Спосіб моделювання хронічного токсичного гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання хронічного гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів, що передбачає застосування гепатотоксичних отрут, який відрізняється тим, що нестатевозрілим щурам з вихідною масою тіла 70-80 г інтрагастрально вводять 20 % олійний розчин CCl4 в дозі 0,1 мл/100 г маси двічі на тиждень протягом 3 місяців, паралельно для пиття замість води тваринам дають 5 % розчин етанолу.

Текст

Спосіб моделювання хронічного гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів, що передбачає застосування гепатотоксичних отрут, який відрізняється тим, що нестатевозрілим щурам з вихідною масою тіла 70-80г інтрагастрально вводять 20% олійний розчин CCl4 в дозі 0,1мл/100г маси двічі на тиждень протягом 3 місяців, паралельно для пиття замість води тваринам дають 5% розчин етанолу. (19) (21) u200903490 (22) 10.04.2009 (24) 25.08.2009 (46) 25.08.2009, Бюл.№ 16, 2009 р. (72) РИКАЛО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА, НЕЗГОДА ІРИНА ІВАНІВНА, РАУЦКІС ВІТАС АНТАНО (73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.І.ПИРОГОВА 3 43704 стосування гепатотоксичних отрут, в якому згідно з винаходом нестатевозрілим щурам з вихідною масою тіла 70-80г інтрагастрально вводять 20% олійний розчин CCl4 в дозі 0,1мл/100г маси двічі на тиждень протягом 3 місяців; паралельно для пиття замість води тваринам дають 5% розчин етанолу. Спосіб здійснюють таким чином: Нестатевозрілим білим щурам, з вихідною масою тіла 70-80г, інтрагастрально через шлунковий зонд вводять 20% олійний розчин CCl4 в дозі 0,1мл/100г маси двічі на тиждень протягом 3 місяців. Паралельно в якості пиття замість води тваринам дається 5% розчину етанолу. Через три місяці від початку експерименту розвивається хронічний гепатит із фібротичними та циротичними змінами у печінці. Спосіб моделювання хронічного гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів, що передбачає одночасне інтрагастрального введення CCl4 та етанолу протягом трьох місяців є високоефективним при відтворенні експериментальної моделі хронічного гепатиту та цирозу печінки, що дозволяє максимально наблизити експериментальну модель до патології, що вивчається, у дітей. Експериментальна модель дозволить проводити доклінічні дослідження по вивченню ефективності та безпечності різноманітних лікарських засобів для подальшого їх клінічного застосування при хронічних гепатитах та цирозі печінки у дітей. Приклад: 20 нестатевозрілим щурам, з вихідною масою тіла 70-80г, інтрагастрально через шлунковий зонд вводили 20% олійний розчин CCl4 в дозі 0,1мл/100г маси двічі на тиждень протягом 3 міся Комп’ютерна верстка М. Ломалова 4 ців. Паралельно в якості пиття замість води тваринам давали 5% розчину етанолу. Летальність становила лише 10% (одна тварина пала на 8 тижні експерименту). Після виведення тварин з експерименту під наркозом здійснювали забір тканини печінки для гістологічних досліджень. Шматочки тканини вказаного органу фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну і проводили через батарею спиртів з наступним заключениям в парафін за загальноприйнятою методикою. Парафінові зрізи тканини печінки фарбували гематоксиліном та еозином, а також за ван Гізон для виявлення колагенових волокон. При патоморфологічному дослідженні макроскопічно виявлено зменшення розмірів печінки, ущільнення тканини та навіть деформацію у вигляді зернистості. Гістологічно встановлено, що після завершення експерименту в тканині печінки окрім осередків білкової та жирової дистрофії траплялись великі вогнища некрозу. На фоні вказаних альтеративних змін в печінці експериментальних тварин характерними були розвиток запальних інфільтратів без чіткого розмежування та склерозу в портальних трактах. Всередині часточок замість центральних вен визначались дрібні септи сполучної, іноді незрілої, тканини та ознаки проліферації гепатоцитів і жовчних капілярів з формуванням несправжніх часточок, що є ознаками експериментального цирозу печінки. Таким чином, проведене патоморфологічне дослідження печінки через три місяці від початку експерименту підтвердило розвиток хронічного гепатиту із фібротичними та циротичними в усіх експериментальних тварин. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for modeling chronic toxic hepatitis and cirrhosis in immature rats

Автори англійською

Rykalo Nadia Anatoliivna, Nezhoda Iryna Ivanivna, Ratsukis Vitas Antano

Назва патенту російською

Способ моделирования хронического токсического гепатита и цирроза печени у неполовозрелых крыс

Автори російською

Рыкало Надежда Анатольевна, Незгода Ирина Ивановна, Рауцкис Витас Антано

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/00

Мітки: гепатиту, токсичного, цирозу, щурів, спосіб, хронічного, нестатевозрілих, печінки, моделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-43704-sposib-modelyuvannya-khronichnogo-toksichnogo-gepatitu-ta-cirozu-pechinki-u-nestatevozrilikh-shhuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання хронічного токсичного гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів</a>

Подібні патенти