Спосіб відгонки дизельного пального з важкого залишку прямої переробки газового конденсату

Номер патенту: 38069

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Пушкар Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб відгонки дизельного пального з важкого залишку прямої перегонки газового конденсату, що включає нагрівання важкого залишку до температури вилучення з нього вуглеводневих парів дизельної фракції, відділення парів з наступною 38069 Мазут закачують, наприклад, в нагрівач з паровим простором, в якому розміщено трубний пучок, в який подають теплоносій (гарячі димові гази). Циркулюючий по трубному пучку теплоносій нагріває мазут до температури від 340°С до 370°С, і з мазуту починають виділятися пари дизельного пального. Слаба відгонка парів дизельного пального починається вже при температурі 247°С, але швидкість відгонки дизельного пального тим більша, чим більша температура нагріву мазуту. Однак підняти температуру нагріву мазуту ви ще за 370°С не можна, бо при вищій температурі почнеться деструктизація молекул сировини, як це має місце при крекінгу. Спосіб, що пропонується, займає проміжне місце між прямою переробкою газового конденсату і крекінгом. Тиск парів в нагрівачі дорівнює атмосферному. Вуглеводневі пари дизельного пального поступають з нагрівача в насадочну колону, встановлену на нагрівачі, піднімаються по колоні вгору і ректифікуються. Потрібна для зро шення флегма утворюється з висококиплячих вуглеводневих парів в середній частині насадочної колони. Тиск парів ректифікації в колоні атмосферний. В верхній частині насадочної колони підтримують температур у в межах від 270°С до 290°С, як найбільш оптимальну для ректифікації парів дизельного пального. Ректифіковані пари з колони поступають в холодильник і далі в теплообмінник, де вони повністю конденсуються, дизельне пальне охолоджується до 40°С і зливається в товарну ємність. Після відгонки дизельного пального в корпусі нагрівача залишається такий цінний залишок, як легкий гудрон. Таким чином досягається технічний результат винаходу: повна утилізація важкого залишку переробки газового конденсату з одержанням таких цінних продуктів, як дизельне пальне і легкий гудрон. Крім того, спосіб не є енергоємним і для його проведення не треба використовувати дорогі і складні в експлуатації установки. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for distillation of diesel fuel from heavy still bottoms of direct processing of gas condensate

Автори англійською

Pushkar Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ отгонки дизельного топлива из тяжелого остатка прямой переработки газового конденсата

Автори російською

Пушкар Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: C10G 9/14

Мітки: залишку, спосіб, переробки, пального, важкого, конденсату, газового, дизельного, відгонки, прямої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-38069-sposib-vidgonki-dizelnogo-palnogo-z-vazhkogo-zalishku-pryamo-pererobki-gazovogo-kondensatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відгонки дизельного пального з важкого залишку прямої переробки газового конденсату</a>

Подібні патенти