Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб закріплення нежорстких заготовок, при якому заготовку встановлюють у корпус пристрою та заливають швидкотвердіючим середовищем, який відрізняється тим, що в якості швидкотвердіючого середовища використовують феромагнітну рідину, і наводять знутрі вільного від заготовки об'єма рідини магнітне поле.

Текст

Спосіб закріплення нежорстких заготовок, при якому заготовку встановлюють у корпус пристрою та заливають швидкотвердіючим середовищем, відрізняє ться тим, що як швидкотвердіюче середовище використовують феромагнітну рідину, і наводять всередині вільного від заготовки об'єму рідини магнітне поле. (19) (21) 2000095475 (22) 25.09.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Петровський Валерій Петрович, Петровський Андрій Валерійович, Григоренко Олена Анатоліївна 38772 магніти 5 і феромагнітна рідина 4 охоплює під тиском усі контактні поверхні заготовки 2. Після обробки струшується стружка, вимикаються електромагніти 5, ванна 3 повертається у первісне положення, деталь забирається з корпусу 1. Використання пропонованого способу суттєво скорочує час на встановлення та перебазування заготовок у те хнологічних операціях та знижує собівартість обробки завдяки спрощенню конструкцій технологічних пристроїв, що забезпечує його широке промислове застосування. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of fastening non-rigid billets

Автори англійською

Petrovskyi Valerii Petrovych, Petrovskyi Andrii Valeriiovych, Hryhorenko Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ крепления жестких заготовок

Автори російською

Петровский Валерий Петрович, Петровский Андрей Валерьевич, Григоренко Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: B23Q 3/00

Мітки: нежорстких, заготовок, закріплення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38772-sposib-zakriplennya-nezhorstkikh-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб закріплення нежорстких заготовок</a>

Подібні патенти