Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб утилізації екскрементів людини шляхом їх витримування в природних умовах під впливом тепла та повітря або шляхом використання усіх відомих швидких способів, що не шкодять екології, які звично використають для отримання органічних добрив, який відрізняється тим, що процес утилізації сечі та калу проводять окремо.

Текст

Спосіб утилізації екскрементів людини шляхом їх витримування в природних умовах під впливом тепла та повітря або шляхом використання усіх відомих швидких способів, що не шкодять екології, які звично використають для отримання органічних добрив, який відрізняється тим, що процес утилізації сечі та калу проводять окремо. (19) (21) u200810650 (22) 26.08.2008 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ГОЛУБОВСЬКА-ОНІСІМОВА Г АННА МИКОЛАЇВНА, UA, ЦВЄТКОВА ГАННА МАКСИМІВН А, UA (73) ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧН А ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МАМА-86", U A 3 38257 кої технології переробки речовин. Крім цього, спосіб має витратний характер, враховуючи дорожнечу музейних культур мікроорганізмів та енергетичні витрати. У землеробстві широко застосовуються органічні добрива, приготовлені з екскрементів тварин та птахів. За деякої обробки екскременти людини також можуть використовуватись для виробництва органічних добрив. Це дозволить вирішити проблему утилізації відходів життєдіяльності людини, забезпечити охорону оточуючого середовища та підвищити врожайність. Однак екскременти людини у вигляді сечі та калу різко відрізняються один від одного за консистенцією, хімічним складом, способом зберігання та тривалості утилізації для отримання добрив. Отримані з калу та сечі добрива застосовують також по-різному. За такої суттєвої різниці найефективнішим для наступної переробки екскрементів людини є збір, зберігання та переробка кала та сечі окремо, не змішуючи їх. В основу заявленої корисної моделі поставлено технічне завдання вирішення проблеми утилізації екскрементів людини. Поставлене технічне завдання досягається тим, що утилізація екскрементів людини сечі та калу виконується окремо. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Враховуючи, що в основному кал складається із залишків неперетравленої їжі, рослинної клітковини, залишків змертвілого епітелію слизової оболонки кишечнику, бактерій і т.д. Зібраний кал протягом тривалого часу залежно від кліматичних умов, пори року, зазнає перегнивання та розкладу природнім шляхом. Крім цього, гинуть яйця глистів та збудники інфекційних захворювань. Після три Комп’ютерна в ерстка І.Скворцов а 4 валого часу кал переходить у стадію крихкого однорідного перегною у вигляді компосту, го тового для використання в землеробстві. Допустимо використання усіх відомих, швидких способів для примусового перегнивання та розкладу калу, що не шкодять екології, яки звично використають для отримання органічних добрив. Сеча відноситься до рідких екскрементів людини. З сечею із організму людини виводиться вода, кінцеві продукти азотистого обміну у вигляді сечовини та сечової кислоти, а також солі, азот та ін.. За зберігання в ємностях під впливом повітря та тепла в сечі відбувається розклад, знешкодження та загибель хвороботворних бактерій. За температури сечі 50-70°С гине більшість збудників інфекційних захворювань. В результаті отримуємо швидкодіюче азотне добриво. Після розведення водою отримане добриво використовують для підживлення цукрового буряка, озимих хлібів, овочевих та інших культур. Отримане із сечі добриво може застосовуватись не тільки самостійно, але й для приготування компосту. Однак при цьому марні витрати азоту можуть складати 50-60%. Допустимо використання усіх відомих, швидких способів для примусового розкладу сечі, що не шкодять екології, яки звично використають для отримання органічних добрив. В результаті здійснення заявленого способу роздільної утилізації екскрементів людини отримуємо різні за складом та властивостями добрива, які найефективніші для окремих сільськогосподарських культур, що сприяє підвищенню врожайності. Крім того, вирішується проблема утилізації відходів життєдіяльності людини та забезпечується охорона оточуючого середовища. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Utilization process of man excrement

Автори англійською

Holubovska-Onisimova Hanna Mykolaivna, Tsvetkova Hanna Maksymivna

Назва патенту російською

Способ утилизации экскрементов человека

Автори російською

Голубовская-Онисимова Анна Николаевна, Цветкова Анна Максимовна

МПК / Мітки

МПК: C05F 3/04, C05F 9/00

Мітки: утилізації, спосіб, людини, екскрементів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38257-sposib-utilizaci-ekskrementiv-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб утилізації екскрементів людини</a>

Подібні патенти