Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000116643

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

29 січня 2001 р.

Спосіб зниження   тиску в портальній системі, що включає в себе анастомозування мезентеріальної вени з системою нижньої порожнистої вени, який відрізняється тим, що анастомозування здійснюють за допомогою Н-подібного шунта, що виконаний з аутовени або з будь-якого придатного синтетичного матеріалу, причому шунт вшивають в мезентеріальну і оваріальну вени по типу "кінець в бік".

Текст

Спосіб зниження тиску в портальній системі, що включає в себе анастомозування мезентеріальної вени з системою нижньої порожнистої вени, який відрізняється тим, що анастомозування здійснюють за допомогою Н-подібного шунта, що виконаний з аутовени або з будь-якого придатного синтетичного матеріалу, причому шунт вшивають в мезентеріальну і оваріальну вени по типу "кінець в бік". (19) (21) 2000116643 (22) 23.11.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Русин Василь Іванович, Русин Андрій Васильович, Уваров Павло Валерійович, Варга Лайош Лайошович, Яворський Олександр Михайлович (73) Русин Василь Іванович 38919 теріальну вену. Потім було виконано мезентерікооваріальне шунтування за допомогою 5 см ендопротекзу фірми "Гортех". Післяопераційний період протікав без ускладнень. Через 3 дні після операції була виконана ендоскопія, ВРВ відповідало І ст., контрольна пе ревірка через рік підтвердила зникнення ВРВ стравоходу. Таким чином, рішення, є дуже ефективним, оскільки було збережено проградний кровопотік до печінки, виключена небезпека таких ускладнень, як розвиток енцефалопатії. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for decreasing pressure in portal system

Автори англійською

Rusyn Vasyl Ivanovych, Rusyn Andrii Vasyliovych, Uvarov Pavlo Valeriiovych, Varha Laiosh Laioshovych, Yavorskyi Oleksandr Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ снижения давления в портальной системе

Автори російською

Русин Василий Иванович, Русин Андрей Васильевич, Уваров Павел Валерьевич, Варга Лайош Лайошевич, Яворский Александр Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/12

Мітки: спосіб, тиску, портальний, системі, зниження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38919-sposib-znizhennya-tisku-v-portalnijj-sistemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зниження тиску в портальній системі</a>

Подібні патенти