Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб електрохімічного маркування металів, що легко пасивуються, що включає анодування постійним струмом у водному електроліті, який відрізняється тим, що анодування металів проводять в умовах мікродугового розряду в гідродинамічному режимі роботи електроліту.

Текст

Спосіб електрохімічного маркування металів, що легко пасивуються, що включає анодування постійним струмом у водному електроліті, який відрізняє ться тим, що анодування металів проводять в умовах мікродугового розряду в гідродинамічному режимі роботи електроліту. (19) (21) 2000084858 (22) 15.08.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Грицик Володимир Володимирович, Кунтий Орест Іванович, Мерцало Іванна Павлівна, Камінський Роман Миколайович (73) Державний університет "Львівська політехні 38673 напругу і час електролізу. Після закінчення заданого часу на деталі утворюється знак, що відтворює форму перерізу електрода-інструмента. Наступний знак формується після переміщення електродаінструмента при вимкнутому струмі і при рухові електроліту. Приклад 1. Електрохімічне маркування титану проводили анодуванням в умовах мікродугового розряду в електроліті такого складу (у г/л): кислота сульфосаліцилатна - 15, магнію сульфат - 15. На металевій поверхні, що є анодом, фіксували електрод-інструмент, подавали електроліт та підводили напругу 320 В. Після індукційного періоду, необхідного для виходу на робочу напругу, яка була рівною 230 В, утворюється мікродуга. Через 18 мс на поверхні металу формуються щільні знаки, з чітко облямованими краями, яскраво вираженого темно-коричневого кольору і з високою адгезією. Щільність знаків та чіткість їх країв визначали дослідженням маркованих деталей під мікроскопом, а адгезію - методом полірування. Приклад 2. Електрохімічне маркування алюмі нію проводили в умовах, що аналогічні наведеним у прикладі 1 з використанням електроліту (у г/л): кислота сульфосаліцилатна - 15, магнію сульфат 15. Початкова напруга 320 В, напруга електролізу 290 В. На поверхні металу протягом 20 мс утворюються знаки коричневого кольору. Приклад 3. Електрохімічне маркування алюмінію проводили в умовах, що аналогічні наведеним у прикладі 1 з використанням електроліту такого складу: кислота сульфатна - 200 г/л. Початкова напруга - 320 В, напруга мікродугового електролізу - 280 В. На поверхні протягом 20 мс утворюються чіткі знаки світло-сірого кольору, що відзначаються контрастністю, щільністю та високою адгезією. Приклад 4. Електрохімічне маркування сплаву алюмінію АМг-3 проводили з використанням електроліту - кислота сульфа тна - 200 г/л. Початкова напруга - 320 В, напруга мікродугового електролізу - 270 В. Тривалість утворення світло-сірого щільного, контрастного знаку з високою адгезією з поверхнею металевого зразка - 25 мс. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hrytsyk Volodymyr Volodymyrovych, Kuntyi Orest Ivanovych, Mertsalo Ivanna Pavlivna

Автори російською

Грицык Владимир Владимирович, Кунтый Орест Иванович, Мерцало Иванна Павловна

МПК / Мітки

МПК: B23H 9/06

Мітки: металів, легко, електрохімічного, спосіб, маркування, пасивуються

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38673-sposib-elektrokhimichnogo-markuvannya-metaliv-shho-legko-pasivuyutsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб електрохімічного маркування металів, що легко пасивуються</a>

Подібні патенти