Спосіб визначення хлористого водню в повітрі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2001010442                                               Дата прийняття

(54) (57)                                                                рішення

                                                                          20 березня 2001 р.


Спосіб визначення хлористого водню в повітрі шляхом переведення його у комплексну сполуку з роданідом ртуті і залізоамонійним галугом та подальшу фотометрію розчину, який відрізняється тим, що виз­начення проводять у розчині оцтової і хлорної кислот при їх концентраціях 60-80 і 3-8 об.% відповідно.

Текст

Спосіб визначення хлористого водню в повітрі шляхом переведення його у комплексну сполуку з роданідом ртуті і залізоамонійним галуном та подальшу фотометрію розчину, який відрізняється тим, що визначення проводять у розчині оцтової і хлорної кислот при їх концентраціях 60-80 і 3-8 об. % відповідно. (19) (21) 2001010442 (22) 22.01.2001 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Путіліна Ольга Миколаєвна, Макаревська Валентина Василівна (73) Державне підприємство науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості 39039 Таблиця 1 - Результати визначення хлористого водню (20 мкг) при різних концентраціях оцтової та хлорної кислот (n=5, Р-0,95) Оптична густина при визначенні хлористого водню, Х+Sx Концентрація, об. % оцтова к-та хлорна к-та 0 0 0,07+0,003 20 6 0,16+0,005 40 6 0,32+0,005 60 6 0,47+0,010 70 6 0,48+0,013 80 6 0,49+0,010 85 6 0,460+0,015 60 0 випадає осад 60 2 випадає осад 60 3 0,486+0,013 60 8 0,490+0,010 60 12 0,470+0,015 Із табл.1 видно, що оптимальним інтервалом концентрацій оцтової і хлорної кислот для визначення хлористого водню є 60-80 об. % і 3-8 об. % відповідно. Менші концентрації оцтової кислоти зводять до зниження оптичної густини при визначенні хлористого водню, менші концентрації хлорної кислоти недостатні для розчинення реаген тів, випадає осад. Збільшення концентрацій оцтової і хлорної кислот не зводить до підвищення чутливості визначення. У табл. 2 наведені експериментальні дані по порівнянню результатів визначення хлористого водню відомим способом (у водно-ацетоновому середовищі) і запропонованим способом (у суміші оцтової і хлорної кислот). Таблиця 2. - Результати визначення хлористого водню відомим та запропонованим способом (n=5, Р0,05) Вміст хлористоОптична густина, Х+Sx го водню, мкг У водно-ацетоновому Помилка, % У середовищі оцтової і Помилка, % середовищі хлорної кислот 1 0,020+0,001 12,8 3 0,019+0,002 27,1 0,059+0,002 8,7 6 0,039+0,003 25,6 0,126+0,003 6,1 12 0,078+0,003 9,9 0,244+0,007 7,3 20 0,133+0,006 11,6 0,490+0,013 6,8 40 0,270+0,010 9,5 0,972+0,022 5,8 Із табл. 2 видно, що нижня межа вимірювання хлористого водню у водно-ацетоновому середовищі дорівнює З мкг у об’ємі розчину, що аналізується, а у середовищі оцтової і хлорної кислот - 1 мкг в об'ємі розчину, що аналізується. Отже, використання у ролі середовища проведення реакції оцтової і хлорної кислот дає можливість визначати хлористий водень у повітрі з більшою чутливістю. Джерела інформації; 1. Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе. От 18.04.77 № 1645-77. В кн. Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. М. 1961, с. 83-84. 2. Руководство по контролю атмосферного воздуха. РД. 52. 04. 186-89, с. 129-132. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Methopd for determination of hydrogen chloride in air

Автори англійською

Putilina Olha Mykolaivna, Makarevska Valentyna Vasylivna

Назва патенту російською

Способ определения хлористого водорода в воздухе

Автори російською

Путилина Ольга Николаевна, Макаревская Валентина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 31/22

Мітки: визначення, водню, хлористого, повітрі, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-39039-sposib-viznachennya-khloristogo-vodnyu-v-povitri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення хлористого водню в повітрі</a>

Подібні патенти