Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики та привід ведучого відтяжного валика, який відрізняється тим, що привід ведучого відтяжного валика містить мотор-редуктор з вихідним валом та фрикційну муфту, при цьому фрикційна муфта з'єднує вихідний вал з ведучим відтяжним валиком.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики та привід ведучого відтяжного валика, який відрізняється тим, що привід ведучого відтяжного валика містить мотор-редуктор з вихідним валом та фрикційну муфту, при цьому фрикційна муфта з'єднує вихідний вал з ведучим відтяжним валиком. (19) (21) u200900450 (22) 22.01.2009 (24) 25.06.2009 (46) 25.06.2009, Бюл.№ 12, 2009 р. (72) ПІПА БОРИС ФЕДОРОВИЧ, МАРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ЗДОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ, ОЛІЙНИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 3 42142 4 відтяжного валика, що містить електродвигун 9 та швидкостей в'язання та відтяжки полотна). Наявредуктор 10 (складові мотор-редуктора). Вихідний ність у складі привода ведучого відтяжного валика вал 11 редуктора 10 з'єднаний з ведучим відтяжфрикційної муфти 12 дозволяє обмежити граничне ним валиком 1 за допомогою фрикційної муфти 12. зусилля відтяжки полотна, яке могло б призвести Між ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валидо пошкоджень полотна (крутний момент фрикційками заправлено полотно 13. ної муфти залежить від вибраних її параметрів, Принцип роботи механізму відтяжки полотна зокрема сили притиску дисків фрикційної муфти). такий. При вмиканні круглов'язальної машини одВикористання запропонованої конструкції меночасно з основним електродвигуном (на фіг.1,2 ханізму відтяжки полотна круглов'язальної машини не показано) вмикається електродвигун 9 мотордозволяє: редуктора. Обертальний рух електродвигуна 9 за - розширити асортимент механізмів відтяжки допомогою редуктора 10 та муфти 12, встановлеполотна круглов'язальних машин; ної на його вихідному валу 11, передається веду- підвищити довговічність роботи механізму чому відтяжному валику 1, обертальний рух якого відтяжки полотна і круглов'язальної машини в ціза допомогою зубчастого зачеплення циліндричлому за рахунок стабільності процесу відтяжки них шестерень 4-5 та 4-6 передається веденим полотна; відтяжним валикам 2, 3. Швидкість обертання від- підвищити продуктивність круглов'язальної тяжних валиків 1, 2, 3 вибирається такою, щоб машини за рахунок підвищення довговічності розабезпечити необхідну силу відтяжки полотна 13 боти механізму відтяжки полотна. (сила відтяжки полотна створюється різницею Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Здоренко Валерий Георгиевич, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/00

Мітки: машини, механізм, полотна, круглов'язальної, відтяжки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-42142-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти