Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики та привід ведучого відтяжного валика, який відрізняється тим, що привід ведучого відтяжного валика містить мотор-редуктор з вихідним валом та фрикційну муфту з регульованим моментом, при цьому фрикційна муфта з'єднує вихідний вал з ведучим відтяжним валиком.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики та привід ведучого відтяжного валика, який відрізняється тим, що привід ведучого відтяжного валика містить мотор-редуктор з вихідним валом та фрикційну муфту з регульованим моментом, при цьому фрикційна муфта з'єднує вихідний вал з ведучим відтяжним валиком. (19) (21) u200900528 (22) 26.01.2009 (24) 10.06.2009 (46) 10.06.2009, Бюл.№ 11, 2009 р. (72) ПІПА БОРИС ФЕДОРОВИЧ, UA, МАРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, UA, ОЛІЙНИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА, UA (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, UA 3 41863 відтяжні валики розміщені в рамі 7. Механізм відтяжки полотна містить також привід відтяжного валика, що містить електродвигун 9 та редуктор 10 (складові мотор-редуктора). Вихідний вал 11 редуктора 10 з'єднаний з ведучим відтяжним валиком 1 за допомогою фрикційної муфти 12 з регульованим моментом. Між ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валиками заправлено полотно 13. Механізм відтяжки полотна містить також пристрій регулювання крутного моменту фрикційної муфти 12, виконаний у вигляді гвинтової пари, що містить гайку 14, нагвинчену на різьбу 15 вихідного вала 11, причому гайка 14 виконує роль упора для торця пружини 16, встановленої на вихідному валу 11. Принцип роботи механізму відтяжки полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини одночасно з основним електродвигуном (на Фіг.1, 2 не показано) вмикається електродвигун 9 моторредуктора. Обертальний рух електродвигуна 9 за допомогою редуктора 10 та муфти 12, встановленої на його вихідному валу 11, передається ведучому відтяжному валику 1, обертальний рух якого за допомогою зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4-5 та 4-6 передається веденим відтяжним валикам 2, 3. Швидкість обертання відтяжних валиків 1, 2, 3 вибирається такою, щоб забезпечити необхідну силу відтяжки полотна 13 Комп’ютерна верстка О. Рябко 4 (сила відтяжки полотна створюється різницею швидкостей в'язання та відтяжки полотна). При необхідності зміни величини крутного моменту фрикційної муфти 12, в разі зміни параметрів технологічного процесу в'язання полотна, гайка 14 шляхом обертання переміщується по різьбі 15 вихідного вала 11 вправо (величина крутного моменту фрикційної муфти збільшується - згідно з Фіг.1) або вліво (величина крутного моменту фрикційної муфти зменшується) збільшуючи або зменшуючи силу відтяжки полотна. Наявність у складі привода ведучого відтяжного валика фрикційної муфти 12 з регульованим моментом дозволяє обмежити граничне зусилля відтяжки полотна, яке могло б призвести до пошкоджень полотна (крутний момент фрикційної муфти залежить від вибраних її параметрів, зокрема сили притиску дисків фрикційної муфти), а також здійснювати регулювання сили відтяжки полотна в залежності від технологічних параметрів його в'язання. Використання запропонованої конструкції механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини дозволяє: - підвищити продуктивність круглов'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи механізму відтяжки полотна. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: машини, круглов'язальної, полотна, механізм, відтяжки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-41863-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти