретної ю Причинами, що перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату, є також ускладнена конструкція відомої системи і недостатня її надійність Задачею, поставленою в основу даного винаходу, є в резервованій системі обробки інформації шляхом обробки як дискретних, так і аналогових сигналів, забезпечити спрощення конструкції системи і підвищити и надійність Ознаками, спільними для прототипу та технічного рішення, що заявляється, є в резервованій системі обробки інформації наявність логічного контролера, що містить схему послідовного зв'язку, сполучену з блоком управління Зазначена задача вирішується тим, що в резервованій системі обробки інформації, що містить 00 со 43810 логічний контролер, який має схему послідовного зв'язку, сполучену з блоком управління, згідно з винаходом, логічний контролер додатково містить з'єднані паралельно зі схемою послідовного зв'язку та процесором управління багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу, а допоміжний блок виконаний у вигляді допоміжного логічного контролера вводу-виводу сигналів, що містить з'єднані паралельно другу схему послідовного зв'язку, процесор збору інформації, багатоканальну схему дискретного воду, другу багатоканальну схему дискретного виводу, другу багатоканальну схему аналогового вводу, до якої під'єднані виходи перетворювача частота-струм, причому основний і допоміжний ЛОГІЧНІ контролери з'єднані паралельно з об'єктом управління На кресленні наведена блок-схема системи ВІДПОВІДНО ДО креслень резервована система обробки інформації за винаходом постачена основним логічним контролером, що містить схему послідовного зв'язку 1, процесор управління 2, багатоканальну схему 3 дискретного виводу, багатоканальну схему 4 аналогового вводу, багатоканальну схему 5 аналогового виводу, а також система постачена допоміжним логічним контролером вводу-виводу сигналів, що містить друг схему 6 послідовного зв'язку, процесор 7 збору інформації, багатоканальну схему дискретного вводу та другу багатоканальну схему 9 дискретного виводу, другу багатоканальну схему 10 аналогового вводу, до якої під'єднані виходи перетворювача 11 частота-струм, причому основний і допоміжний ЛОГІЧНІ контролери з'єднані паралельно з об'єктом управління Схема послідовного зв'язку 1 сполучена з блоком 2 управління і, в тому числі, через блок 12 вихідних реле сполучена з допоміжним логічним контролером вводу-виводу сигналів Система працює наступним чином Основний логічний контролер виконує збір інформації від аналогових сигналів через схему 4 аналогового вводу, прийом дискретних сигналів від допоміжного логічного контролера вводу-виводу через другу схему 6 послідовного зв'язку, виконує обробку інформації в процесорах 2 та 7, і видає сигнали управління через схеми 3 та 9 дискретного виводу та схему 5 аналогового виводу на виконавчі механізми об'єкту 13 управління в блок 12 вихідних реле Допоміжний ЛОГІЧНИЙ контролер виконує збір інформації дискретних сигналів, їх обробку та передачу через другу схему 6 послідовного зв'язку на основний логічний контролер 3 метою підвищення надійності контролера Б він містить другу багатоканальну систему 10 аналогового вводу, до якої приєднані виходи перетворювача 11 частота-струм Перетворювач 11 частота-струм має уніфіковані виходи, які підключені одночасно до основного та допоміжного контролерів У випадку виходу з ладу основного логічного контролера (1) допоміжний логічний контролер виконує функцію накопичування основної інформації і може взяти керування на себе Таким чином, в резервованій системі обробки інформації шляхом обробки як дискретних, так і аналогових сигналів, забезпечується спрощення конструкції системи і підвищення її надійності Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Duplicated data processing system

Автори англійською

Buhai Yurii Mykolaiovych, Karp Ihor Mykolaiovych, Lytvyn Volodymyr Mykhailovych, Maliev Valerii Ivanovych, Nemchyn Oleksandr Fedorovych, Piatnychko Oleksandr Ivanovych, Rybchych Illia Yosypovych, Rudnyk Anatolii Andriiovych, Freiuk Taras Mykhailovych, Yatsenko Oleh volodymyrovych

Назва патенту російською

Резервированная система обработки информации

Автори російською

Бугай Юрий Николаевич, Карп Игорь Николаевич, ЛИТВИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, Малев Валерий Иванович, Немчин Александр Федорович, Пятничко Александр Иванович, Рыбчич Илья Иосифович, Рудник Анатолий Андреевич, ФРЕЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ, Яценко Олег Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H05K 10/00, G06F 11/00, G06F 11/16

Мітки: обробки, інформації, резервована, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-43810-rezervovana-sistema-obrobki-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Резервована система обробки інформації</a>

Подібні патенти