Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вимірювач вологості, що складається з польового транзистора, джерела постійної напруги, двох резисторів, який відрізняється тим, що в нього введено конденсатор, вологочутливий конденсатор, індуктивність та біполярний транзистор, причому витік польового транзистора з'єднано з першим затвором та базою біполярного транзистора, стік польового транзистора з'єднано з другим затвором та вологочутливим конденсатором, колектор біполярного транзистора з'єднано з індуктивністю та першим затвором, другий резистор, вологочутливий конденсатор та емітер біполярного транзистора, який також під'єднаний до заземлення, конденсатор увімкнено паралельно джерелу напруги, послідовно з'єднані резистори ввімкнені паралельно до польового транзистора та вологочутливого конденсатора.

Текст

Вимірювач вологості, що складається з польового транзистора, джерела постійної напруги, двох резисторів, який відрізняється тим, що в нього введено конденсатор, вологочутливий кон 3 42868 вологочутливий конденсатор та емітер біполярного транзистора, який також під'єднаний до заземлення, конденсатор увімкнено паралельно джерелу напруги, послідовно з'єднані резистори ввімкнені паралельно до польового транзистора та вологочутливого конденсатора. На кресленні наведено схему вимірювача вологості. Пристрій складається з польового транзистора 1, індуктивності 2, двох резисторів 3 та 4, конденсатора 5, вологочутливого конденсатора 6, біполярного транзистора 7, причому витік в польового транзистора 1 з'єднано з першим затвором з1 та базою біполярного транзистора 7, стік с польового транзистора 1 з'єднано з другим затвором з2 та вологочутливим конденсатором 6, колектор біполярного транзистора 7 з'єднано з індуктивністю 2 та першим затвором з1, на які подано від'ємний потенціал та з яких знімається вихідний сигнал, додатній потенціал подано на резистор 4, вологочутливий конденсатор 6 та емітер біполярного транзистора 7, який також під'єднаний до зазем Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 4 лення, конденсатор 5 увімкнено паралельно джерелу напруги, послідовно з'єднані резистори 3 та 4 ввімкнені паралельно до польового транзистора 1 та вологочутливого конденсатора 6. Вимірювач вологості працює таким чином. В початковий момент часу волога не діє на вологочутливий конденсатор 6. Підвищенням напруги джерела постійної напруги U до величини, коли на електродах польового транзистора 1 виникає від’ємний опір, який приводить до виникнення електричних коливань в контурі, який утворений паралельним включенням повного опору з ємнісною складовою на електродах польового транзистора 1 та повного опору з індуктивності 2 та резисторів 3 та 4. Конденсатор 5 запобігає проходженню змінного струму через джерело постійної напруги U. При наступній дії вологи на вологочутливий конденсатор 6 змінюється ємнісна складова повного опору на електродах польового транзистора 1, що викликає ефективну зміну резонансної частоти коливального контуру. Біполярний транзистор 7 виконує роль перемикача. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Humidity measuring device

Автори англійською

Osadchuk Volodymyr Stepanovych, Osadchuk Oleksandr Volodymyrovych, Krylyk Liudmyla Viktorivna, Ionina Kateryna Yuriivna, Zviahin Oleksandr Serhiiovych

Назва патенту російською

Измеритель влажности

Автори російською

Осадчук Владимир Степанович, Осадчук Александр Владимирович, Крилик Людмила Викторовна, Ионина Катерина Юрьевна, Звягин Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/12

Мітки: вологості, вимірювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-42868-vimiryuvach-vologosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вимірювач вологості</a>

Подібні патенти