Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система повітряного охолодження, що містить повітроприймальний кожух, до складу якого входять фільтр, люк викиду нагрітого повітря, вентилятор, всмоктувальна і нагнітальна порожнини якого відповідно сполучені з порожниною повітроприймального кожуха і повітроводом подачі повітря в кабіну з охолоджуваною апаратурою, яка відрізняється тим, що система оснащена каналом рециркуляції, вхід якого сполучений з кабіною з охолоджуваною апаратурою, а вихід - з повітроприймальним кожухом, причому фільтр у повітроприймальному кожусі розміщений повітроприймальним боком вниз, а вентилятор розміщений у цьому ж повітроприймальному кожусі так, що його всмоктувальна порожнина розташована безпосередньо над фільтром.

Текст

Дивитися

Система повітряного охолодження, що містить повітроприймальний кожух, до складу якого входять фільтр, люк викиду нагрітого повітря, вентилятор, всмоктувальна і нагнітальна порожнини 3 3806 4 льним боком вниз, а вентилятор розміщений у мальному кожусі 1, через фільтр 2 всмоктується цьому ж повітроприймальному кожусі так, що його зовнішнє повітря, що підмішується до повітря, що всмоктувальна порожнина розташована безпосециркулює в системі повітряного охолодження. За редньо над фільтром, підвищується надійність рахунок надлишкового тиску, створюваного в кабіроботи пристрою шляхом автоматичного самоні 6 при включеному вентиляторі 4, частина повіточищення фільтра від снігу. ря з кабіни 6 викидається в навколишній простір Пристрій, що заявляється, пояснюється кресчерез люк викиду нагрітого повітря 3. Всмоктуваленням, на якому наведена конструкція системи льне через канал рециркуляції 8 нагріте повітря повітряного охолодження. перш ніж потрапити у всмоктувальну порожнину Система повітряного охолодження містить повентилятора 4, омиває тильну сторону фільтра 2, вітроприймальний кожух 1, обладнаний фільтром прогріваючи його. 2, люк викиду нагрітого повітря 3, вентилятор 4, При роботі в літню пору канал рециркуляції 8 всмоктувальна і нагнітальна порожнини якого відзакритий заслінкою 9 і все повітря, що нагнітається повідно сполучені з порожниною повітроприймавентилятором 4, всмоктується через фільтр 2, а льного кожуха 1 і повітроводом подачі повітря 5 у після охолодження апаратури 7 викидається з какабіну 6 з охолоджуваною апаратурою 7, канал біни 6 через люк викиду нагрітого повітря 3. У зирециркуляції 8 із заслінкою 9, вхід якого сполучемовий період режим роботи вентилятора 4 і кільний з кабіною 6, а вихід з повітроприймальним кість продутого ним через охолоджувану кожухом 1, причому фільтр 2 у повітроприймальапаратуру 7 повітря таке ж, як і в літню пору. Кільному кожусі 1 розміщений повітроприймальним кість засмоктаного через фільтр 2 повітря визнабоком вниз, а вентилятор 4 розміщений у цьому ж чається гідродинамічними параметрами каналів повітроприймальному кожусі 1 так, що його всмокруху повітря в системі і характеристиками вентитувальна порожнина розташована безпосередньо лятора 4. над фільтром 2. За умови виконання параметрів такими, що Стрілками показаний шлях руху повітря при швидкість повітря на вході у фільтр 2 не перевироботі системи повітряного охолодження. щує 0,5м/с при витраті повітря через фільтр 2, не Система працює таким чином. менш чим у 5 разів меншому витрати по каналу При включенні системи повітряного охолорециркуляції 8, як показали досліди, проведені в дження вентилятор 4 всмоктує повітря з порожниумовах натурних іспитів, ні під час снігопаду, ні в ни повітроприймального кожуха 1 і по повітроводу хуртовин у фільтр снігом не забивався. подачі повітря 5 нагнітає його в кабіну 6 з охолоВикористання пропонованої системи дозводжуваною апаратурою 7. Вихідне з кабіни 6 нагріте лить виключити засмічення фільтра системи повіповітря через канал рециркуляції 8 надходить у тряного охолодження снігом і здійснювати автомаповітроприймальний кожух 1. Одночасно відповідтичне самоочищення фільтра в процесі роботи, но до законів аеродинаміки за рахунок розрідженякщо з якої-небудь причини фільтр усе-таки виня, створюваного вентилятором 4 у повітроприйявився забитим снігом. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Автори англійською

Lashko Leonid Oleksiiovych, Chupryna Andrii Andriiovych

Автори російською

Лашко Леонид Алексеевич, Чуприна Андрей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 1/24, B63J 2/00

Мітки: повітряного, охолодження, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-3806-sistema-povitryanogo-okholodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система повітряного охолодження</a>

Подібні патенти