Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій мікроклімату кабіни транспортного засобу, що містить радіаторну секцію, вентиляційну установку та повітропрохідні канали, який відрізняється тим, що замість радіаторної секції та вентиляційної установки розміщений ротор у вигляді набору зрізаних плівконесучих конусів, забезпечений електроприводом, баком, який містить електронагрівач, вихідним завитком, прикріпленим до повітропрохідних каналів.

Текст

Пристрій мікроклімату кабіни транспортного засобу, що містить радіаторну секцію, вентиляційну установку та повітропрохідні канали, який відрізняється тим, що замість радіаторної секції та вентиляційної установки розміщений ротор у вигляді набору зрізаних плівконесучих конусів, забезпечений електроприводом, баком, який містить електронагрівач, вихідним завитком, прикріпленим до повітропрохідних каналів. (13) 38548 (11) UA заних плівокнесучих конусів з приводом і вихідним завитком, підведеним до повітропрохідніх каналів. Це дозволяє збільшити ефективність теплообміну між теплоносієм та повітрям за рахунок обертання ротору і за рахунок того, що повітря та теплоносії контактують між собою безпосередньо в зазорі між плівконесучими конусами, тобто без проміжної стінки. Безпосередній контакт повітря з теплоносієм також дозволяє проводити мокре очищення повітря та його зволоження. Суть винаходу пояснюється кресленням (фіг.), на якому показаний поздовжній переріз пристрою мікроклімату кабіни транспортного засобу. Пристрій мікроклімату кабіни транспортного засобу містить ротор у вигляді набору зрізних плівконесучих конусів 1, корпус 2, вихідний завиток 3, електропривод 4, бак з електронагрівачем 5. Пристрій мікроклімату кабіни транспортного засобу працює наступним чином. В зазори між зрізаними плівконесучими конусами ротора 1 подається вода із бака з електронагрівачем 5, за рахунок обертання ротора 1 в ці зазори всмоктується повітря із кабіни транспортного засобу, із ротора 1 вода надходить знову до баку з електронагрівачем 5, а повітря підігріте, зволожене та очищене через вихідний завиток 3 подається у повітропрохідні канали, а потім - і в кабіну транспортного засобу. (19) Винахід належить до транспортного машинобудування і може бути використаний у конструкціях опалювально-вентиляційних агрегатів. Відомо, що у пристрої мікроклімату кабіни транспортного засобу застосовується опалювальновентиляційний, який забезпечує підігрів повітря в кабіні транспортного засобу та її вентиляцію. Відомий пристрій містить радіаторну секцію, вентиляційну установку нагнітаючого типу з повітрпрохідними каналами (див.: Тепловоз 2ТЭ10В. Пособие по эксплуатации и обслуживанию. - М.: Транспорт, 1975. - 432 с.). Недоліком відомого пристрою є висока металоємність радіаторної секції, виготовленої, головним чином, із міді та її сплавів. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення пристрою мікроклімату кабіни транспортного засобу шляхом установлення в повітропрохідному каналі ротора у вигляді набору зрізаних плівконесучих конусів, що забезпечить зниження металоємності, зменшення витрат потужності та збільшення ефективності обробки і очищення припливного повітря у кабіні транспортного засобу. Поставлена задача досягається тим, що в пристрої мікроклімату кабіни транспортного засобу, який містить радіаторну секцію, вентиляційну установку з повітропрохідними каналами, згідно з винаходом, радіаторна секція і вентиляційна установка заміняються ротором у вигляді набору зрі A ___________________________________ 38548 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Climate control device of the cab of transportation means

Автори англійською

Holubenko Oleksandr Leonidovych, Mohyla Valentyn Ivanovych, Lutsenko Oleksandr Anatoliovych

Назва патенту російською

Устройство микроклимата кабины транспортного средства

Автори російською

Голубенко Александр Леонидович, Могила Валентин Иванович, Луценко Александр Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 3/00, B60H 3/06, B60H 1/22

Мітки: кабіни, транспортного, засобу, мікроклімату, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38548-pristrijj-mikroklimatu-kabini-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій мікроклімату кабіни транспортного засобу</a>

Подібні патенти