Спосіб визначення вірогідності парезу товстої кишки у післяопераційному періоді у хворих з ураженням інфраренального відділу аорти

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб визначення вірогідності парезу товстої кишки у післяопераційному періоді у хворих з ура 38078 вою артерією та синтетичним судинним протезом аорти обов'язкове. Шляхом експерименту встановлено, що у разі зниження амплітуди скорочень нижче 19%, в усіх випадках у післяопераційному періоді спостерігається стійкий парез товстої кишки. Зниження амплітуди скорочень нижче 19% свідчить о значному порушенні функціонального стану товстої кишки на даному частку внаслідок порушення кровообігу. приклади: Наводимо конкретні Приклад 1: Хворий Ф., 65 p., l. x. 9784. Поступив до клініки з діагнозом розрив черевного відділу аорти. Хворого прооперовано - виконано аорто-стегневе протезування гофрірованим синтетичним судинним протезом. При ревізії нижнебрижова артерія заповнена тромботичними масами. Вивчено функціональний стан товстої кишки за допомогою датчика-присоски. Виявлено зниження амплітуди скорочень стінки сигмоподібної кишки нижче 17% від початкового рівня, що свідчить про функціональну недостатність кишкового м'язу як наслідок ішемії. Хворому виконано тромбєктомію з нижньобрижової артерії та її анастомозування з протезом аорти. В післяопераційному періоді відзначена добра функція товстої кишки, дефікація не порушена. Приклад 2: Хворий А., 69 p., І. х. 528. Поступив до клініки з діагнозом синдром Лєріша. Хворого прооперовано - виконано аортостегневе шунтування гофрірованим синтетичним судинним протезом. При ревізії нижньобрижова артерія заповнена тромботичними масами. Вивчено функціональний стан товстої кишки за допомогою датчика-присоски. Виявлено зниження амплітуди скорочень стінки сигмоподібної кишки нижче 28% від початкового, що свідчить за функціональ ну недостатність кишкового м'язу як наслідок ішемії. Але зниження скорочувальної здатності не дійшло критичного значення. Кровообіг сигмоподібної кишки в достатній мірі забезпечується за рахунок колатерального кровоточу по дузі Ріолана. Показань до обов'язкового накладання анастомозу між нижньобрижовою артерією та протезом аорти немає. В післяопераційному періоді відмічено добру функцію товстої кишки. Запропонований спосіб дозволяє на основі інтраопераційного вивчення функціонального стану товстої кишки у хворих з ураженням інфраренального відділу аорти визначити вірогідність виникнення парезу товстої кишки у післяопераційному періоді. Перевагою запропонованого способу є простота його використання, дослідження не займає багато часу й дозволяє об'єктивно визначити вірогідність виникнення парезу товстої кишки у післяопераційному періоді у хворих з ураженням інфраренального відділу аорти, отже виконати заходи по запобіганню останнього. З використанням запропонованого способу прооперовано 18 хворих на аневризму інфраренального відділу аорти (у 14 пацієнтів ускладненої її розривом) та 14 хворих на синдром Лєріша. У 3-х пацієнтів на аневризму аорти й у 1-го на синдром Лєріша амплітуда скорочень становила 19% від початкової та нижче. Прийняте рішення про обов'язкове анастомозування нижньобрижової артерії з гофрірованим синтетичним судинним протезом аорти. Джерела інформації прийняті до уваги: 1. Лившиц А. А., Лившиц А. В., Вилянский М. П. Электростимуляция желудочнокишечного тракта // М. - Медицина. - 1978. - 184 с. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Husak Volodymyr Korniiovych, MiminoshvilI Omari Isydorovych, Yaroschak Serhiy Vasyliiovych, Shapovalov Igor Mykolaiovych.

Автори російською

Гусак Владимир Корнеевич, Миминошвили Омаре Исидорович, Ярощак Сергей Васильевич, Шаповалов Игорь Николаевич.

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, A61B 10/00, A61B 17/11, A61B 1/31

Мітки: кишки, хворих, періоди, визначення, відділу, інфраренального, вірогідності, спосіб, ураженням, аорти, післяопераційному, товстої, парезу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38078-sposib-viznachennya-virogidnosti-parezu-tovsto-kishki-u-pislyaoperacijjnomu-periodi-u-khvorikh-z-urazhennyam-infrarenalnogo-viddilu-aorti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення вірогідності парезу товстої кишки у післяопераційному періоді у хворих з ураженням інфраренального відділу аорти</a>

Подібні патенти