Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп, який містить обмотку і магнітопровід, частина якого виконана з термомагнітного матеріалу, розташована в магнітному полі постійного магніту і в тепловому полі обмотки і несе на собі геркон, замикаючий контакт якого увімкнений в ланцюг підігріву електродів люмінесцентної лампи, який відрізняється тим, що частина магнітопроводу, виконана з термомагнітного матеріалу, обладнана нагрівачем, увімкненим послідовно в ланцюг підігріву електродів лампи.

Текст

Пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп, який містить обмотку і магнггопровід, частина якого виконана з термомагнітного матеріалу, розташована в магнітному полі постійного магніту і в тепловому полі обмотки і несе на собі геркон, замикаючий контакт якого увімкнений в ланцюг підігріву електродів люмінесцентної лампи, який відрізняється тим, що частина магнітопроводу, виконана з термомагнітного матеріалу, обладнана нагрівачем, увімкненим послідовно в ланцюг підігріву електродів лампи Винахід належить до світлотехніки, зокрема до пристроїв для запалювання та стабілізації горіння люмінесцентних ламп Відомий пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп, що містить магнггопровід, частина якого виконана з термомагнітного матеріалу, і розділену на дві частини обмотку Одна з частин виконує функції робочої обмотки і увімкнена паралельно котуш ці реле Друга части на виконує функції пускової обмотки, розташована на частині магнітопровода з термомагнітного матеріалу і увімкнена паралельно котушці другого реле Третє реле виконує функції виконавчого механізму і його котушка живиться від мережі (Авторське свідоцтво СРСР № 1327330, кл Н05В 41/18, БИ № 28 від ЗО 07 87) ванням лампи, відбувається після втрати магнітних якостей частиною магнггопровода з термомагнітного матеріалу в результаті и нагріву з боку обмотки При цьому шерційність процесу теплопередачі може невиправдано збільшити тривалість запалювання лампи В основу винаходу поставлена мета створення такого пускорегулюючого пристрою для люмінесцентних ламп, в якому за допомогою окремого нагрівача термомагнітної частини магнггопровода прискорювався б процес запалювання лампи Поставлене завдання вирішується тим, що в пускорегулюючим пристрої для люмінесцентних ламп, який містить обмотку і магнггопровід, частина якого виконана з термомагнітного матеріалу, розташована в магнітному полі постійного магнгга і в тепловому полі обмотки і несе на собі геркон, замикаючий контакт якого увімкнений в ланцюг підігріву електродів люмінесцентної лампи, частина магнітопровода виконана з термомагнітного матеріалу, споряджена нагрівачем, увімкненим послідовно в ланцюг підігріву електродів лампи Запропонований пускорегулюючий пристрій відрізняється від прототипу наявністю нагрівача термомагнітної частини магнггопровода, який увімкнений послідовно в ланцюг підігріву електродів лампи Суть винаходу полягає в тому, що нагрів частини магнггопровода з термомагнітного матеріалу призводить до втрати їм магнітних якостей, в результаті чого величина магнітного поля в МІСЦІ розташування геркону виявляється недос Такий пускорегулюючий пристрій забезпечує захист від неприпустимого нагріву, проте при цьому дуже ускладнюється схема живлення люмінесцентної лампи Найбільш близьким до запропонованого за технічною суттю є обраний як прототип пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп, що містить обмотку і магнггопровід, частина якого виконана з термомагнітного матеріалу, розташована в магнітному полі постійного магнгга і в тепловому полі обмотки і несе на собі геркон, замикаючий контакт якого увімкнений в ланцюг підігріву електродів люмінесцентної лампи (Заявка України № 99063533 від 23 06 1999 Рішення про видачу патенту України від 25 11 1999) Розмикання контакту в ланцюгу підігріву електродів лампи, що супроводжується запалю ю 1 (О со 43672 татньою для його спрацьовування, і геркон розмикає ланцюг підігріву електродів, викликаючи запалювання лампи Спорядження нагрівачем магнітопровода з термомагнітного матеріалу прискорює його нагрів і, ВІДПОВІДНО, прискорює запалювання лампи, тобто досягається поставлена мета На доданій ілюстрації показана схема розташування елементів ланцюга підігріву електродів лампи Постійний магніті намагнічує магнітопровід 2 з термомагнітного матеріалу, в якому розташований геркон 3 з замикаючим контактом На магнітопроводі 2 встановлений нагрівач 4 у вигляді спіралі, електрично з'єднаний послідовно з герконом 3 та електродами 5 і 6 люмінесцентної лампи Ланцюг підігріву електродів 5 і 6 в момент увімкнення лампи замкнутий герконом 3, який знаходиться в магнітному полі постійного магнгга 1, що намагнічує магнггопровід 2 з термомагнітного матеріалу При цьому протікаючий в ланцюгу ст рум нагріває обмотку п ус коре гул ююч о го пристрою, від якої нагрівається магнггопровід 2, що знаходиться в и тепловому полі Нагрівач 4 прискорює цей нагрів, що призводить до втрати магнітних якостей магнггопроводом 2, внаслідок чого магнітний потік в МІСЦІ розташування геркона 3 різко зменшується, і геркон розмикає ланцюг підігріву електродів 5 і 6 лампи В результаті лампа запалюється за відносно короткий час, необхідний для досягнення величини емісії електронів з поверхні електродів, яка забезпечує ініціювання розряду між електродами Під час горіння лампи температура вище точки Кюрі матеріалу магнггопровода 2 підтримується нагрівом з боку обмотки На ілюстрації показаний нагрівач у вигляді спіралі, охоплюючої магнггопровід 2 Це не виключає можливості застосування нагрівача у вигляді окремої деталі, прилягаючої до магнітопровода Запропонований пускорегулюючий пристрій забезпечує досить швидке запалювання люмінесцентної лампи у різних освітлювальних приладах Р *Q ±/ Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Starting control device for luminescent lamps

Автори англійською

Brezynskyi Volodymyr Heorhiovych, Avetisov Henadii Ernstovych, Namitokov Kemal Kadyrovych

Назва патенту російською

Пускорегулирующее устройство для люминесцентных ламп

Автори російською

Брезинский Владимир Георгиевич, Аветисов Геннадий Эрнстович, Намитоков Кемаль Кадырович

МПК / Мітки

МПК: H05B 41/18

Мітки: пускорегулюючий, ламп, пристрій, люмінесцентних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-43672-puskoregulyuyuchijj-pristrijj-dlya-lyuminescentnikh-lamp.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп</a>

Подібні патенти