Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Применение измельченного горохового экструдата в качестве реагента - понизителя фильтрации буровых растворов.

Текст

Применение измельченного горохового экструдата в качестве реагента-понизителя фильтрации буровых растворов. (19) (21) 94033278 (22) 09.03.1994 (24) 17.09.2001 (46) 17.09.2001, Бюл. № 8, 2001 р. (72) Розенгафт Аврам Григорович, Харів Іван Юрійович, Войтович Антоній Феодосійович 41495 Объем обрабатываемого бурового раствора на буровой - 250 м 3. Расход модифицированного крахмала на обработку 1м 3 раствора - 50 кг. Расход измельченного горохового экструдата 25 кг. Стоимость 1 т модифицированного крахмала 6 млн. крб. Стоимость 1 т измельченного горохового экструдата - 4 млн. крб. Следовательно, экономический эффект от применения измельченного горохового экструдата составит: 250´0,050´6-250´0,0254=75-25=50 млн. крб. Внедрение предложенного реагента в производство снизит стоимость бурения нефтяных и газовых скважин. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drilling fluids filtration reducer

Автори англійською

Rozenhaft Avram Hryhorovych, Khariv Ivan Yuriiovych, Voitovych Antonii Feodosiiovych

Назва патенту російською

Понизитель фильтрации буровых растворов

Автори російською

Розенгафт Аврам Григорьевич, Харив Иван Юрьевич, Войтович Антоний Феодосиевич

МПК / Мітки

МПК: C09K 8/02

Мітки: фільтрації, розчинів, бурових, понижувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-41495-ponizhuvach-filtraci-burovikh-rozchiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Понижувач фільтрації бурових розчинів</a>

Подібні патенти