Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000127632

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

13 лютого 2001р.

Спосіб вилучення срібла з розчинів, що включає осадження срібла реагентом, який відрізняється тим, що процес проводять при рН 5...8, а як реагент використовують металевий магній.

Текст

Спосіб вилучення срібла з розчинів, що включає осадження срібла реагентом, який відрізняється тим, що процес проводять при рН 5¼8, а як реагент використовують металевий магній. (19) (21) 2000127632 (22) 28.12.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Кунтий Орест Іванович, Знак Зеновій Орестович, Срібний Василь Михайлович (73) НАЦІОН АЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 39018 ла 0,6 г/дм 3 і рН=4,1 доливали при перемішуванні розчин натрію гідроксиду до рН=6,0. Після цього до розчину додавали гранульований магній і в подальшому осадження срібла проводили аналогічно прикладу 1. Срібло через 2,0 год., повністю відновилось і перейшло в осад. осадження срібла проводили аналогічно прикладу 1. Срібло через 1,5 год. повністю відновилось і перейшло в осад. Приклад 4. До 1 л промивного розчину після електрохімічного одержання срібного порошку із вмістом сріб __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for removal of silver from solutions

Автори англійською

Kuntyi Orest Ivanovych, Znak Zenovii Orestovych, Sribnyi Vasyl Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ удаления серебра из растворов

Автори російською

Кунтый Орест Иванович, Знак Зиновий Орестович, Срибный Василий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C22B 11/00

Мітки: розчинів, вилучення, срібла, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-39018-sposib-viluchennya-sribla-z-rozchiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вилучення срібла з розчинів</a>

Подібні патенти