Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ущільнення рухомих частин пневмо- та гідроприводів, при якому у щілині між рухомою та нерухомою частинами приводу утворюють ущільнююче робоче тіло під тиском, більшим за тиск, що його утворює те ж робоче тіло поза зоною ущільнення, який відрізняючийся тим, що в ущільнюючому робочому тілі утворюють зустрічний тиск з випереджаючою фазою та збуджують зворотню при русі рухомої частини приводу гідродинамічну зону.

Текст

Спосіб ущільнення рухомих частин пневмо- та гідроприводів, при якому у щілині між рухомою та нерухомою частинами приводу утворюють ущільнююче робоче тіло під тиском, більшим за тиск, що його утворює те ж робоче тіло поза зоною ущільнення, що відрізняється тим, що в ущільнюючому робочому тілі утворюють зустрічний тиск з випереджаючою фазою та збуджують зворотну при русі рухомої частини приводу гідродинамічну зону. (19) (21) 2000095472 (22) 25.09.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Петровський Валерій Петрович, Петровський Андрій Валерійович, Белозьоров Олег Володимирович, Чернецький Олег Анатолійович (73) Херсонський державний технічний університет (ХДТУ) 38770 Таким чином, застосування запропонованого способу підвищує чуйність, швидкодію та к.к.д. пневмо- та гідроприводів, усуває необхідність у попередньому зворотно-поступальному русі їх рухомих частин. Завдяки цьому способу знижуєть ся зношення частин пневмо- та гідроприводів за відсутністю їх фізичного контакту, що підвищує довговічність приводів. Усі вищенаведені переваги запропонованого способу зумовлюють можливість його широкого використання у промисловості. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for tightening movable parts of pneumo- and hydro-drives

Автори англійською

Petrovskyi Valerii Petrovych, Petrovskyi Andrii Valeriiovych, Belosiorov Oleh Volodymyrovych, Chernetskyi Oleh Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ уплотнения подвижных частей пневмо- и гидроприводов

Автори російською

Петровский Валерий Петрович, Петровский Андрей Валерьевич, Белозеров Олег Владимирович, Чернецкий Олег Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: F16J 15/44

Мітки: пневмо, рухомих, частин, спосіб, ущільнення, гідроприводів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38770-sposib-ushhilnennya-rukhomikh-chastin-pnevmo-ta-gidroprivodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ущільнення рухомих частин пневмо- та гідроприводів</a>

Подібні патенти