Спосіб покращення артеріального кровообігу при атеросклеротичній оклюзії артерій стегново-підколінного сегмента

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб покращання артеріального кровообігу при атеросклеротичній оклюзії стегново-підколінного сегмента, який включає реконструкцію глибокої артерії стегна шляхом ендартеректомії з її устя та подальшою профундопластикою, який відрізняється тим, що під час операції формують анастомоз між глибокою артерією стегна та нисхідною артерією коліна.

Текст

Спосіб покращання артеріального кровообігу при атеросклеротичній оклюзії стегново-підколінного сегмента, який включає реконструкцію глибокої артерії стегна шляхом ендартеректомії з її устя та подальшою профундопластикою, який відрізняється тим, що під час операції формують анастомоз між глибокою артерією стегна та нисхідною артерією коліна. (19) (21) 2001020923 (22) 12.02.2001 (24) 15.11.2001 (33) UA (46) 15.11.2001, Бюл. № 10, 2001 р. (72) Венгер Ігор Касіянович, Левицький Андрій Володимирович, Сергеєв Володимир Миколайович, Шідловський Олександр Вікторович, Шкробот Леонід Володимирович 43082 ранньому післяопераційному періоді відмічено зникнення ішемічних болей в спокої, відновлення сну. Приклад 2 Описаним способом проведено оперативне лікування 9 хворим. Про ефективність лікування із застосуванням запропонованого способу, крім покращання клінічних ознак, судили за динамікою зростання артеріального тиску до 60-70 мм рт. ст. на гомілці та показниками венозної оклюзійної плетизмографії (див. табл.). Таблиця Залежність перферійного кровообігу на гомілці від об'єму реконструкції артерій стегново-підколінного сегмента Об'єм реконструкції стегновопідколінного сегмента Контрольна група хворих До операції Після операції: 1) реконструкція стегновопідколінного сегмента без запропонованого способу 2) реконструкція стегновопідколінного сегмента з використанням запропонованого способу К-сть хвори х абс % 40 27 100 Fc 2,08±0,25 1,69±0,27 Показники плетизмографії FM BЕ FM´C 13,05±0,68 5,19±0,54 6,61±0,31 7,48±0,64 17,21±1,13 5,66±0,59 18 66,67 1,74±0,33 8,27±0,58 15,49±1,18 5,72±0,63 9 33,33 1,98±0,29 10,88±0,57 9,76±1,15 6,18±0,68 де Fc - об'ємна швидкість кровообігу на гомілці, мл/100 г´хв; FM - об'ємна швидкість кровообігу на гомілці після 3-хвилинної ішемії, мл/100 г´хв; FM´C - максимальна швидкість кровообігу на гомілці після 3-хвилинної ішемії; BE - венозна ємність, мл/100 г. З наведених у таблиці даних видно, що показники оклюзійної венозної плетизмографії гомілки при проведенні реконструкції запропонованим способом більш наближені до контрольних у порівнянні із показниками, отриманими після оперативного втр учання відомим способом. Таким чином, запропонований спосіб забезпечує покращання кропостачання тканин гомілки та зменшує ішемію нижньої кінцівки, що у порівнянні із способом-прототипом у більшій мірі підвищує клінічну ефективність хірургічного лікування атеросклеротичної оклюзії артерій стегновопідколінного сегмента. Джерела інформації 1. Никоненко А.С., Губка А.В., Хи шам ЭльМукаддем. Выбор метода лечения больных с атеросклеротическими бедренно-подколенными оклюзиями // Тези доп. III наук. конф. серцевосудин. хірургів. - Ки їв, 1995. - С. 97. 2. Спиридонов А.А., Тутов Е.Г., Козлов В.П. Влияние поясничной симпатэктомии на отдаленные результаты реконструктивных операций на брюшной части аорты и артериях нижних конечностей // Клин. хирургия. - 1990. - № 7. - С. 66-68. 3. Сухарев И.И., Никульников П.И., Тупикин В.Г. Глубокая артерия бедра и ее роль в реконструктивной хирургии сосудов // Клин. хирургия. - 1984. - № 7. - С. 46-48. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ __________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 __________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for improvement of arterial circulation of blood in atherosclerotic occlusion of femoropopliteal segment

Автори англійською

Venher Ihor Kasiianovych, Levytskyi Andrii Volodymyrovych, Sergeiev Volodymyr Mykolaiovych, Shidlovs’kyi Oleksandr Viktorovych, Shkrobot Leonid Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ улучшения артериального кровообращения при атеросклеротической окклюзии артерий бедренно-подколенного сегмента

Автори російською

Венгер Игорь Касьянович, Левицкий Андрей Владимирович, Сергеев Владимир Николаевич, Шидловский Александр Викторович, Шкробот Леонид Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 17/94

Мітки: атеросклеротичній, артерій, спосіб, кровообігу, сегмента, стегново-підколінного, покращення, артеріального, оклюзії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-43082-sposib-pokrashhennya-arterialnogo-krovoobigu-pri-aterosklerotichnijj-oklyuzi-arterijj-stegnovo-pidkolinnogo-segmenta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб покращення артеріального кровообігу при атеросклеротичній оклюзії артерій стегново-підколінного сегмента</a>

Подібні патенти