Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу

Номер патенту: 40546

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Черкашина Лідія Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу, який включає оцінку рівня дезадаптації по комплексу факторів, який відрізняється тим, що попередньо додатково вимірюють обмеження по базових сферах діяльності пацієнта, після чого виконують якісну та кількісну оцінку психосоціальної значимості дерматозу з використанням формули: РSD = QНРD / 5N, де PSD - показник психосоціальної значимості дерматозу у конкретного пацієнта; QHPD - сума вимірів по базових сферах діяльності пацієнта; N - кількість вимірів; 5 - постійний кваліметричний коефіцієнт і, коли значення PSD<0,30, визначають низьку психосоціальну значимість дерматозу; у межах 0,3-0,69 - її середній рівень, а у випадках, коли PSD>0,69, - високий рівень психосоціальної значимості.

Текст

Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу, який включає оцінку рівня дезадаптації по комплексу факторів, який відрізняється тим, що попередньо додатково вимірюють обмеження по базових сферах діяльності пацієнта, піс 3 40546 визначення рівня дезадаптації з інтервальною оцінкою результату. Вищезгаданий спосіб є найбільш близьким по технічній суті та результату, який може бути досягнуто, тому його обрано за прототип. Вищевказаний спосіб - ресурсозатратний та громіздний у виконанні, його застосування орієнтовано на здорових пацієнтів, до того ж не враховуються психосоціальні особливості та компенсаторні механізми, які властиві пацієнтам з психогенним дерматозом. В основу корисної моделі покладено задачу удосконалення способу оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу, в якому за рахунок урахування додаткових психологічних показників соціальної дезадаптації, характерних для вказаної категорії хворих, досягається підвищення точності оцінки рівня дезадаптації пацієнтів з хронічними дерматозами. Задача, яку покладено в основу корисної моделі, вирішується тим, що у відомому способі оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу, який включає оцінку рівня дезадаптації по комплексу факторів ризику, згідно з корисною моделлю, попередньо додатково вимірюють обмеження по базових сферах діяльності пацієнта, після чого виконують якісну та кількісну оцінку психосоціальної значимості дерматозу з використанням формули: PSD = HPD / 5N, де: PSD - показник психосоціальної значимості дерматозу у конкретного пацієнта; QHPD - сума вимірів по базових сферах діяльності пацієнта; N - кількість вимірів; 5 - постійний кваліметричний коефіцієнт; і коли значення PSD 0,69 - високий рівень психосоціальної значимості. Підвищення точності оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу досягається тим, що комплексно враховуються відповідні для цієї категорії хворих базові сфери діяльності. Диференціація показника психосоціальної значимості дерматозу на три рівні дозволяє співставляти результати з традиційними для системи надання медичної допомоги населенню, групами динамічного спостереження та клінічного моніторингу дерматологічних хворих. Останнє відіграє важливу роль в оптимізації технологій профілактики та лікування на первинному і вторинному організаційних рівнях медичної допомоги хворим на хронічні дерматози. Спосіб виконують наступним чином: безпосередньо у натуральних умовах, наприклад при проведенні амбулаторного приймання пацієнтів, вимірюють обмеження по базових сферах їх діяльності для чого застосовуюють спеціальний Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 опитувальник диференційованої самооцінки психосоціальної значимості дерматозу, що містить десять вимірювань стосовно обмежень по базових сферах буденної діяльності пацієнта, оцінюваних за п'ятибальною шкалою кожна: рівня працездатності, стосунків у сім'ї, обмеження у задоволеннях, відношення зі співробітниками, обмеження у вільному часі, обмеження у професійному рості, самооцінка зовнішності, відчуття меншовартості, обмеження у спілкуванні з оточуючими, рівень матеріальних збитків, пов'язаних з наявністю хронічного дерматозу. Після самооцінки за п'ятибальною шкалою кожної із вищенаведених базових сфер діяльності пацієнта, визначають рівень, після чого виконують якісну та кількісну оцінку психосоціальної значимості дерматозу з використанням формули: РSD = ОНРD / 5N де PSD - показник психосоціальної значимості дерматозу у конкретного пацієнта; QHPD - сума вимірів по базових сферах діяльності пацієнта; N - кількість вимірів; 5 - постійний кваліметричний коефіцієнт; і коли значення PSD 0,69 - високий рівень психосоціальної значимості. Приклад, який ілюструє спосіб. Віктор М., 1970 р.н.. Заключний клінічний патомімія. На амбулаторному прийомі пацієнта, із застосуванням опитувальника диференційованої самооцінки психосоціальної значимості хронічного захворювання виявлено, що із-за хвороби пацієнт відчуває зниження працездатності (3 бали), має місце ускладнення взаємин в сім'ї (4 бали) та значне обмеження у задоволеннях (4 бали), відношення до хворого серед співробітників змінилося (3 бали) та хворий зазначає наявність обмеження у вільному часі в зв'язку з наявністю хвороби (5 балів) і обмеження у професійному рості (5 балів); зменшення зовнішньої привабливості (5 бали), наявності відчуття меншовартості (4 бали) та обмеження у спілкуванні з оточуючими (4 балів), за оцінкою пацієнта наявність захворювання призводить до значних матеріальних витрат (5 балів). Виходячи із визначених у Віктора критеріїв та використовуючи формулу, одержуємо : PSD = QHPD / 5-N = (3+4+4+3+5+5+5+4+4+5) / 5-10 = 42/50 = 0,84, що свідчить про високий рівень психосоціальної значимості хронічного дерматозу (оскільки PSD > 0,69). Таким чином, запропонований спосіб діагностики оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу дозволяє надавати допомогу лікарям загальної практики та дерматологам у визначенні та індивідуалізації лікувальної тактики. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing psychosocial significance of dermatosis

Автори англійською

Cherkashyna Lidiia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ оценки уровня психосоциальной значимости дерматоза

Автори російською

Черкашина Лидия Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: рівня, психосоціальної, спосіб, дерматозу, оцінки, значимості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-40546-sposib-ocinki-rivnya-psikhosocialno-znachimosti-dermatozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу</a>

Подібні патенти