Номер патенту: 41239

Опубліковано: 16.06.2003

Автор: Жваколюк Юрій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення печаток та штемпелів, що передбачає нанесення на негативну фотоформу рідкої композиції, яка фотополімеризується, УФ-опромінювання негативної фотоформи, та вимивання пробільних елементів вказаної форми, який відрізняється тим, що використовують композицію, яка містить олігоуретанакрилат, олігоефіракрилат та фото ініціатор при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

                             Олігоуретанакрилат          50-60

                             Олігоефіракрилат             20-30

                             Фотоініціатор                  решта.

Текст

Спосіб виготовлення печаток та штемпелів, що передбачає нанесення на негативну фотоформу рідкої композиції, яка фотополімеризується, УФ опромінювання негативної фотоформи та вимивання пробільних елементів вказаної форми, який відрізняється тим, що використовують композицію, яка містить олігоуретанакрилат, олігоефіракрилат та фотоініціатор, при такому співвідношенні компонентів, мас. %: олігоуретанакрилат 50-60 олігоефіракрилат 20-30 фотоініціатор залишок. Ю (13) 41239 (11) UA Олігоуретанакрилат 50-60 Олігоефіракрилат 20-30 Фотоініціювач залишок При приготуванні рідкої композиції були випробувані два кількісних склади: перший містив 50% олігоуретанакрилат, 20% олігоефіракрилат і 30% фотоініціювача "ДИНИЗ" (динітроізоціанат). Другий - вказані компоненти в кількості відповідно 60, 30 і 10%. Як фотоініціювач може бути та кож використаний будь-який інший, наприклад, з класу багатоядерних ароматичних з'єднань, карбонілів тощо. Після змішування композицію наносили на негативну фо тоформу і експонували УФ-лампами до затвердіння полімеру. У резуль та ті експонуван ня під прозорими ділянками негати ва утворюється затверджений фо топо лімерний шар із др укарськими елементами штемпеля або печатки, а під чорними ділянками негати ва на пробільних е лемента х фото фор ми залиша єть ся незаполімеризована рідка композиція, яку необхі дно вимити. Після вимивання пробільни х елементі в здійснюють додаткове УФ-експонування штем пеля або печатки та їх сушка. Одержані цим способом печатки і штемпелі мають значно більший строк дії, оскільки ступень гнучкості фотополімерного шару в 2-3 рази перевищує ступень гнучкості ша ру, який може бути отриманий при використанні мономер-метакрилової кислоти із фо тоініціювачем. (19) Винахід відноситься до способів виготовлення печаток та штемпелів з рідких фо тополімеризаційноздатних матеріалів. Відомій спосіб виготовлення печаток та штемпелів, що передбачає нанесення на негативну фотофор му рідкої композиції, яка фотополімеризується, УФ-опромінювання негативної фотоформи, та вимивання пробільних елементів вказаної форми, в якому використо вують мономерметакрилову кислоту із фо тоініціювачем (Гаррі Л.М. та ін. Технології, матеріали, устаткування для виготовлення штемпелів. Львів, НВП "Ме та", 1998). Але полімер, що утворюється при цьому, недостатньо гнучкий і внаслідок цього печатка або штемпель мають дуже малий строк дії. В основу винаходу поставлена задача створити такий спосіб виготовлення печаток та штемпелів, який дозволив би одержати фотополімерний шар достатнього ступеню гнучкості, завдяки чому печатки і штемпелі мали би більший строк дії. Вказана задача вирішується тим, що в способі виготовлення печаток та штемпелів, що передбачає нанесення на негативну фотофор му рідкої композиції, яка фотополімеризується, УФ-опромінювання негативної фотоформи, та ви мивання пробільних елементів вказаної форми, згідно з винаходом використовують композицію, яка містить олігоуретанакрилат, олігоефіракрилат та фотоініціювач при такому співвідношенні компонентів, мас.%: А ____________________ 41239 Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing seals and stamps

Автори англійською

Zhvakoliuk Yurii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ изготовления печатей и штемпелей

Автори російською

Жваколюк Юрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: C08J 3/02, G03F 7/12, B41K 1/00

Мітки: штемпелів, спосіб, виготовлення, печаток

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-41239-sposib-vigotovlennya-pechatok-ta-shtempeliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення печаток та штемпелів</a>

Подібні патенти