Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гравітаційний гідробуфер, що містить гідравлічні буфери з штоками, виконаними за одне ціле з поршнем, встановлені на торцях кінцевої балки крана, який відрізняється тим, що гравітаційний гідробуфер обладнаний башмаком, виконаним у вигляді траверси, розташованої із зазором над головкою підкранової рейки і закріпленої шарнірно на торцях штоків двох вертикально встановлених усередині кінцевої балки гідроциліндрів, зв'язаних з гідробуферами системою трубопроводів, що з'єднують по замкненому контуру, попарно, гідробуфери і гідроциліндри, система обладнана клапанами зворотної дії, при цьому трубопровід, що з'єднує торці гідроциліндрів зв'язаний із трубопроводом між гідробуферами через регульований дросель.

Текст

Гравітаційний пдробуфер, що містить гідравлічні буфери з штоками, виконаними за одне ціле з поршнем, встановлені на торцях кінцевої балки крана, який відрізняється тим, що гравітаційний пдробуфер обладнаний башмаком, виконаним у вигляді траверси, розташованої із зазором над головкою підкранової рейки і закріпленої шарнірно на торцях штоків двох вертикально встановлених усередині кінцевої балки гідроциліндрів, зв'язаних з пдробуферами системою трубопроводів, що з'єднують по замкненому контуру, попарно, пдробуфери і гідроциліндри, система обладнана клапанами зворотної дм, при цьому трубопровід, що з'єднує торці гідроциліндрів, зв'язаний із трубопроводом між пдробуферами через регульований дросель Винахід відноситься до підйомно-транспортної техніки, а саме, до пристроїв обмеження руху кранів, і може бути використаний для гальмування кранів при їх зіткненнях ВІДОМІ конструкції гідравлічних буферів і гравітаційних пристроїв, що виконують функцію зниження рівня ударних навантажень при зіткненнях кранів, які переміщуються по загальній підкрановій коли або при наїзді на кінцеві рейкові упори Робота гідравлічних буферів і гравітаційних пристроїв базується на перетворенні кінетичної енергії маси крана, що рухається, у потенційну енергію, ВІДПОВІДНО, у першому випадку, за рахунок подолання опору від перетікання стискаємої рідини через вузькі отвори пристрою, а в другому, за рахунок підйому мас, що рухаються Після зіткнення відбуваються зворотні енергетичні перетворення Значні ударні навантаження приводять до руйнування буферных пристроїв, а також деформації металоконструкцій кранів вої рейки і закріпленої шарнірно на торцях штоків двох гідроциліндрів, що дозволить підвищити ефективність захисту кранів від ударів при зіткненнях Поставлена задача досягається тим, що на кінцевих балках крана змонтовані гравітаційні пдробуфери, кожний з яких містить гідравлічні буфери, встановлені на торцях кінцевої балки і які мають штоки виконані за одне ціле з поршнем, та обладнаний башмаком, виконаним у вигляді траверси, розташованої з зазором над головкою підкранової рейки і закріпленої шарнірно на торцях штоків двох вертикально встановлених усередині кінцевої балки гідроциліндрів, з'єднаних системою трубопроводів, попарно з пдробуферами, по замкненому контуру, яка обладнана клапанами зворотної дії, встановленими по одному в трубопроводах, що з'єднують пдробуфери і гідроциліндри з можливістю пропускати робочу рідину з першого в другий, і два в трубопроводі, що з'єднує торці пдробуферів з розташуванням, яке блокує перебігання робочої рідини з одного в інший, і регульованим дроселем, встановленим у трубопроводі, що з'єднує трубопроводи між пдробуферами і гідроциліндрами, для керування потоками робочої рідини, при опусканні кінцевої балки, для запобігання удару ходових коліс об рейку, після спрацьовування одного чи обох пдробуферів, яке спричиняє опускання башмака на рейку при русі крана і підйом його кінцевої балки над рейкою Як прототип обраний гідравлічний буфер, встановлений на торці кінцевої балки крана, що містить шток, виконаний за одне ціле з поршнем [1] Недоліком цього буфера є значне збільшення габаритних розмірів з підвищенням його енергоємності, що зменшує ефективність захисту кранів від ударів при зіткненнях В основу винаходу поставлено задачу удосконалення гравітаційного гідробуфера, обладнавши його башмаком, виконаним у вигляді траверси, розташованої із зазором над головкою підкрано Технічна сутність та принцип дії запропонованого гравітаційного гідробуфера пояснюються кре (О 42446 сленням (фіг), на якому зображено його загальний вигляд Гравітаційний пдробуфер складається з двох пдробуферів 1, розташованих на торцях кінцевої балки 2 крана, що з'єднані трубопроводами 3 у єдину замкнену систему, із двома вертикально закріпленими гідроциліндрами 4, розташованими усередині балки, на кінцях штоків 5 яких за допомогою шарнірів 6, уздовж рейки 7, над її головкою закріплений, із зазором, башмак 8 Керування потоками робочої рідини в системі трубопроводів здійснюється зворотніми клапанами 9 і регульованим дроселем 10 Гравітаційний пдробуфер працює таким чином При наїзді крана на кінцеві рейкові упори чи зіткненнях кранів, що переміщуються по загальній підкрановій коли, поршень пдробуфера 1, переміщуючись по циліндрові, перегоняє робочу рідину з нього по трубопроводах 3, переборюючи опір зворотного клапана 9, в обидва вертикальні гідроциліндри 4, з'єднані між собою трубопроводом, що не має клапанів зворотної дії, впливаючи нею на поршні пдроцилиндрів 4, змушує їх переміщатися вниз, при цьому штоки 5 цих гідроциліндрів 4, висуваючись, передають зусилля через шарніри 6 на башмак 8, змушуючи його, перемістившись на ве 3 личину зазору, опертися на головку рейки 7, і при подальшому висуванні штоків 5 здійснюється підйом кінцевої балки над рейкою При цьому кінетична енергія маси крана, що рухається, перетворюється в потенційну енергію підйому цієї маси з частковим перетворенням, на етапі зіткнення башмака з рейкою, у теплову енергію, за рахунок сил тертя між ними У процесі підйому крана, регульований дросель 10 закритий і не дає робочій рідині надходити з вертикальних гідроциліндрів 4 назад у пдробуфери 1 Після зупинки крана, коли кінцева балка піднята над рейкою, для її повільного опускання в первісне положення, за допомогою регульованого дроселя 10, здійснюється перетікання рідини з вертикальних гідроциліндрів 4, під дією ваги крана і зусиллям пружин гідроциліндрів 4, у пдробуфери 1 При спрацьовуванні одночасно двох пдробуферів на кінцевий балці ПОСЛІДОВНІСТЬ зупинки крана здійснюється в тому ж порядку Пропонований пристрій дозволяє підвищити ефективність захисту кранів від ударів на 25% Джерела інформації 1 Шабашов А П , Лысяков А Г Мостовые краны общего назначения - М Машиностроение, 1980 -304 с 4 56 a 40 Фіг. ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг с)бл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вулі Горького, 180 (044) 268-25-22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gravitational hydro-buffer

Автори англійською

Klymchuk Oleksandr Serhiovych, Martynov Anatolii Valentynovych, Nikishkin Yurii Anatoliovych, Dobritsyn Viktor Anatoliovych, Ivanenko Oleh Ivanovych

Назва патенту російською

Гравитационный гидробуфер

Автори російською

Климчук Александр Сергеевич, Мартынов Анатолий Валентинович, Никишкин Юрий Анатольевич, Добрицын Виктор Анатольевич, Иваненко Олег Иванович

МПК / Мітки

МПК: B66C 7/00

Мітки: гравітаційний, гідробуфер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-42446-gravitacijjnijj-gidrobufer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гравітаційний гідробуфер</a>

Подібні патенти