Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система повітряного охолодження, що містить повітроприймальний кожух, до складу якого входять фільтр, люк викиду нагрітого повітря, вентилятор, всмоктувальна і нагнітальна порожнини якого відповідно сполучені з порожниною повітроприймального кожуха і повітроводом подачі повітря в кабіну з охолоджуваною апаратурою, яка відрізняється тим, що система оснащена каналом рециркуляції, вхід якого сполучений з кабіною з охолоджуваною апаратурою, а вихід - з повітроприймальним кожухом, причому фільтр у повітроприймальному кожусі розміщений повітроприймальним боком вниз, а вентилятор розміщений у цьому ж повітроприймальному кожусі так, що його всмоктувальна порожнина розташована безпосередньо над фільтром.

Текст

Система повітряного охолодження, що містить повітроприймальний кожух, до складу якого входять фільтр, люк викиду нагрітого повітря, вентилятор, всмоктувальна і нагнітальна порожнини 3 3806 4 льним боком вниз, а вентилятор розміщений у мальному кожусі 1, через фільтр 2 всмоктується цьому ж повітроприймальному кожусі так, що його зовнішнє повітря, що підмішується до повітря, що всмоктувальна порожнина розташована безпосециркулює в системі повітряного охолодження. За редньо над фільтром, підвищується надійність рахунок надлишкового тиску, створюваного в кабіроботи пристрою шляхом автоматичного самоні 6 при включеному вентиляторі 4, частина повіточищення фільтра від снігу. ря з кабіни 6 викидається в навколишній простір Пристрій, що заявляється, пояснюється кресчерез люк викиду нагрітого повітря 3. Всмоктуваленням, на якому наведена конструкція системи льне через канал рециркуляції 8 нагріте повітря повітряного охолодження. перш ніж потрапити у всмоктувальну порожнину Система повітряного охолодження містить повентилятора 4, омиває тильну сторону фільтра 2, вітроприймальний кожух 1, обладнаний фільтром прогріваючи його. 2, люк викиду нагрітого повітря 3, вентилятор 4, При роботі в літню пору канал рециркуляції 8 всмоктувальна і нагнітальна порожнини якого відзакритий заслінкою 9 і все повітря, що нагнітається повідно сполучені з порожниною повітроприймавентилятором 4, всмоктується через фільтр 2, а льного кожуха 1 і повітроводом подачі повітря 5 у після охолодження апаратури 7 викидається з какабіну 6 з охолоджуваною апаратурою 7, канал біни 6 через люк викиду нагрітого повітря 3. У зирециркуляції 8 із заслінкою 9, вхід якого сполучемовий період режим роботи вентилятора 4 і кільний з кабіною 6, а вихід з повітроприймальним кість продутого ним через охолоджувану кожухом 1, причому фільтр 2 у повітроприймальапаратуру 7 повітря таке ж, як і в літню пору. Кільному кожусі 1 розміщений повітроприймальним кість засмоктаного через фільтр 2 повітря визнабоком вниз, а вентилятор 4 розміщений у цьому ж чається гідродинамічними параметрами каналів повітроприймальному кожусі 1 так, що його всмокруху повітря в системі і характеристиками вентитувальна порожнина розташована безпосередньо лятора 4. над фільтром 2. За умови виконання параметрів такими, що Стрілками показаний шлях руху повітря при швидкість повітря на вході у фільтр 2 не перевироботі системи повітряного охолодження. щує 0,5м/с при витраті повітря через фільтр 2, не Система працює таким чином. менш чим у 5 разів меншому витрати по каналу При включенні системи повітряного охолорециркуляції 8, як показали досліди, проведені в дження вентилятор 4 всмоктує повітря з порожниумовах натурних іспитів, ні під час снігопаду, ні в ни повітроприймального кожуха 1 і по повітроводу хуртовин у фільтр снігом не забивався. подачі повітря 5 нагнітає його в кабіну 6 з охолоВикористання пропонованої системи дозводжуваною апаратурою 7. Вихідне з кабіни 6 нагріте лить виключити засмічення фільтра системи повіповітря через канал рециркуляції 8 надходить у тряного охолодження снігом і здійснювати автомаповітроприймальний кожух 1. Одночасно відповідтичне самоочищення фільтра в процесі роботи, но до законів аеродинаміки за рахунок розрідженякщо з якої-небудь причини фільтр усе-таки виня, створюваного вентилятором 4 у повітроприйявився забитим снігом. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lashko Leonid Oleksiiovych, Chupryna Andrii Andriiovych

Автори російською

Лашко Леонид Алексеевич, Чуприна Андрей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 1/24, B63J 2/00

Мітки: охолодження, система, повітряного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-3806-sistema-povitryanogo-okholodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система повітряного охолодження</a>

Подібні патенти