Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000126727

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

19 квітня 2001р.

Склад кормової добавки, що включає мелясу та сушений буряковий жом, який відрізняється тим, що додатково. Містить глауконіт при наступному співвідношенні компонентів, % до маси суміші:

меляса                                     - 52...58;

сушений буряковий жом        -35...41;

глауконіт                                 - 7.

Текст

Склад кормової добавки, що включає мелясу та сушений буряковий жом, який відрізняється тим, що додатково містить глауконіт при наступному співвідношенні компонентів, % до маси суміші: меляса-52...58; сушений буряковий жом-35...41; глауконіт-7. (19) (21) 2000127627 (22) 28.12.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Лагода Володимир Андрійович, Манк Валерій Веніамінович, Гуменюк Галина Денисівна, Іващенко Костянтин Васильович 39017 Таку кормову добавку можна використовувати у раціонах сільськогосподарських тварин, в основ ному великої рогатої худоби, а також як компонент при виготовленні комбікормів. Таблиця 1 Вміст в складі кормової добавки Приклад меляси сушеного бурякового жому глауконіту 1 58 35 7 2 57 36 7 3 4 56 54 37 39 7 7 5 52 41 7 Таблиця 2 Показник Вміст вологи, % Величина показника для прикладів складу кормової добавки 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 Вміст сирого протеїну, % 9,93 9,97 10,00 10,08 10,15 Вміст сирого жиру, % Вміст сирої клітковини, % Вміст безазотистих екстрактивних речовин, % 1,18 13,57 1,22 13,96 1,25 14,34 1,32 15,12 1,39 15,89 63,69 63,57 63,45 63,20 62,96 85,14 84,79 84,44 83,75 83,06 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 фосфору магнію 2,81 6,74 2,81 6,74 2,81 6,74 2,81 6,74 2,81 6,74 калію 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Загальна енергетична поживність, корм. од. в 100 кг добавки Вміст макроелементів, г в 1 кг кормової добавки: кальцію натрію Вміст мікроелементів, г в 1 кг кормової добавки: заліза марганцю __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition of fodder additive

Автори англійською

Lahoda Volodymyr Andriiovych, Mank Valerii Veniaminovych, Humeniuk Halyna Denysivna, Ivaschenko Kostiantyn Vasyliovych

Назва патенту російською

Состав кормовой добавки

Автори російською

Лагода Владимир Андреевич, Манк Валерий Вениаминович, Гуменюк Галина Денисовна, Иващенко Костантин Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/02

Мітки: добавки, кормової, склад

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-39017-sklad-kormovo-dobavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад кормової добавки</a>

Подібні патенти