Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гільза циліндра двигунів внутрішнього згоряння, що містить поршень з компресійними кільцями не менше двох та перепускні канали, яка відрізняється тим, що перепускні канали виконані на поверхні гільзи з можливістю розташування між ними верхнього поршневого кільця при наближенні поршня до верхньої мертвої точки.

Текст

Гільза циліндра двигунів вн утрішнього згоряння, що містить поршень з компресійними кільцями не менше двох та перепускні канали, яка відрізняється тим, що перепускні канали виконані на поверхні гільзи з можливістю розташування між ними верхнього поршневого кільця при наближенні поршня до верхньої мертвої точки. (19) (21) u200808550 (22) 27.06.2008 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ЗАРЕНБІН ВОЛОДИ МИР ГЕОРГІЙОВИЧ, UA, ВОЛЧОК ЛЕОНІД МИ ХАЙЛОВИЧ, UA, КОЛЕСНІКОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ (73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВН А АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, UA 3 38115 тації, дозволяє суттєво підвищити вібростійкість і довговічність кільця у цілому. Таким чином, запропонована конструкція гільзи циліндра дозволяє вирівняти тиск газів незалежно від виникаючих сил інерції та підвищити вібростійкість поршневих кілець. Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 4 Джерела інформації: 1. Патент ФРГ №1216612, МПК F02f1/16, 1966р. 2. К. Енглиш "Поршневые кольца" т.1, М., Машгиз., М.: 1962р. с.430. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shell of cylinder of combustion engine

Автори англійською

Zarenbin Volodymyr Heorhiiovych, Volchok Leonid Mykhailovych, Kolesnikov Anton Serhiiovych

Назва патенту російською

Гильза цилиндра двигателя внутреннего сгорания

Автори російською

Заренбин Владимир Георгиевич, Волчок Леонид Михайлович, Колесников Антон Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: F02F 1/00

Мітки: двигунів, внутрішнього, гільза, циліндра, згоряння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38115-gilza-cilindra-dviguniv-vnutrishnogo-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гільза циліндра двигунів внутрішнього згоряння</a>

Подібні патенти