Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб детоксикації рицинової макухи і шроту для отримання кормової добавки, що включає термічну обробку, який відрізняється тим, що одночасно з термічною проводять хімічну обробку розчином кальцинованої соди при температурі та тривалості процесу, що забезпечують нейтралізацію рицину і рициніну.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що детоксикацію проводять у вакуум-горизонтальному котлі.

Текст

1. Спосіб детоксикації рицинової макухи і шроту для отримання кормової добавки, що включає термічну обробку, який відрізняється тим, що одночасно з термічною проводять хімічну обробку розчином кальцинованої соди при температурі та тривалості процесу, що забезпечують нейтралізацію рицину і рициніну. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що детоксикацію проводять у вакуум-горизонтальному котлі. (19) (21) u200810108 (22) 05.08.2008 (24) 26.01.2009 (46) 26.01.2009, Бюл.№ 2, 2009 р. (72) ШЕВЧЕНКО ІГОР АРКАДІЙОВИЧ, UA, ДІДУР ВОЛОДИМИР АКСЕНТІЙОВИЧ, UA, ТРОЇЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКС АНДРІВНА, UA, БЕЗПАЛОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ, U A, П АНОВ СЕРГІЙ ЖОРЖЕВИЧ, UA (73) ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК, U A 3 38915 рициніну, причому детоксикацію проводять у вакуум-горизонтальному котлі. Проведення одночасно з термічною обробкою хімічної розчином кальцинованої соди при оптимальних температурі та тривалості процесу у вакуум-горизонтальному котлі, дозволяє досягти повної детоксикації рицину і рициніну у більших об'ємах рицинової макухи та шроту з меншими енерговитратами. Крім того, використання в якості хімічного реагенту кальцинованої соди, яка є не дорогим та не шкідливим хімреактивом, забезпечує якість кінцевого продукту. Приклад виконання способу. Рицинову макуху у кількості 500кг завантажують у вакуумгоризонтальний котел і додають 25кг 30%-ного Комп’ютерна в ерстка C.Литв иненко 4 розчину кальцинованої соди, потім суміш нагрівають до температури 150°С на протязі 1,5 години під тиском 2,0кг/см 2. Одержаний кормовий продукт у кількості 505кг охолоджується і готовий до введення в раціон сільськогосподарських тварин. При необхідності зберігання готового продукту, його необхідно досушити до вологості 14-15%. Запропонований спосіб дозволяє включити побічні продукти переробки насіння рицини на касторову олію (макуху і шрот) у господарчий обіг, збагатити раціон сільськогосподарських тварин білковою кормовою добавкою і одночасно знизити шкідливий вплив токсичних компонентів на навколишнє середовище. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for detoxifying castor-bean oil cake and extraction cake to produce feed additive

Автори англійською

Shevchenko Ihor Arkadiiovych, Didur Volodymyr Aksentiiovych, Troitska Olena Oleksandrivna, Bezpalov Ruslan Ihorovych, Panov Serhii Zhorzhevych

Назва патенту російською

Способ детоксикации клещевинного жмыха и шрота для получения кормовой добавки

Автори російською

Шевченко Игорь Аркадьевич, Дидур Владимир Аксентьевич, Троицкая Елена Александровна, Беспалов Руслан Игоревич, Панов Сергей Жоржевич

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/00

Мітки: кормової, макухи, рицинової, шроту, отримання, спосіб, детоксикації, добавки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38915-sposib-detoksikaci-ricinovo-makukhi-i-shrotu-dlya-otrimannya-kormovo-dobavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб детоксикації рицинової макухи і шроту для отримання кормової добавки</a>

Подібні патенти