Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет, який включає проведення ендогенного дихання (ЕД) на дихальному тренажері ТДІ-01, який відрізняється тим, що ЕД проводять в інтервальному режимі: п’ятиразове повторення по 2 хв. з інтервалом 3 хв. (вдих 1,5-2 сек. протягом усіх занять, видих економний довготривалий через рот і тренажер збільшують у міру тренування, здійснюють порціями по 6-7 сек.).

Текст

Спосіб лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет, який включає проведення ендогенного дихання (ЕД) на дихальному тренажері ТДІ-01, який відрізняється тим, що ЕД проводять в штервальному режимі п'ятиразове повторення по 2 хв з інтервалом 3 хв (вдих 1,5-2 сек протягом усіх занять, видих економний довготривалий через рот і тренажер збільшують у міру тренування, здійснюють порціями по 6-7 сек ) Корисна модель стосується медицини зокрема хірурги, терапії та ендокринології і може бути використана для лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет Діабетичні анпопатм (ДА), незважаючи на тривалий час їх вивчення та велику КІЛЬКІСТЬ методик лікування, залишаються найбільш частою причиною інвалідності та смертності хворих на цукровий діабет (ЦД) До 80% пацієнтів з ЦД помирають у даний час в результаті судинних уражень і полюрганної недостатності [1] Особливе значення у лікуванні гнійнонекротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет має ппоксичне тренування, яке є бюстимулятором обмінних процесів і сьогодні знайшло широке впровадження в профілактичній роботі з метою підвищення адаптаційного потенціалу організму та його захисту від екстремальних ппоксичних впливів, а також ефективного лікування багатьох захворювань включаючи серцево-судинну патологію, цукровий діабет підвищення резистентності до хірургічних стресів і післяопераційних ускладнень, підготовки хворих до операцій і наркозу [2] Прототипом способу лікування гнійнонекротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет є спосіб лікування шляхом проведення ендогенного дихання (ЕД) за допомогою тренажера В Ф Фролова (ТДІ-01) [3] Спосіб полягає у використанні діафрагмального (черевного) дихання Вдих триває 1,5-2сек і не змінюється протягом усіх занять Видих через рот і тренажер (економний, довготривалий ) збільшується по мірі трену вання, здійснюється порціями по 6-7сек для розслаблення діафрагми і складає 85-90% загального часу дихального акту Шляхом систематичного тренування тривалість дихального акту доводять від 15 до 36-40сек , уникаючи вольового збільшення тривалості дихального акту, що могло б привести до небезпечних для організму глибокої пперкапнп та ацидозу Згідно з цим способом, при слабкому диханні спочатку щоденно займаються по 15-20 хв при доброму диханні - по 20-30хв , після чого тривалість щоденних занять поступово збільшується до 25-ЗОхв при слабкому диханні та 35-40хв -при доброму Основуючись на рекомендаціях В Ф Фролова, ми використовували ЕД за допомогою тренажера ТДІ-01 для лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет, починаючи з індивідуальної тривалості дихального акту та початкової тривалості сеансу 5-1 Охв Поступово збільшували щоденні заняття до 20-25хв В перші 1015 днів занять нами були отримані позитивні результати лікування Проте, при досягненні тривалості щоденних занять до 15-20хв у багатьох хворих появились скарги на загальну слабкість, головокружіння, поганий сон, болі в ДІЛЯНЦІ серця серцебиття та порушення ритму серця Після припинення занять ендогенним диханням указані явища зникли Виявлені недоліки послужили основою до вдосконалення способу ЕД з урахуванням результатів досліджень В основу винаходу поставлене завдання вдосконалити спосіб ЕД при лікуванні гнійно Г СО 4370 некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет, забезпечити нормалізацію співвідношення вільно-радикального окислення (ВРО) та антиоксидантного захисту (АОЗ) організму, зниження рівня цукру в крові, покращання показників гемокоагуляци та імунітету Поставлене завдання вирішується так, що при лікуванні гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет ми замінили щоденні 20-30 хвилинні заняття ЕД на ппоксичне дихання в інтервальному режимі 5-ти разове повторення по 2хв з інтервалом 3 хв (вдих 1,5-2сек протягом усіх занять, видих економний довготривалий через рот і тренажер збільшується по мірі тренування, здійснюється порціями по 6-7сек) При ендогенному диханні запропонованим способом відмічені позитивні КЛІНІЧНІ результати (прискорення темпів очищення та епітелізації ран, поліпшення загального стану хворих), виявлена тенденція до нормалізації співвідношення ВРО та АОЗ, зниження рівня цукру в крові, покращання показників гемокоагуляцп та імунітету Побічної дії або небажаних результатів при ЕД запропонованим способом не спостерігалось Спосіб здійснюють таким чином За допомогою тренажера ТДІ-01 щоденно проводять ЕД в інтервальному режимі 5-разове повторення по 2 хв з інтервалом 3 хв (вдих-1,52сек протягом усіх занять, видих економний довготривалий через рот і тренажер збільшується по мірі тренування, здійснюється порціями по 67сек) Приклад Хворий П , 66 років Госпіталізований з приводу діабетичної гангрени 1-го пальця правої стопи з вираженими болями, гектичною температурою тіла, загальною слабкістю Цукор крові Комп'ютерна верстка М Клюкін 18,2ммоль/л В анамнезі цукровий діабет П типу важкої форми протягом 9 років Півтора року тому назад було проведено ампутацію лівої стопи за Лісфранком з приводу синдрому діабетичної стопи На фоні традиційного лікувавння ЦД та ЕД по запропонованій методиці виконано ампутацію 1-го пальця правої стопи Через 5 днів після проведених заходів значно покращав загальний стан хворого, нормалізувалась температура тіла зникли болі та набряк стопи, підвищилась реактивність організму На 10 день нормалізувались показники згортання крові, співвідношення Т-хелперів і Тсупресорів, збільшилась КІЛЬКІСТЬ загальних Тлімфоцитів, знизився рівень ЦІК Через два тижні рана зажила первинним натягом, цукор крові знизився до 7,8ммоль/л У хворого не відмічено побічної дії чи небажаних результатів ендогенного дихання Виписаний зі стаціонару на амбулаторне лікування Рекомендовано продовжити ендогенне дихання в інтервальному режимі Використання запропонованого способу ЕД в комплексному лікуванні хворих з діабетичною стопою дає позитивні КЛІНІЧНІ результати, сприяє зниженню рівня глюкози в крові і нормалізації співвідношення показників ВРО та АОЗ організму, покращує показники гемокоагуляци та імунітету Джерела інформації 1 Балаболкин М И Сахарный диабет - М Медицина, 1994 - 384 с 2 Борискж М В , Зинчук В В , Корнейчук В Н Кислород и свободные радикалы // Материалы международного симпозиума "Кислород и свободные радикалы" -Гродно, 1996 -С 4-7 3 Методические рекомендации по применению "дыхательного тренажера Фролова", Новосибирск, 2003 -12 с Підписне Тираж 37 прим Міністерство освгги і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45 м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1 м Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating pyonecrotic lesions of foot in patients with diabetes mellitus

Автори англійською

Zaremba Yevheniia Khomivna, Zaremba Vitalii Stepanovych, Fedchyshyn Nazar Romanovych, Yelisieieva Olha Petrivna

Назва патенту російською

Способ лечения гнойно-некротических поражений стопы у больных сахарным диабетом

Автори російською

Заремба Евгения Фомична, Заремба Виталий Степанович, Федчишин Назар Романович, Елисеева Ольга Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61H 31/00

Мітки: спосіб, уражень, лікування, діабет, стопи, хворих, гнійно-некротичних, цукровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-4370-sposib-likuvannya-gnijjno-nekrotichnikh-urazhen-stopi-u-khvorikh-na-cukrovijj-diabet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет</a>

Подібні патенти