Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції абдомінального ожиріння, що включає застосування діадинамотерапії, який відрізняється тим, що призначають вплив діадинамічним змінним електричним струмом за допомогою 6-8 електродів, розташованих на шкірі серединної області живота та попереку, з режимом роботи: двопівперіодний хвильовий - 5 хв., короткий період - 15 хв., двопівперіодний хвильовий - 5хв., експозицією 20-25 хв. разово, щоденно, 10-12 процедур на курс, причому при кожній наступній процедурі електроди переміщують в горизонтальному напрямі на 5-6 см.

Текст

Спосіб корекції абдомінального ожиріння, що включає застосування діадинамотерапії, який від 3 38211 4 Запропонованим способом проліковано 56 90мг на добу глікемія натще 7,8 ммоль/л, постпрахворих. В усіх хворих досягнуто покращення самондіальна 12 ммоль/л. почуття, підви щення толерантності до фізичних Призначили лікування за запропонованим навантажень, зниження маси тіла на 3-4,5кг за способом на тлі медикаментозної гіпоглікемізуючої курс лікування, зменшення окружності талії на 5та антигіпертензивної терапії, що обумовлена не8см, та зниження інсулінорезистентності (зниженобхідністю корекції проявів метаболічного синдроня індексу НОМА з 6,6 до 4,0). Клінічний приклад. му. Після проведення курсу зазначеної терапії підХворий С, 52 років, діагноз: гіпертонічна хвовищилась толерантність до фізичних роба, ІІ ст., гіпертензивне серце (ЕКГ та ЕхоКГ навантажень, зменшилась частота та інтенсивознаки гіпертрофії лівого шлуночка), СН 0; цукроність болів в суглобах, зменшилась маса на 6кг, вий діабет, 2-й тип, середньої тяжкості, субкомпеіндекс маси тіла на 1,8кг/м 2, окружність талії - на нсація, діабетична нефропатія, стадія гіперфільт4см, цільового рівня артеріального тиску досягнурації, ХНН 0; дисліпідемія; остеартоз лівого то при дозі амлодипіну 10мг та еналаприлу 10мг кульшового суглоба, П-га рентгенологічна стадія, щоденно, постпрандіальна глікемія знизилась до ФНС 1; звернувся зі скаргами на головні болі, зни10 ммоль/л. ження толерантності до фізичних навантажень за Таким чином, в порівнянні з прототипом, зарахунок підвищеної втомлюваності, болі в кульшопропоноване технічне рішення дозволяє у досить вих суглобах, особливо після тривалого стояння та короткий термін отримати виражений ефект, а ходьби, при спуску по східцях, підвищення маси саме - знизити масу абдомінального жиру, пократіла зі значним відносним збільшенням окружності щити суб'єктивний стан хворого, коригувати інсуліталії відносно окружності стегон. Зріст 185см, маса норезистентність, що сприяє зменшенню уражентіла 110кг, індекс маси тіла 32,4кг/м 2, окружність ня органів та систем при метаболічному синдромі і талії 115см, окружність стегон 105см, співвіднозниженню серцево-судинного ризику. шення ОТ/ОС=1,09. Література: На протязі останніх 3-х років - артеріальна гі1. Сложномодулированная низкочастотная пертензія, без корекції рівень АД до 190/100мм электротерапия больных с гиноидной липодистрт.ст., високих нормальних цифр досягнуто за рарофией/ Л.А.Подберезкина, Г.Н.Пономаренко, хунок прийому 10мг амлодипіну та 20мг еналаприА.В.Самцов, И.И.Турковский, П.В.Антипенко, лу на добу. Дисліпідемія (підвищення рівня загаМ.Г.Клюкин, А.С.Жуков//Вопросы курортологии, льного холестерину до 6,1 ммоль/л, тригліцеридів физиотерапии и лечебной физической культуры.до 2,0 ммоль/л), цукровий діабет 2-го типу, після 2006.-№6.-С.39-41. корекції сіофором 1000мг/добу та гліклазидом 2. Г.Н.Пономаренко Физические методы лечения: Справочник. - СПб.: ВМедА, 2002.-299С. Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting abdominal obesity in patients with metabolic syndrome

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivn, Yefrmenkova Liudmyla Nazarivna, Ivanytskyi Viktor Vitoldovych, Klochko Viktor Viktorovych

Назва патенту російською

Способ коррекции абдоминального ожирения у больных с метаболическим синдромом

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Ефременкова Людмила Назаровна, Иваницкий Виктор Витольдович, Клочко Виктор Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/32

Мітки: синдромом, метаболічним, корекції, спосіб, хворих, ожиріння, абдомінального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38211-sposib-korekci-abdominalnogo-ozhirinnya-u-khvorikh-z-metabolichnim-sindromom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції абдомінального ожиріння у хворих з метаболічним синдромом</a>

Подібні патенти