Завантажити PDF файл.

Текст

Пічний нагрівач, що включає корпус з камерою згоряння з пальниками та конвекційну камеру, який відрізняється тим, що містить нагрівальний контур, складений з димогарних труб, і димову трубу з встановленим в ній витяжним вентилятором, причому вхідний кінець нагрівального контуру з'єднаний з конвекційною камерою, його вихідний кінець сполучений з димовою трубою, а сопло вентилятора встановлено над вихідним кінцем нагрівального контуру. (19) (21) 2000052977 (22) 24.05.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Пушкар Володимир Іванович, Шелест Сергій Борисович, Мардакін Лев Олександрович, Рудь Олександр Семенович, Сіденко Володимир Павлович (73) Пушкар Володимир Іванович 38070 в атмосферу. Водночас під соплом 7 в димовій трубі 5 створюється понижений, відносно атмосферного, тиск, який стає однаковим як в нагрівальному контурі 8, так і в конвекційній камері 4 і камері згоряння 2. Під дією перепадів тиску в пічному нагрівачі димові гази з камери згоряння 2 і конвекційної камери 4 швидко відводяться, забезпечуючи більш повне згоряння палива в камері згоряння 2. Крім того, зменшується опір входу димових газів в нагрівальний контур 8 і їх р уху в ньому, що також забезпечує більш швидку їх циркуляцію в нагріва льному контурі 8 і надання йому тепла високотемпературних димових газів. Це прискорює нагрівання сировини і призводить до зменшення необхідних витрат. Таким чином, досягається технічний результат винаходу, а саме, можливість більш повного згоряння пального і збільшення використання тепла димових газів, а за рахунок цього - підвищення ефективності роботи пічного нагрівача. Джерело інформації. 1. В. П. Суханов. Переработка нефти. – М.: Высшая школа, 1974. - С. 92-93. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Furnace heater

Автори англійською

Pushkar Volodymyr Ivanovych, Shelest Serhii Borysovych, Mardakin Lev Oleksandrovych, Rud Oleksandr Semenovych, Sidenko Volodymyr Pavlovych

Назва патенту російською

Печной нагреватель

Автори російською

Пушкар Владимир Иванович, Шелест Сергей Борисович, Мардакин Лев Александрович, Рудь Александр Семенович, Сиденко Владимир Павлович

МПК / Мітки

МПК: C10G 9/20, C10G 9/16

Мітки: пічний, нагрівач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38070-pichnijj-nagrivach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пічний нагрівач</a>

Подібні патенти