Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів, що включає еуфілін, який відрізняється тим, що він додатково містить жовч медичну консервовану та морську воду у наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

розчин еуфіліну

24,0-4,5-5,5

жовч медична консервована

4,5-5,5

вода морська

до 100.

Текст

Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів, що включає еуфілін, який відрізняється тим, що він додатково містить жовч медичну консервовану та морську воду у наступному співвідношенні компонентів, мас. %: розчин еуфіліну 24,0-4,5-5,5 жовч медична консервована 4,5-5,5 вода морська до 100. (19) (21) u200901394 (22) 19.02.2009 (24) 25.05.2009 (46) 25.05.2009, Бюл.№ 10, 2009 р. (72) ЯКИМЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, ЄФРЕМЕНКОВА ЛЮДМИЛА НАЗАРІВНА, UA, ІВАНИЦЬКИЙ ВІКТОР ВІТОЛЬДОВИЧ, UA, КЛОЧКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ, UA (73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA 3 41637 Жовч медична консервована має протизапальну, ліполітичну дію, стимулює регенерацію сполучної тканини [3]. Мікроелементи, що входять до складу морської води, сприяють покращанню кровообігу в підшкірній жировій тканині, активізують процеси аеробного окислення жирів, сприяють підвищенню енерговитрат організму та зниженню маси тіла. Поєднання дії фізичних факторів з хімічною дією компонентів розчину справляє більш інтенсивний вплив на передню та бічну черевну стінки, сприяє більш швидкому і більш інтенсивному зменшенню маси абдомінального жиру [4]. Запропонований склад використовується наступним чином: при проведенні фізіотерапевтичних процедур при лікуванні абдомінального ожиріння у хворих метаболічним синдромом прокладки, які використовують для зменшення опору шкіри змінному струму та як депо лікарських засобів, змочують складом, що містить розчин еуфіліну, жовч медичну консервовану та воду морську, потім долонями видаляють надлишкову рідину та прикладають до проблемної ділянки тіла. З використанням запропонованого технічного рішення проліковано 58 хворих. У всіх хворих досягнуто покращення суб'єктивного самопочуття, підвищення толерантності до фізичних навантажень, зниження маси тіла на 2,5-3кг за курс лікування, зменшення окружності живота на 5-6см, та зниження інсулінорезистентності (зниження індексу НОМА з 6,5 до 4,2). Клінічний приклад. Хворий Д., 68 років звернувся зі скаргами на зниження толерантності до фізичних навантажень за рахунок підвищеної втомлюваності, пітливість, загальну слабкість, болі в опорних суглобах, особливо після тривалого стояння, при спуску по східцях, підвищення маси тіла зі значним відносним збільшенням окружності талії відносно окружності стегон. Зріст 180см, маса тіла 115кг, індекс маси 2 тіла 35,5кг/м , окружність живота 111см. На протязі останніх 3-х років - артеріальна гіпертензія (без корекції рівень АД до 160/80мм рт.ст., цільового Комп’ютерна верстка А. Крулевський 4 рівня AT досягнуто за рахунок прийому 10мг амлодипіну та 25мг гіпотіазиду на добу), дисліпідемія (підвищення рівня холестерину до 6,1ммоль/л), порушення толерантності до глюкози (глікемія натще 6,8ммоль/л, постпрандіальна 12ммоль/л). Призначили лікування з використанням фізіотерапевтичного впливу запропонованого розчину на передню, бокову поверхні черевні стінки на тлі стандартної медикаментозної терапії. Після проведення курсу зазначеної терапії підвищилась толерантність до фізичних навантажень, зменшилась інтенсивність болів в суглобах, зменшилась маса тіла на 3кг, індекс маси тіла на 2 1кг/м , окружність талії - на 4см, крім того, цільового рівня артеріального тиску досягнуто при дозі 5мг амлодипіну і гіпотіазиду 12,5мг щоденно, постпрандіальна глікемія знизилась до 11ммоль/л. Таким чином, в порівнянні з прототипом, застосування запропонованого розчину дозволяє у досить короткий термін отримати виражений ефект, а саме - знизити масу абдомінального жиру, покращити суб'єктивний стан хворого і підвищити якість життя. Крім того, з'являється можливість корегувати інсулінорезистентність, що сприяє зменшенню ураження органів та систем при метаболічному синдромі і зниженню серцево-судинного ризику. Джерела інформації: 1. Г.Н. Пономаренко. Физические методы лечения: Справочник. - СПб.: ВМедА, 2002. - 299с. 2. Бабов К.Д., Блиндер М.А., Бокша В.Г. Немедикаментозное лечение в Калинине внутренних болезней. - К., «Здоровье». - 1995. - 685с. 3. Справочник по клинической фармакологи и фармакотерапии/ Чекман И.С., Пелещук А.П., Пятак О.А. и др.; Под ред. Чекмана И.С., Пелещука А.П., Пятака О.А. - К.: 3доров'я, 1986. - 736с. 4. М.В. Никитин, Е.С. Каменева. Восстановительное лечение больных с дисметаболической патологией в семейных здравницах Черноморского побережья Краснодарского края.// Вопросы курортологи, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2006. - №3. - с. 28-30. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департаментінтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for physiotherapeutic treatment of abdominal obesity of patients with metabolic syndrome and osteoarthrosis of joints

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivn, Yefremenkova Liudmyla Nazarivna, Ivanytskyi Viktor Vitoldovych, Klochko Viktor Viktorovych

Назва патенту російською

Состав для физиотерапевтического лечения абдоминального ожирения больных с метаболическим синдромом и остеоартрозом опорных суставов

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Ефременкова Людмила Назаровна, Иваницкий Виктор Витольдович, Клочко Виктор Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/37, A61K 31/519, A61K 35/00, A61K 33/18

Мітки: суглобів, синдромом, ожиріння, абдомінального, лікування, фізіотерапевтичного, опорних, остеоартрозом, метаболічним, склад

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-41637-sklad-dlya-fizioterapevtichnogo-likuvannya-abdominalnogo-ozhirinnya-z-metabolichnim-sindromom-ta-osteoartrozom-opornikh-suglobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів</a>

Подібні патенти