Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.      Спосіб отримання люмінофорів, який включає змішування вихідних порошкоподібних компонентів у стехіометричній пропорції, який відрізняється тим, що суміш компонентів перетирають до отримання продукту, який має фотолюмінесценцію, характерну для даного люмінофора.

2.     Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що як вихідні порошкоподібні компоненти застосовують окиси цинку й марганцю та двоокис кремнію.

3.      Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що як вихідні порошкоподібні компоненти застосовують сульфід цинку й солі марганцю.

Текст

1. Спосіб отримання люмінофорів, який включає змішування вихідних порошкоподібних компо 38988 квін А.В. Катодолтомінесценція. - Т. 2. - М., 1948. С. 397; Прінгсгейм П. Флуоресценція та фосфоресценція. - М.: Изд-во иностр. л-ры, 1951. - С. 482). Даний спосіб характеризується високою енергоємністю, зумовленою необхідністю нагріву компонентів до вищих температур, та застосуванням дорогого обладнання. В основу винаходу поставлене завдання розробити спосіб отримання люмінофору, в якому за рахунок нової дії досягається зниження енергоємності та забезпечується спрощення процесу виготовлення. Для вирішення поставленого завдання у способі отримання люмінофору, який містить змішування порошків вихідних матеріалів у стехіометричній пропорції, у відповідності з винаходом, суміш компонентів перетирають до отримання кінцевого продукту з фотолюмінесценцією, характерною для даного люмінофору. При цьому для отримання люмінофорувілеміту як вихідні компоненти застосовують окиси цинку та марганцю ї двоокис кремнію. Для отримання люмінофорів на основі сульфіду як вихідні матеріали використовують сульфід цинку й солі марганцю. При механохімічних реакціях вирішальну роль відіграють деформації кристалічних граток і активації пограничних поверхонь, які викликаються чисто механічним шляхом. Взаємне тертя тіл сприяє утворенню зламів і тріщин на поверхні. Біля фронту зламу, який поширюється, переважає дуже висока концентрація енергії, яка підвищується зі збільшенням довжини тріщини. Ця енергія в переважному ступені перетворюється на тепло. Припускається, що температура в точках контактів може перевищувати 1000°С. У той же час при подрібненні твердих тіл відбувається розрив молекулярних зв'язків, що підвищує хімічну активність речовин. Так, Ванетіг зміг у 1921 р. показати, що в целюлозі при помелі молекули зменшуються, причому в результаті виникнення нових кінцевих груп значно підвищується її здатність до реакції (див.: Праці Європейської наради з подрібнення. - М., 1966. - С. 97). Таким чином установлено, що механохімічні процеси значно активізують хімічні реакції. Це, у свою чергу, веде до зменшення енерговитрат і спрощення технології виробництва. Спосіб за винаходом здійснюється таким чином. При отриманні вілеміту відповідно до хімічної реакції 2ZnO+SiО2=Zn2SiО4 змішують 92 г ZnO, 46 г SiО2 і від 1 до 6 г МnО (залежить від концентрації необхідного активатора). Отриману суміш ретельно перемішують і потім перетирають у фарфоровому посуді, опромінюючи її, у міру необхідності, ультрафіолетовим світлом (l=365 нм). У міру виготовлення люмінофору підсилюється зелене свічення суміші. Процес приготування закінчують при світінні всієї суміші зеленим світлом. При промисловому виробництві суміш компонентів можна перетирати в кульових млинах. При отриманні люмінофорів на основі сульфіду цинку відповідно до хімічної формули ZnS-Mn беруть 97 г ZnS і від 0,5 до 4 г MnS (залежить від концентрації необхідного активатора). Потім суміш ретельно перемішують і перетирають у фарфоровому посуді, опромінюючи її, у міру необхідності, ультрафіолетовим світлом (l=365 нм). У міру приготування люмінофору підсилюється оранжеве свічення суміші. Процес приготування закінчується при свіченні всієї суміші оранжевим світлом. Таким чином, застосування механохімічного способу виробництва люмінофорів дозволить значно спростити технологію виробництва, а також знизити енерговитрати. При цьому якість люмінофорів залишається високою. Об'єкт винаходу: спосіб отримання люмінофорів. Галузь використання: хімічне виробництво люмінофорів, що використовуються для виготовлення люмінесцентних датчиків, люмінесцентних ламп, екранів телевізорів тощо. Суть винаходу: спосіб полягає в тому, що порошкоподібні компоненти отримуваного люмінофору змішують у стехіометричній пропорції. Потім цю суміш ретельно перетирають, опромінюючи її час від часу ультрафіолетовим світлом (l=365 нм). У міру приготування люмінофору відбувається розпалювання люмінесцентного свічення отримуваного люмінофору. Процес приготування закінчується при досягненні найбільш яскравого люмінесцентного свічення всієї суміші. Як вихідні матеріали використовують порошкоподібні окиси цинку і марганцю та двоокис кремнію, а також сульфід цинку й солі марганцю. Технічний результат: зниження енерговитрат, спрощення технології виробництва. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining luminophors

Автори англійською

Styrov Vladyslav Volodymyrovych, Tiutiunnykov Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ получения люминофоров

Автори російською

Стыров Владислав Владимирович, Тютюнников Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: C09K 11/08

Мітки: отримання, спосіб, люмінофорів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38988-sposib-otrimannya-lyuminoforiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання люмінофорів</a>

Подібні патенти