Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для передопераційного укладення хворого при операціях ділянки колінного суглоба, що виконаний у формі трикутника на шарнірах, який відрізняється тим, що на його основі виконані зубці під кутом до сагітальної площини.

Текст

Пристрій для передопераційного укладення хворого при операціях ділянки колінного суглоба, що виконаний у формі трикутника на шарнірах, який відрізняється тим, що на його основі виконані зубці під кутом до сагітальної площини. (19) (21) u200812603 (22) 27.10.2008 (24) 25.03.2009 (46) 25.03.2009, Бюл.№ 6, 2009 р. (72) КАЛАШНІКОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA, МАЛИК ВІТАЛІЙ ДАНИЛОВИЧ, UA, БРУСКО АНТОН ТИМОФІЙОВИЧ, UA, ПАНЧЕНКО ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА, UA, КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA 3 40124 Пристрій для передопераційної укладки хворого при операціях на ділянці колінного суглоба має форму трикутника на шарнірах 1, основа 2 якого має зубці під кутом до сагітальній площині. Пристрій використовують наступним чином. Вільний кінець розібраного трикутника фіксують та зубчастій поверхні його основи під необхідним для виконання оперативного втручання кутом. Зміщення зубців під кутом до сагітальної площини забезпечує його прочну фіксацію під час проведення операції. Запропонований пристрій використаний при виконанні блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу у 20 хворих з переломами довгих кісток ниж Комп’ютерна верстка М. Ломалова 4 ньої кінцівки та у 15 випадках сповільненої консолідації кісток. Простота методики та зменшення тривалості оперативного втручання забезпечують позитивний результат проведеного лікування. Ускладнень під час блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу не було. Джерела інформації: 1. Гиршин С.Г. Клинические лекции по неотложной травматологии. - М: изд. дом «Азбука», 2004. - 543с. 2. Мюллер М., Альговер М., Шнейдер Р., Виллингер X. Руководство по внутреннему остеосинтезу. - Springer-Verlag, 1996. - С. 334-335. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for preoperative patient positioning in surgery of knee-joint

Автори англійською

Kalashnykov Andrii Valeriiovych, Malyk Vitalii Danylovych, Brusko Anton Tymofiiovych, Panchenko Lesia Mykhailivna, Kalashnykov Oleksii Valeriiovych

Назва патенту російською

Устройство для предоперационной укладки больного при операциях участка коленного сустава

Автори російською

Калашников Андрей Валерьевич, Малик Виталий Данилович, Бруско Антон Тимофеевич, Панченко Леся Михайловна, Калашников Алексей Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: ділянки, пристрій, колінного, передопераційного, укладення, суглоба, хворого, операціях

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-40124-pristrijj-dlya-peredoperacijjnogo-ukladennya-khvorogo-pri-operaciyakh-dilyanki-kolinnogo-sugloba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для передопераційного укладення хворого при операціях ділянки колінного суглоба</a>

Подібні патенти