Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покриттів, що містить стальну оболонку та порошкову шихту, який відрізняється тим, що порошкова шихта містить порошки боровмісної лігатури 40-70 % мас. та алюмінію 30-60 % мас.

Текст

Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покриттів, що містить стальну оболонку та порошкову шихту, який відрізняється тим, що порошкова шихта містить порошки боровмісної лігатури 40-70 % мас. та алюмінію 30-60 % мас. UA (21) u200812842 (22) 03.11.2008 (24) 27.04.2009 (46) 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р. (72) ПОХМУРСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, UA, СТУДЕНТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, UA, ДЗЬОБА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, СИДОРАК ІВАН ЙОСИПОВИЧ, UA В 22,0 Si 2,8 3 40721 4 Таблиця 2. Вплив вмісту ФХБ на твердість та пористість покриттів з порошкового дроту діаметром 1,8мм і коефіцієнті заповнення 27% мас. ФХБ-40 ФХБ-50 ФХБ-60 ФХБ-70 ФХБ-80 Аl-60 Аl-50 Аl-40 Аl-30 Аl-20 35 40 42 44 42 3 3 3 5 7 Склад дроту, мас. % Твердість, HRC Пористість, % Зменшення вмісту ферохромбору у шихті порошкового дроту приводить до зменшення твердості покриття і відповідно до зменшення зносостійкості. Збільшення вмісту ФХБ понад 70% приводить до того, що не всі частинки ФХБ повністю розплавляються і надійно закріплюються в напиленому шарі, а при, шліфуванні легко викришується. Це приводить до значної пористості покриття (10-13%), що не допустимо для пар тертя. Вміст порошку алюмінію у шихті зумовлений тим що алюміній плавиться при невисокій температурі та забезпечує протікання струму не лише по сталевій оболонці, а й по порошковій шихті, що сприяє плавленню тугоплавких компонентів шихти. Крім того, алюміній легко реагує з оболонкою по наступній реакції: Al + FeFen → Alm А також з оксидами заліза, що утворюються в процесі плавлення, порошкового дроту: Al + FenOm n → A 2O 3 + m Fe ФХБ-100 40 8 Алюмотермічні реакції, які проходять в шихті, відбуваються з виділенням додаткового тепла, що забезпечує вищу температуру розплавлених краплин, які формують покриття. Все це сприяє зменшенню пористості покриття та підвищенню міцності зчеплення покриття з стальною поверхнею. Оптимальні межі вмісту порошку алюмінію у шихті порошкового дроту 30-60%. Приклад: порошкові дроти виготовляли з низьковуглецевої сталевої стрічки товщиною 0,4мм та порошкової шихти, що складається із двох компонентів - порошку лігатури ферохромбору (ФХБ-1 або ФХБ-2) та порошку алюмінію ПА-40. Нанесення покрить з порошкового дроту проводили електродуговим металізатором ЕМ-17 при наступному режимі роботи: робоча напруга – 32В, сила струму – 150А, тиск розпилюючого повітряного струменю 0,6МПа, віддаль від дуги до зразків - 150мм. Склад досліджуваних дротів та їх характеристики приведено в табл.2. Випробування покриттів на абразивне зношування при терті нежорстко закріпленими абразивними частками проводили згідно ГОСТ 23.208-79. Таблиця 3. Властивості порошкових дротів. Склад шихти порошкового дроту, % мас. Ферохромбор-70%, алюмінієвий порошок-30% Ферохромбор-60%, алюмінієвий порошок-30% Ферохромбор-50%, алюмінієвий порошок-50% Ферохромбор-40%, алюмінієвий порошок-60% Дані приведені у таблиці 3 свідчать, що оптимальний вміст компонентів у шихті порошкового дроту боромісткої лігатури 40-70% та 30-60% порошку алюмінію забезпечує достатню твердість покриття та в 1,6-2,2 рази підвищує зносостійкість сталі У-8. Джерела інформації: Комп’ютерна верстка В. Мацело Твердість покриття, HRC 44 42 40 35 Відносна зносостійкість (еталон сталь Y8,HRC 60) 1,7 2,2 2,0 1.6 1. А.С. №111 8712. Опубл. 15.10.1984. бюл. №38. Проволока для электродуговой металлизации. Е. Н. Матвейшин, Г. В. Кононов, А. С. Миличенко, Е. В. Гавров, Н. С. Ганов. 2. А.С. №729 279. Опубл. 25.04.80. бюл. №15. Проволока для получения покрытий напылением. В. П. Мурзаев, М. Б. Гольценберг. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Powder-like wire for production of electric-arc coatings

Автори англійською

Pokhmurskyi Vasyl Ivanovych, Student Mykhailo Mykhailovych, Dzioba Yurii Vasyliovych, Sydorak Ivan Yosypovych

Назва патенту російською

Порошковый провод для получения износостойких электродуговых покрытий

Автори російською

Похмурский Василий Иванович, Студент Михаил Михайлович, Дзеба Юрий Васильевич, Сидорак Иван Иосифович

МПК / Мітки

МПК: B32B 15/00, C23C 4/00, B22F 7/00

Мітки: дріт, покриттів, одержання, зносостійких, електродугових, порошковий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-40721-poroshkovijj-drit-dlya-oderzhannya-znosostijjkikh-elektrodugovikh-pokrittiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покриттів</a>

Подібні патенти